หน้าแรก » ฟรุตตี้ » คอร์ดเพลง คิดไม่ตก (อยากตาย) – ฟรุ๊ตตี้

คอร์ดเพลง คิดไม่ตก (อยากตาย) – ฟรุ๊ตตี้


INTRO | F | F | F | F |

โวโว่โว้โว ก็เธอไม่สน ฉันเลยต้อง
Gm 
ทนกลุ้มใจ
 
จะให้
Bb 
ทำยังไง 
 
จะ
ทำฉันใดเล่าห
นา
โวโว่โว้โว ก็เธอไม่สน ยิ้มให้ก็
Gm 
ทำเย็นชา
 
จะไป
Bb 
จีบนางฟ้า 
 
ก็
กลัวนกกาไล่
จิก

 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย 
 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย
 
หากฉันตายก็คง
Dm 
คลายเศร้าใจ
 
คิด
Bb 
อยู่ไม่เท่าไหร่รีบไป
ซื้อปืน
 
จะ
Dm 
ยิงหัวใ
จที่มี
Bb 
รักแล้วต้องขม
Am 
ขื่น
 
ก็ก
Gm 
ลัวเสียงปืน
จะหนวก
หู

โวโว่โว้โว ก็เธอไม่สน ฉันเลยต้อง
Gm 
ทนกลุ้มใจ
 
จะให้
Bb 
ทำยังไง 
 
จะ
ทำฉันใดเล่าห
นา
โวโว่โว้โว ก็เธอไม่สน ยิ้มให้ก็
Gm 
ทำเย็นชา
 
จะไป
Bb 
จีบนางฟ้า 
 
ก็
กลัวนกกาไล่
จิก

 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย 
 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย

INSTRU | Dm | F | Dm | F | ( 2 Times )


 
จะโ
ดดน้ำตาย 
 
แต่
Dm 
ว่ายน้ำเป็น
 
รถ
Bb 
ชนให้กระเด็น 
 
กลัว
ช้ำใน
Dm 
เชือกรัด
คอให้ตาย 
 
 
Bb 
ฉันยิ่ง
Am 
กลัวไปใหญ่
Gm 
ชนรถไ
ฟก็หวาดเ
สียว

ลองคิดดู 
 
ก็
Dm 
คงเข้าใจ
 
รัก
Bb 
เธอมากกว่าใครไม่ใช่
นิดเดียว
Dm 
แต่เธอไม่
มองไม่เคย
Bb 
สน 
 
เหมือน
Am 
ฉันไม่เกี่ยว
Gm 
เพียงนิดเ
ดียวก็ไม่เ
คย

โวโว่โว้โว ก็เธอไม่สน ฉันเลยต้อง
Gm 
ทนกลุ้มใจ
 
จะให้
Bb 
ทำยังไง 
 
จะ
ทำฉันใดเล่าห
นา
โวโว่โว้โว ก็เธอไม่สน ยิ้มให้ก็
Gm 
ทำเย็นชา
 
จะไป
Bb 
จีบนางฟ้า 
 
ก็
กลัวนกกาไล่
จิก

 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย 
 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย

 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย 
 
คิดไม่
Dm 
ตก 
 
อยากต
าย

 
อยากจะ
Dm 
ตายเสียให้รู้แล้วรู้
รอด
 
อยากจะ
Dm 
ตายเสียให้รู้แล้วรู้
รอด

 
อยากจะ
Dm 
ตายเสียให้รู้แล้วรู้
รอด
 
อยากจะ
Dm 
ตายเสียให้รู้แล้วรู้
รอด

 
อยากจะ
Dm 
ตายเสียให้รู้แล้วรู้
รอด
 
อยากจะ
Dm 
ตายเสียให้รู้แล้วรู้
รอด

( Fade out )

 โฆษณา