คอร์ดเพลง ทวงสัญญา – การะเกด อาร์ สยาม

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ทวงสัญญา – การะเกด อาร์ สยาม

Tune to Eb

INTRO | Am | Am | Dm | Em |
INTRO | Am Em | Am Em | Dm Em | Am |

 
พี่.
Am 
.จ๋า 
 
กลับมาหาน้องเถิดพี่
 
สาวซื่อคน
C 
นี้ 
 
ยัง
Am 
คอยพี่กลับคื
Em 
นมา
 
คืนวันผั
Dm 
นผ่าน 
 
พี่จากไป
Am 
นาน 
 
อยู่ไกลลั
Dm 
บตา
 
ไปหลงแสงสีเมือ
Am 
งฟ้า 
 
ลืมสั
Dm 
ญญาสองเราสิห
Em 
นอ

 
พี่.
Am 
.จ๋า 
 
ลมหนาวมาหนาวแล้วจ้ะพี่
 
หากเลยปี
C 
นี้ 
 
คน
Dm 
ดีน้องจะไ
Em 
ม่รอ
 
อยากรู้คำต
C 
อบ 
 
หากพี่ยัง
Am 
ชอบ 
 
โปรดอย่ารี
Dm 
รอ
 
จริงใจให้รีบมา
Am 
ขอ 
 
น้องจะ
G 
รอดูสัญญ
Am 
าใจ

 
* พ่อแม่
Dm 
น้อง 
 
ทั้ง
Em 
สองอยากให้
Am 
มีคู่
 
ท่านเองไม่
F 
รู้ 
 
ว่าเ
G 
ราสัญญากัน
C 
ไว้
 
ท่านจะให้แ
Dm 
ต่งกับเสี่ยใบ
Am 
แดง 
 
น้องไม่พ
Dm 
อใจ
 
ให้พี่กลับมาเร็ว
Am 
ไว 
 
มาสาน
Dm 
ใจสองเรา
G 
คู่กัน

 
** พี่.
Am 
.จ๋า อีกไม่ช้า น้องคงเป็
Dm 
นอื่น
 
หากพี่ยัง
Am 
ขืน 
 
ใจเ
Dm 
ย็นไม่เห็น
Em 
สำคัญ
 
หรือพี่มีใ
C 
หม่ 
 
แอบเปลี่ย
Am 
นใจไม่จริงต่
Dm 
อกัน
 
ลืมรักเราเมื่อวั
Am 
นนั้น 
 
ลืมสัญ
G 
ญารักนิรั
Am 
นดร

INSTRU | F Em | Am | Dm Em | Am |

( *, ** )

OUTRO | F Em | Am |

เนื้อเพลง
พี่จ๋า กลับมาหาน้องเถิดพี่
สาวซื่อคนนี้ ยังคอยพี่กลับคืนมา
คืนวันผันผ่าน พี่จากไปนาน อยู่ไกลลับตา
ไปหลงแสงสีเมืองฟ้า ลืมสัญญาสองเราสิหนอ

พี่จ๋า ลมหนาวมาหนาวแล้วจ้ะพี่
หากเลยปีนี้ คนดีน้องจะไม่รอ
อยากรู้คำตอบ หากพี่ยังชอบ โปรดอย่ารีรอ
จริงใจให้รีบมาขอ น้องจะรอดูสัญญาใจ

พ่อแม่น้อง ทั้งสองอยากให้มีคู่
ท่านเองไม่รู้ ว่าเราสัญญากันไว้
ท่านจะให้แต่งกับเสี่ยใบแดง น้องไม่พอใจ
ให้พี่กลับมาเร็วไว มาสานใจสองเราคู่กัน

พี่จ๋า อีกไม่ช้า น้องคงเป็นอื่น
หากพี่ยังขืน ใจเย็นไม่เห็นสำคัญ
หรือพี่มีใหม่ แอบเปลี่ยนใจไม่จริงต่อกัน
ลืมรักเราเมื่อวันนั้น ลืมสัญญารักนิรันดร

พ่อแม่น้อง ทั้งสองอยากให้มีคู่
ท่านเองไม่รู้ ว่าเราสัญญากันไว้
ท่านจะให้แต่งกับเสี่ยใบแดง น้องไม่พอใจ
ให้พี่กลับมาเร็วไว มาสานใจสองเราคู่กัน

พี่จ๋า อีกไม่ช้า น้องคงเป็นอื่น
หากพี่ยังขืน ใจเย็นไม่เห็นสำคัญ
หรือพี่มีใหม่ แอบเปลี่ยนใจไม่จริงต่อกัน
ลืมรักเราเมื่อวันนั้น ลืมสัญญารักนิรันดร
เพลง : ทวงสัญญา
ศิลปิน : การะเกด อาร์สยาม
คำร้อง/ทำนอง : เสรี จูมจัตุรัส
เรียบเรียง : นฤพนธ์ พานทอง
โหลดเสียงรอสาย : *223227
ทวงสัญญา - การะเกด อาร์ สยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend