คอร์ดเพลง โลมาไม่ใช่ปลา – NaNa (นาน่า)

  
Text   

คอร์ดเพลง : โลมาไม่ใช่ปลา NaNa (นาน่า)

คอร์ดเพลง โลมาไม่ใช่ปลา - NaNa (นาน่า)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single NaNa (นาน่า) : โลมาไม่ใช่ปลา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โลมาไม่ใช่ปลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง โลมาไม่ใช่ปลา - NaNa (นาน่า)

Cm 
ก็รู้ใคร ๆ ก็มอง ว่าเราไม่
F 
ใช่เพื่อนกันเท่านั้น
 
ที่ไ
Bb 
หนมีเธอต้องเจอฉันตล
G7 
อดเลย
Cm 
ยอมรับว่าในบางที 
 
ก็มีที่เผ
F 
ลอคิดไปอย่างนั้น
 
ก็เห
Bb 
มือนว่าเรามีกันจนฉันคุ้นเคย

 
แต่ค
Cm 
วามเป็นจริงคือคนที่ไม่ใช่
 
จะใ
F 
กล้แค่ไหนทำเท่าไรก็ไม่ใช่
Dm 
แค่คล้าย ๆ แต่ก็ยังไม่ใช่..  
F 

 
ก็คงเ
Bb 
หมือนดังโ
Eb 
ลมา
Cm 
ที่มันไม่ใช่ป
F 
ลา 
 
อยู่
Bb 
ดี 
 
ถึงจะค
Eb 
ล้ายแต่ก็ไม่
Cm 
ใช่ 
 
อยู่
F 
ดี
 
ต่อให้ใ
Bb 
กล้เธอเท่
Eb 
าไร
Cm 
ฉันก็ไม่ใช่แ
F 
ฟนอยู่
Bb 
ดี
 
ถึงจะค
Eb 
ล้ายแต่ก็เป็นไ
Cm 
ด้แค่
F 
นี้..

INSTRU | Cm | F | Bb | Gm | ( 2 Times )

 
โล
Cm 
มาก็คือโลมา
 
และโล
F 
มามันไม่ใช่ปลา
 
ถึงมีค
Bb 
รีบ 
 
และมีหาง
มันก็ยังไม่ได้เป็นปลา
 
และตัว
Cm 
ฉันคือเพื่อนเธอ
 
เป็นแค่เ
F 
พื่อนไม่ได้เลื่อนเป็นแฟนเธอ
 
ถึงใ
Bb 
ครจะคิดว่าใช่
 
เธอว่า
G7 
ไม่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเธอ

 
แต่ค
Cm 
วามเป็นจริงคือคนที่ไม่ใช่
 
จะใ
F 
กล้แค่ไหนทำเท่าไรก็ไม่ใช่
Dm 
แค่คล้าย ๆ แต่ก็ยังไม่ใช่..  
F 

 
ก็คงเ
Bb 
หมือนดังโ
Eb 
ลมา
Cm 
ที่มันไม่ใช่ป
F 
ลา 
 
อยู่
Bb 
ดี 
 
ถึงจะค
Eb 
ล้ายแต่ก็ไม่
Cm 
ใช่ 
 
อยู่
F 
ดี
 
ต่อให้ใ
Bb 
กล้เธอเท่
Eb 
าไร
Cm 
ฉันก็ไม่ใช่แ
F 
ฟนอยู่
Bb 
ดี
 
ถึงจะค
Eb 
ล้ายแต่ก็เป็นไ
Cm 
ด้แค่
F 
นี้..

Cm 
ไม่ใช่ประเด็นว่าจะใ
F 
กล้เธอเท่าไร
Cm 
ไม่ใช่เหตุผลว่าจะ
F 
รักมากแค่ไหน
Cm 
มีเพียงเหตุผลเดียวคือ
F 
ฉันนั้นไม่ใช่
Cm 
คนที่ไม่ใช่ก็เป็นได้แค่
F 
นี้ 

 
ก็คงเ
Bb 
หมือนดังโ
Eb 
ลมา
Cm 
ที่มันไม่ใช่ป
F 
ลา 
 
อยู่
Bb 
ดี 
 
ถึงจะค
Eb 
ล้ายแต่ก็ไม่
Cm 
ใช่ 
 
อยู่
F 
ดี
 
ต่อให้ใ
Bb 
กล้เธอเท่
Eb 
าไร
Cm 
ฉันก็ไม่ใช่แ
F 
ฟนอยู่
Bb 
ดี
 
ถึงจะค
Eb 
ล้ายแต่ก็เป็นไ
Cm 
ด้แค่
F 
นี้..

Cm 
นานา.. 
 
นานา..
F 
นานา นานา นานานา..
Bb 
โลมามันไม่ใช่ปลา
Gm 
โลมามันไม่ใช่ปลา

Cm 
นานา.. 
 
นานา..
F 
นานา นานา นานานา..
Bb 
โลมามันไม่ใช่ปลา
Cm 
โลมามันไม่ใช่ป
F 
ลา.. 
 
อยู่ดี…


ก็รู้ใคร ๆ ก็มอง ว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันเท่านั้น
ที่ไหนมีเธอต้องเจอฉันตลอดเลย
ยอมรับว่าในบางที ก็มีที่เผลอคิดไปอย่างนั้น
ก็เหมือนว่าเรามีกันจนฉันคุ้นเคย

แต่ความเป็นจริงคือคนที่ไม่ใช่
จะใกล้แค่ไหนทำเท่าไรก็ไม่ใช่
แค่คล้าย ๆ แต่ก็ยังไม่ใช่..

ก็คงเหมือนดังโลมา
ที่มันไม่ใช่ปลา อยู่ดี 
ถึงจะคล้ายแต่ก็ไม่ใช่ อยู่ดี
ต่อให้ใกล้เธอเท่าไร
ฉันก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดี
ถึงจะคล้ายแต่ก็เป็นได้แค่นี้..

( ดนตรี )

โลมาก็คือโลมา
และโลมามันไม่ใช่ปลา
ถึงมีครีบ และมีหาง
มันก็ยังไม่ได้เป็นปลา
และตัวฉันคือเพื่อนเธอ
เป็นแค่เพื่อนไม่ได้เลื่อนเป็นแฟนเธอ
ถึงใครจะคิดว่าใช่
เธอว่าไม่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเธอ

แต่ความเป็นจริงคือคนที่ไม่ใช่
จะใกล้แค่ไหนทำเท่าไรก็ไม่ใช่
แค่คล้าย ๆ แต่ก็ยังไม่ใช่..

ก็คงเหมือนดังโลมา
ที่มันไม่ใช่ปลา อยู่ดี 
ถึงจะคล้ายแต่ก็ไม่ใช่ อยู่ดี
ต่อให้ใกล้เธอเท่าไร
ฉันก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดี
ถึงจะคล้ายแต่ก็เป็นได้แค่นี้..

ไม่ใช่ประเด็นว่าจะใกล้เธอเท่าไร
ไม่ใช่เหตุผลว่าจะรักมากแค่ไหน
มีเพียงเหตุผลเดียวคือฉันนั้นไม่ใช่
คนที่ไม่ใช่ก็เป็นได้แค่นี้ 

ก็คงเหมือนดังโลมา
ที่มันไม่ใช่ปลา อยู่ดี 
ถึงจะคล้ายแต่ก็ไม่ใช่ อยู่ดี
ต่อให้ใกล้เธอเท่าไร
ฉันก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดี
ถึงจะคล้ายแต่ก็เป็นได้แค่นี้..

นานา.. นานา..
นานา นานา นานานา..
โลมามันไม่ใช่ปลา
โลมามันไม่ใช่ปลา

นานา.. นานา..
นานา นานา นานานา..
โลมามันไม่ใช่ปลา
โลมามันไม่ใช่ปลา.. อยู่ดี…


รูปภาพคอร์ด โลมาไม่ใช่ปลา – NaNa (นาน่า)

คอร์ดเพลง โลมาไม่ใช่ปลา - NaNa (นาน่า)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โลมาไม่ใช่ปลา (คอร์ด)

Written – Composed: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Arranged: ปกป้อง จิตดี
โลมาไม่ใช่ปลา - NaNa (นาน่า)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend