คอร์ดเพลง สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ – LEGENDBOY ft.SK MTXF

  
Text   

คอร์ดเพลง สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ LEGENDBOY feat.SK MTXF

คอร์ดเพลง สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ - LEGENDBOY ft.SK MTXF

เพลง สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ (คอร์ด)

ศิลปิน : LEGENDBOY feat.SK MTXF

แนวเพลง : #สตริง

LEGENDBOY สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ

คีย์คอร์ดเพลง สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
สมองสั่งให้
D 
ลืม 
 
หัวใจสั่งให้
C#m 
จำ
 
เธอทำให้
Bm 
ฉันต้องกลายเป็น
E 
คนไม่มีหั
A 
วใจ
 
สมองสั่งให้ต
D 
รองดู 
 
ว่าเ
E 
ธอเคยทิ้งเ
C#m 
ราไป
 
หั
F#m 
วใจบอกจำ
Bm 
ไว้ 
 
ให้ทำอย่างไ
E 
รก็ไม่มีท
A 
างลืม

INSTRU | D | C#m | Bm E | A | ( 2 Times )

D 
..ก็คิดไว้แล้วรักแท้ไม่
C#m 
มีอยู่จริง
 
เหลือแค่บา
Bm 
งสิ่งยังอยู่กับ
E 
ฉันในวันที่เ
A 
ธอทิ้งไป
 
เรื่องเรามัน
D 
จบ 
 
แต่ฉันยัง
C#m 
เจ็บ
 
หัวใจมัน
Bm 
เก็บเรื่องร
E 
าวนั้นเอ
A 
าไว้
 
ทั้งที่ควร
D 
ลืม 
 
แล้วเริ่มต้
C#m 
นใหม่
 
สุดท้ายหัวใ
Bm 
จเจ้าก
E 
รรมไม่ยอ
A 
มลืม

 
สมองสั่งให้
D 
ลืม 
 
หัวใจสั่งให้
C#m 
จำ
 
เธอทำให้
Bm 
ฉันต้องกลายเป็น
E 
คนไม่มีหั
A 
วใจ
 
สมองสั่งให้ต
D 
รองดู 
 
ว่าเธอเคยทิ้งเ
C#m 
ราไป
 
หัวใจบอกจำ
Bm 
ไว้ 
 
ให้ทำอย่างไ
E 
รก็ไม่มีท
A 
างลืม

INSTRU | D | C#m | Bm E | A | ( 2 Times )

 
ถึงแม้เธอจะเป
D 
ลี่ยนไป 
 
เหลือเขาทิ้งฉันเ
C#m 
อาไว้
 
มันก็ไม่เป็
Bm 
นไร 
 
แต่อย่างน้
E 
อยก็ดีที่เ
A 
ธอเคยพยายาม
 
บอกว่าเธอ
D 
รักทั้งที่เธอยังมีใคร
 
ก็เพราะเธอ
C#m 
เหงาทำให้เรามันมีใจ
 
ถึงจะบอกว่า
Bm 
รักฉันมากสักเพีย
E 
งใด
 
มันก็คงเป็นเพียงแค่เ
A 
ขาที่ได้เธอมาเคียงกาย
 
จะไม่ขอด
D 
าวน์เพื่อให้เธอกลับมา
 
อยากให้เรื่องของ
C#m 
เรามันหายไปจนลับตา
 
เธอเอาควา
Bm 
มรักความเชื่อใจความศรั
E 
ทธา
 
โยนทิ้ง
A 
ไป 
 
มันหัวใจเป็นผักปลา

 
สมองสั่งให้
D 
ลืม 
 
หัวใจสั่งให้
C#m 
จำ
 
เธอทำให้
Bm 
ฉันต้องกลายเป็น
E 
คนไม่มีหั
A 
วใจ
 
สมองสั่งให้ต
D 
รองดู 
 
ว่าเธอเคยทิ้งเ
C#m 
ราไป
 
หัวใจบอกจำ
Bm 
ไว้ 
 
ให้ทำอย่างไ
E 
รก็ไม่มีท
A 
างลืม

 
สมองสั่งให้
D 
ลืม 
 
หัวใจสั่งให้
C#m 
จำ
 
เธอทำให้
Bm 
ฉันต้องกลายเป็น
E 
คนไม่มีหั
A 
วใจ
 
สมองสั่งให้ต
D 
รองดู 
 
ว่าเธอเคยทิ้งเ
C#m 
ราไป
 
หัวใจบอกจำ
Bm 
ไว้ 
 
ให้ทำอย่างไ
E 
รก็ไม่มีท
A 
างลืม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สมองสั่งให้ลืม หัวใจสั่งให้จำ (คอร์ด)
ศิลปิน LEGENDBOY feat.SK MTXF
Executive Producer : LEGENDBOY, Geeno Smooth
Contact for work
098-8891-417 (คุณจีโน่)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend