คอร์ดเพลง แมงงอดตอดใจ – น๊อต ธณพล

  
Text   

คอร์ดเพลง แมงงอดตอดใจ น๊อต ธณพล

คอร์ดเพลง แมงงอดตอดใจ - น๊อต ธณพล

เพลง แมงงอดตอดใจ (คอร์ด)

ศิลปิน : น๊อต ธณพล

แนวเพลง : #อีสาน

Single : น๊อต ธณพล แมงงอดตอดใจ

คีย์คอร์ดเพลง แมงงอดตอดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | F#m | G | Bm | ( 2 Times )

 
เจ้าตั๋วกัน
Bm 
คักว่าฮักอ้ายมาก 
 
จน
F#m 
อยากสิได้เป็นผัว
 
อ้ายยอมหมด
Bm 
แล้วเลิกเที่ยวเลิกมั่ว
 
เพื่อสิส
A 
ร้างครอบครัวกับเธอ
 
ยอมเป็นดั่ง
Bm 
เสือสิ้นลาย 
 
ถอดเล็บถอด
F#m 
แขวแล้วเด้อ
 
แต่กลับถูกเ
Em 
ธอ 
 
หลอก
Bm 
เสือจนเสียหมา

 
ทุ่มเททั้งก
Em 
ายใจ 
 
ให้เจ้าไป
F#m 
จนเบิดแฮง
 
อ้ายเทิงเ
G 
บิ่งเทิงแยง 
 
ย่อนว่าฮั
D 
กเจ้าหลาย
 
แต่เจ้าต
Em 
อบแทนมา 
 
เป็นการ์ด
Bm 
วิวาห์ออนไลน์
 
ยกเหล้านั่
G 
งให้ 
 
พร้อมเช็ด
F#7 
น้ำตา

 
เจ็บปวดพอป
G 
านว่าโดนแมงงอด 
 
มา
Bm 
ตอดอยู่กลางหัวใจ
 
อิหล่าคําแ
G 
พงที่รักของอ้าย 
 
สิก
D 
ลายไปเป็นของเพิ่น
 
เขาสิเอาเ
G 
สาลงหลุม 
 
เจ้าสิถูก
Bm 
หยุมลานเพลิน
 
เจ้าสิถูกเ
G 
ขาหย่องเดิน 
 
จนเบิด
F#7 
คืน

 
เจ็บปวดพอป
G 
านว่าโดนแมงงอด 
 
มา
Bm 
ตอดอยู่ใต้โส่งใน
 
อิหล่าคําแ
G 
พงที่รักของอ้าย 
 
เฮดเ
D 
ส้นกันคักแท้หนอ
 
มาตั๋วให้ค
G 
องให้ถ่าแล้วกะสิ
Bm 
ป้าจ้อๆ
 
คือเฮ็ดกัน
G 
คักแท้น้อ.
F#7 
.. 
 
อิหล่าแ
Bm 
ฟนเพิ่น

INSTRU | Bm | F#m | G | Bm | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | F#m | Em | Bm | Bm |

 
ทุ่มเททั้งก
Em 
ายใจ 
 
ให้เจ้าไป
F#m 
จนเบิดแฮง
 
อ้ายเทิงเ
G 
บิ่งเทิงแยง 
 
ย่อนว่าฮั
D 
กเจ้าหลาย
 
แต่เจ้าต
Em 
อบแทนมา 
 
เป็นการ์ด
Bm 
วิวาห์ออนไลน์
 
ยกเหล้านั่
G 
งให้ 
 
พร้อมเช็ด
F#7 
น้ำตา

 
เจ็บปวดพอป
G 
านว่าโดนแมงงอด 
 
มา
Bm 
ตอดอยู่กลางหัวใจ
 
อิหล่าคําแ
G 
พงที่รักของอ้าย 
 
สิก
D 
ลายไปเป็นของเพิ่น
 
เขาสิเอาเ
G 
สาลงหลุม 
 
เจ้าสิถูก
Bm 
หยุมลานเพลิน
 
เจ้าสิถูกเ
G 
ขาหย่องเดิน 
 
จนเบิด
F#7 
คืน

 
เจ็บปวดพอป
G 
านว่าโดนแมงงอด 
 
มา
Bm 
ตอดอยู่ใต้โส่งใน
 
อิหล่าคําแ
G 
พงที่รักของอ้าย 
 
เฮดเ
D 
ส้นกันคักแท้หนอ
 
มาตั๋วให้ค
G 
องให้ถ่าแล้วกะสิ
Bm 
ป้าจ้อๆ
 
คือเฮ็ดกัน
G 
คักแท้น้อ.
F#7 
.. 
 
อิหล่าแ
Bm 
ฟนเพิ่น

Em 
โอ.. โอฮะ โอ.. โอ
Bm 
ละน้อ..
Em 
โอ.. โอฮะ โอ.. โอ
Bm 
ละน้อ..

 
คือเฮดกัน
Em 
คักแท้หนอ.
F#7 
.. 
 
อิหล่าเมี
Bm 
ยเพิ่น..


เจ้าตั๋วกันคักว่าฮักอ้ายมาก จนอยากสิได้เป็นผัว
อ้ายยอมหมดแล้วเลิกเที่ยวเลิกมั่ว
เพื่อสิสร้างครอบครัวกับเธอ
ยอมเป็นดั่งเสือสิ้นลาย ถอดเล็บถอดแขวแล้วเด้อ
แต่กลับถูกเธอ หลอกเสือจนเสียหมา

ทุ่มเททั้งกายใจ ให้เจ้าไปจนเบิดแฮง
อ้ายเทิงเบิ่งเทิงแยง ย่อนว่าฮักเจ้าหลาย
แต่เจ้าตอบแทนมา เป็นการ์ดวิวาห์ออนไลน์
ยกเหล้านั่งให้ พร้อมเช็ดน้ำตา

เจ็บปวดพอปานว่าโดนแมงงอด มาตอดอยู่กลางหัวใจ
อิหล่าคําแพงที่รักของอ้าย สิกลายไปเป็นของเพิ่น
เขาสิเอาเสาลงหลุม เจ้าสิถูกหยุมลานเพลิน
เจ้าสิถูกเขาหย่องเดิน จนเบิดคืน

เจ็บปวดพอปานว่าโดนแมงงอด มาตอดอยู่ใต้โส่งใน
อิหล่าคําแพงที่รักของอ้าย เฮดเส้นกันคักแท้หนอ
มาตั๋วให้คองให้ถ่าแล้วกะสิป้าจ้อๆ
คือเฮ็ดกันคักแท้น้อ… อิหล่าแฟนเพิ่น

( ดนตรี )

ทุ่มเททั้งกายใจ ให้เจ้าไปจนเบิดแฮง
อ้ายเทิงเบิ่งเทิงแยง ย่อนว่าฮักเจ้าหลาย
แต่เจ้าตอบแทนมา เป็นการ์ดวิวาห์ออนไลน์
ยกเหล้านั่งให้ พร้อมเช็ดน้ำตา

เจ็บปวดพอปานว่าโดนแมงงอด มาตอดอยู่กลางหัวใจ
อิหล่าคําแพงที่รักของอ้าย สิกลายไปเป็นของเพิ่น
เขาสิเอาเสาลงหลุม เจ้าสิถูกหยุมลานเพลิน
เจ้าสิถูกเขาหย่องเดิน จนเบิดคืน

เจ็บปวดพอปานว่าโดนแมงงอด มาตอดอยู่ใต้โส่งใน
อิหล่าคําแพงที่รักของอ้าย เฮดเส้นกันคักแท้หนอ
มาตั๋วให้คองให้ถ่าแล้วกะสิป้าจ้อๆ
คือเฮ็ดกันคักแท้น้อ… อิหล่าแฟนเพิ่น

โอ.. โอฮะ โอ.. โอละน้อ..
โอ.. โอฮะ โอ.. โอละน้อ..

คือเฮดกันคักแท้หนอ… อิหล่าเมียเพิ่น..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แมงงอดตอดใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : น๊อต ธณพล
คำร้อง/ทำนอง : โอ๋ ออนไลน์
เรียบเรียง : สันติสุข ธรรมบันเทิง/ ออนบอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องาน : 0900267773
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend