หน้าแรก » LEGENDBOY » คอร์ดเพลง เจ็บลำพัง – LEGENDBOY ft.EARTH & OZH

คอร์ดเพลง เจ็บลำพัง – LEGENDBOY ft.EARTH & OZH


INTRO | C Em | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G |

 
เหนื่อยบ้างไ
หม 
 
หัว
Em 
ใจ
 
ต้องให้
Am 
ทำอย่างไร 
 
จะ
Em 
ชินและชา
..เพราะชั้นใ
Em 
ช้น้ำตา 
 
ล้างค
Dm 
วามทรงจำไม่ห
าย
..ผิดหวังจากความ
Em 
รัก 
 
ต้องเป็น
Am 
ฉันคนเดียวหรือไ
Em 
 
ฟ้าโปรดช่วยบอ
กกัน 
 
เกลียดข้าหรื
Em 
อไร
 
ถึงโ
Dm 
ดนลงทัณฑ์อย่า
งนี้

 
* สาปให้ฉันตกห
ลุมรักคนไม่
Em 
มีหัวใจ
Am 
มาจนถึงวัน
Em 
นี้
 
ชีวิตฉันมันต
ลก…มากหรื
Em 
อไง
 
เลยทิ้งกั
Dm 
นไป…มัน
คงสนุกดี

 
** ไอ้คนอย่าง
ฉันต้องอยู่ลำ
Em 
พัง
 
เจ็บกี่
Am 
ครั้งเสือกดันไม่
Em 
จำ
 
ไม่คิดว่าเ
จ็บ 
 
จะถึง
Em 
ตาย
 
มันก็เ
Dm 
ลยไม่กลัวอะไ
 
คิดได้ก็ส
าย 
 
หัวใ
Em 
จมันทนไม่ไ
Am 
หว
 
แผลเ
Em 
ดิมมันเริ่มทำร้
าย 
 
หัวใ
Em 
 
ผิดที่
Dm 
ฉันไม่เคยใส่ใ
จ 
 
ถึงความเจ็บ

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |

..ให้ทำอย่างไงตอ
Em 
นนี้ 
 
นั้นไม่มีเธอ
Am 
..ต้องอยู่คนเดียวอีก
Em 
นานแค่ไหน
ยังไม่รู้ 
 
 
Em 
ยังไม่เคยสั
Dm 
มผัส
..รู้และฉันเข้าใ
Em 
จดี
Am 
..ว่าเธอแหละเ
Em 
ขาเข้ากันได้ดี
..ทั้งที่ฉันอยุ่ตร
Em 
งนี้ 
 
 
Dm 
 

 
แค่น้ำตามันไ
หลผ่านออกจาก
Em 
ตา
 
เธออย่า
Am 
มามัวเสียเว
Em 
ลา
 
ให้คนไม่มี
สิทธิ์ 
 
ทำอะไรก็
Em 
ดูผิด
 
ฉันมันแค่
Dm 
อดีค 
 
ฉันก้อพอเข้าใ

( ** )

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |

( * )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
LEGENDBOY – เจ็บลำพัง feat.EARTH & OZH
 โฆษณา