หน้าแรก » หนุ่ย อำพล » คอร์ดเพลง ตอก – หนุ่ย อำพล

คอร์ดเพลง ตอก – หนุ่ย อำพล


INTRO | Am F | C D Bb | ( 4 Times )

Am 
  เขาว่าเ
รื่องที่ไม่
ดี 
 
ไม่
โปร่ง
Bb 
ใส
Am 
  ก็รู้
ได้ไม่ยาก
เย็น  
 
Bb 
Am 
  เรื่องที่
ดูมีเงื่อน
งำ 
 
ไม่
เปิดเ
Bb 
ผย
Am 
  แล้วซัก
วันก็คง
ชัดเจ

Am 
  เขาว่า
คนที่ไม่
ดี 
 
ชอบ
ปิด
Bb 
บัง
Am 
  ก็เหมือน
น้ำที่ท่วม
ตอ  
 
Bb 
Am 
  เขาว่า
คนที่ดู
ดี 
 
แต่
แอบ
Bb 
โกง
Am 
  เมื่อน้ำ
ลงก็จะ
เห็นต

Am 
ตอก 
 
ให้
จมไปเ
ลย
 
ยิ่ง
ลึก  
Bb 
ยิ่ง  
Am 
ดี
 
กับ
คนอย่าง
นี้ 
 
ไม่ต้
อง
Bb 
ไว้
Am 
ตอก 
 
ให้
จมไป
เลย
 
ให้
ลึก  
Bb 
ลง  
Am 
ไป
 
ได้
เจอที่
ไหน 
 
ก็
ตอก 
 
 
Bb 
มันซ้ำ…

INSTRU | Am | ( 4 Times )

Am 
  น้ำไม่
ลงไม่เป็น
ไร 
 
ก็
ปล่อย
Bb 
มัน
Am 
  ให้คิดว่า
นั่นแหละคน
ดี  
 
Bb 
Am 
  แล้วเมื่อ
ไรที่ความ
จริง 
 
มัน
โผล่
Bb 
มา
Am 
  ก็ขอ
แรงพวกเรา
ช่วย
ที
Am 
  ทุบให้
จมลงใน
ดิน 
 
ให้
สุดแ
Bb 
รง
Am 
  ย้ำทุก
วันให้มัน
จม  
 
Bb 
Am 
  ไม่ให้
มันมาลอย
นวล 
 
 
กันต่อ
Bb 
ไป
Am 
  ไล่ไป
ให้ไกล
สังค

Am 
ตอก 
 
ให้
จม 
 
ไปเ
ลย
 
ยิ่ง
ลึก  
Bb 
ยิ่ง  
Am 
ดี
 
กับ
คนอย่าง
นี้ 
 
ไม่ต้
อง
Bb 
ไว้
Am 
ตอก 
 
ให้
จม 
 
ไป
เลย
 
ให้
ลึก  
Bb 
ลง  
Am 
ไป
 
ได้
เจอที่
ไหน 
 
ก็
ตอก
Bb 
มัน
Am 
ซ้ำ..

Am 
เจอะกับ
Bb 
คน 
 
ไม่จริง
Am 
ใจ
 
เจอะกับ
Bb 
ใคร 
 
ที่ไม่
Am 
ดี
 
ตอกลง
Bb 
ไป 
 
อย่าให้เ
หลือ

INSTRU | Dm | Bb | G | G |
INSTRU | Dm | Bb | C | C |

Am 
ตอก 
 
ให้
จม 
 
ไปเ
ลย
 
ยิ่ง
ลึก  
Bb 
ยิ่ง  
Am 
ดี
 
กับ
คนอย่าง
นี้ 
 
ไม่ต้
อง
Bb 
ไว้
Am 
ตอก 
 
ให้
จม 
 
ไป
เลย
 
ให้
ลึก  
Bb 
ลง  
Am 
ไป
 
ได้
เจอที่
ไหน 
 
ก็
ตอก
Bb 
มัน
Am 
ซ้ำ..

Am 
ตอก 
 
ให้
จม 
 
ไป
เลย
 
ยิ่ง
ลึก  
Bb 
ยิ่ง  
Am 
ดี
 
กับ
คนอย่าง
นี้ 
 
ไม่
ต้อง
Bb 
ไว้
Am 
ตอก 
 
ให้
จม 
 
ไป
เลย
 
ให้
ลึก  
Bb 
ลง  
Am 
ไป
 
ได้
เจอที่
ไหน 
 
ก็
ช่วย
Bb 
กัน

Am 
ตอก 
 
 
 
 
 
Bb 
Am 
ตอก  
 
 
 
Bb 
Am 
ตอก 
 
ให้
จมไป
เลย  
 
Bb 
Am 
ตอก 
 
ให้
จมไป
เลย  
 
Bb 
 
Am 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตอก (คอร์ด)
ศิลปิน หนุ่ย อำพล
 โฆษณา