คอร์ดเพลง คั่นยังฮักเขา – หลิน ปิยณัฐ

  
Text   

คอร์ดเพลง : คั่นยังฮักเขา หลิน ปิยณัฐ

คอร์ดเพลง คั่นยังฮักเขา - หลิน ปิยณัฐ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single หลิน ปิยณัฐ : คั่นยังฮักเขา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คั่นยังฮักเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Ab Cm | Fm Ab | Db Cm | Bbm Eb |

 
เป็นผู้
Ab 
ใด๋สิบ่เสียใจ
 
ที่เห็นคน
Cm 
ฮักไปลักคุยกับแฟ
Fm 
นเก่า
 
เป็นผู้
Bbm 
ใด๋สิบ่เสียใจ
 
ที่เห็นผู้
Eb 
บ่าวไปบอกคิดฮอดเขาค
Ab 
นนั้น
 
กะบ่
Db 
ฮู้ว่าเจ้านั้นคิดจั่
Eb 
งได่
 
หรือว่าใน
Cm 
ใจของเจ้า
 
อยากกลับไปเริ่มต้นค
Fm 
วามสัมพันธ์
 
ถ้าเป็นอย่า
Bbm 
งนั้น 
 
กะอยากสิบอกเจ้า
Eb 
ว่า..

Eb 
คั่น.. 
 
 
Fm 
เจ้า.. 
 
 
Ab 
ยังบ่ลืมเขาคน
Cm 
เก่าคนนั้น
 
คนที่
Fm 
เฮ็ดให้ใจของ
Cm 
เจ้าหวั่นไหว
 
คั่นเจ้า
Db 
ยังคิดฮอด 
 
ยัง
Cm 
บ่ตัดใจ
 
คั่นยังลืม
Bbm 
เขาบ่ได้กะบอกกัน
Eb 
มา
 
น้องมันคนใ
Ab 
หม่คงสู้บ่ได้ดอกคน
Cm 
เก่า
 
เขากะเคยได้
Fm 
ใจของเจ้าแต่น้องกะพึ่งเข้
Ab 
ามา
 
คั่น
Db 
ยังฮักเขา 
 
กะให้อ้าย
Cm 
กลับไปสา
 
น้องบ่ได้
Bbm 
ว่า 
 
คั่นเจ้าสิก
Eb 
ลับไปฮักเขาค
Ab 
นนั้น

INSTRU | Db Dbm |

 
บ่ต้องมาเ
Ab 
ฮ็ดเป็นว่าหลูโตน
 
บ่ต้องมา
Cm 
สนคือจั่งว่าเ
Fm 
ห็นใจ
 
น้องบ่ได้
Bbm 
ว่าคั่นเจ้าสิเลือกหย่างกลั
Eb 
บไป
 
ไปเริ่มใหม่อีก
Ab 
ครั้ง
 
กะฮู้อยู่
Bbm 
ว่าเจ้าฮักเขาหลาย
Eb 
ส่ำได๋
 
แต่อยากให้
Cm 
ฮู้ว่าน้องกะฮักเจ้าคื
Fm 
อกัน
 
ถ้าหากว่า
Bbm 
เจ้าบ่เห็นความสำคัญกะจบกัน
Eb 
ส่ำนี้..

Eb 
คั่น.. 
 
 
Fm 
เจ้า.. 
 
 
Ab 
ยังบ่ลืมเขาคน
Cm 
เก่าคนนั้น
 
คนที่
Fm 
เฮ็ดให้ใจของ
Cm 
เจ้าหวั่นไหว
 
คั่นเจ้า
Db 
ยังคิดฮอด 
 
ยัง
Cm 
บ่ตัดใจ
 
คั่นยังลืม
Bbm 
เขาบ่ได้กะบอกกัน
Eb 
มา
 
น้องมันคนใ
Ab 
หม่คงสู้บ่ได้ดอกคน
Cm 
เก่า
 
เขากะเคยได้
Fm 
ใจของเจ้าแต่น้องกะพึ่งเข้
Ab 
ามา
 
คั่น
Db 
ยังฮักเขา 
 
กะให้อ้าย
Cm 
กลับไปสา
 
น้องบ่ได้
Bbm 
ว่า 
 
คั่นเจ้าสิก
Eb 
ลับไปฮักเขาค
Ab 
นนั้น

INSTRU | Ab Cm | Fm Cm | Db Cm | Bbm Eb |
INSTRU | Ab Cm | Fm Ab | Db Cm | Bbm | Eb |

Eb 
คั่น.. 
 
 
Fm 
เจ้า.. 
 
 
Ab 
ยังบ่ลืมเขาคน
Cm 
เก่าคนนั้น
 
คนที่
Fm 
เฮ็ดให้ใจของ
Cm 
เจ้าหวั่นไหว
 
คั่นเจ้า
Db 
ยังคิดฮอด 
 
ยัง
Cm 
บ่ตัดใจ
 
คั่นยังลืม
Bbm 
เขาบ่ได้กะบอกกัน
Eb 
มา
 
น้องมันคนใ
Ab 
หม่คงสู้บ่ได้ดอกคน
Cm 
เก่า
 
เขากะเคยได้
Fm 
ใจของเจ้าแต่น้องกะพึ่งเข้
Ab 
ามา
 
คั่น
Db 
ยังฮักเขา 
 
กะให้อ้าย
Cm 
กลับไปสา
 
น้องบ่ได้
Bbm 
ว่า 
 
คั่นเจ้าสิก
Eb 
ลับไปฮักเขาค
Ab 
นนั้น

 
น้องบ่ได้
Bbm 
ว่า.. 
 
Eb 
อวว..
 
คั่นกลับไปฮักเขาคนนั้น…
 

OUTRO | Ab Cm | Fm Ab | Db Cm | Bbm Eb | Ab |


เป็นผู้ใด๋สิบ่เสียใจ
ที่เห็นคนฮักไปลักคุยกับแฟนเก่า
เป็นผู้ใด๋สิบ่เสียใจ
ที่เห็นผู้บ่าวไปบอกคิดฮอดเขาคนนั้น
กะบ่ฮู้ว่าเจ้านั้นคิดจั่งได่
หรือว่าในใจของเจ้า
อยากกลับไปเริ่มต้นความสัมพันธ์
ถ้าเป็นอย่างนั้น กะอยากสิบอกเจ้าว่า..

คั่น.. เจ้า.. ยังบ่ลืมเขาคนเก่าคนนั้น
คนที่เฮ็ดให้ใจของเจ้าหวั่นไหว
คั่นเจ้ายังคิดฮอด ยังบ่ตัดใจ
คั่นยังลืมเขาบ่ได้กะบอกกันมา
น้องมันคนใหม่คงสู้บ่ได้ดอกคนเก่า
เขากะเคยได้ใจของเจ้าแต่น้องกะพึ่งเข้ามา
คั่นยังฮักเขา กะให้อ้ายกลับไปสา
น้องบ่ได้ว่า คั่นเจ้าสิกลับไปฮักเขาคนนั้น

( ดนตรี )

บ่ต้องมาเฮ็ดเป็นว่าหลูโตน
บ่ต้องมาสนคือจั่งว่าเห็นใจ
น้องบ่ได้ว่าคั่นเจ้าสิเลือกหย่างกลับไป
ไปเริ่มใหม่อีกครั้ง
กะฮู้อยู่ว่าเจ้าฮักเขาหลายส่ำได๋
แต่อยากให้ฮู้ว่าน้องกะฮักเจ้าคือกัน
ถ้าหากว่าเจ้าบ่เห็นความสำคัญกะจบกันส่ำนี้..

คั่น.. เจ้า.. ยังบ่ลืมเขาคนเก่าคนนั้น
คนที่เฮ็ดให้ใจของเจ้าหวั่นไหว
คั่นเจ้ายังคิดฮอด ยังบ่ตัดใจ
คั่นยังลืมเขาบ่ได้กะบอกกันมา
น้องมันคนใหม่คงสู้บ่ได้ดอกคนเก่า
เขากะเคยได้ใจของเจ้าแต่น้องกะพึ่งเข้ามา
คั่นยังฮักเขา กะให้อ้ายกลับไปสา
น้องบ่ได้ว่า คั่นเจ้าสิกลับไปฮักเขาคนนั้น

( ดนตรี )

คั่น.. เจ้า.. ยังบ่ลืมเขาคนเก่าคนนั้น
คนที่เฮ็ดให้ใจของเจ้าหวั่นไหว
คั่นเจ้ายังคิดฮอด ยังบ่ตัดใจ
คั่นยังลืมเขาบ่ได้กะบอกกันมา
น้องมันคนใหม่คงสู้บ่ได้ดอกคนเก่า
เขากะเคยได้ใจของเจ้าแต่น้องกะพึ่งเข้ามา
คั่นยังฮักเขา กะให้อ้ายกลับไปสา
น้องบ่ได้ว่า คั่นเจ้าสิกลับไปฮักเขาคนนั้น

น้องบ่ได้ว่า.. โอวว..
คั่นกลับไปฮักเขาคนนั้น…


รูปภาพคอร์ด คั่นยังฮักเขา – หลิน ปิยณัฐ

คอร์ดเพลง คั่นยังฮักเขา - หลิน ปิยณัฐ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คั่นยังฮักเขา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นุนิค อนุชา
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องาน โทร : 082-8487395
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend