หน้าแรก » หนุ่ย อำพล » คอร์ดเพลง ไว้ใจ – หนุ่ย อำพล

คอร์ดเพลง ไว้ใจ – หนุ่ย อำพล


INTRO | Csus2 | G | Csus2 | G |

 
เพราะรักจึงยอมทุก
อย่าง
..ก็คิดว่ายังเข้า
ใจ
..ทุกครั้งที่เธอห่าง
หาย 
 
 
Em 
ยังไว้
Dm 
ใจ
 
ยัง
ยอมปล่อยเธอลำ
พัง

 
ไม่คิดว่าความไว้
ใจ
..จะกลายเป็นความเหิน
ห่าง
..ผลลัพธ์คือความจืด
จาง 
 
 
Em 
หมดหน
Dm 
ทาง
 
จะ
ทำให้เป็นเหมือน
เดิม

 
*  
E7 
..สุดท้ายคือ
Am 
เจ็บเจ็บเจ็บ
 
บาด
Dm 
เจ็บเจียน
ตาย
Am 
โดนเธอทำ 
 
เจ็บ
ช้ำจน
ตาย

 
** จุดอ่อนจากการที่
ไว้..  
Dm 
ใจ 
 
 
Em 
 
คือ
โดนทำร้ายแทบ
เสีย..  
Dm 
คน 
 
 
Em 
 
จุด
อ่อนจากการเชื่อ
ถือ..  
Dm 
คนบาง
Em 
คน
 
มี
ผลคือต้องผิด
หวัง

 
*** จุดจบก็คือต้อง
เสียใจ
 
(ที่
Dm 
แท้คือความ
Em 
ไว้ใจ)
 
รุน
แรงเลวร้ายกว่า
ทุกครั้ง
 
(เพราะ
Dm 
รักจึงยอม
Em 
ไว้ใจ)
 
จุด
จบมีรออยู่
แล้ว 
 
 
Dm 
ปลาย
Em 
ทาง
 
คง
รู้ว่าเป็นอย่าง
ไร

INSTRU | C | G | C | G |

 
เพราะคิดว่าความไว้
ใจ
..จะซื้อหัวใจของ
เธอ
..ฉันถึงเชื่อเธอเส
มอ  
Em 
 
เมื่อพบ
Dm 
เจอ 
 
เธอ
เดินอยู่กับใคร
ใคร

 
ไม่คิดว่าในที่
สุด
..เธอเองจะปันหัว
ใจ
..ที่แท้คนโดนทำ
ร้าย 
 
 
Em 
คนแพ้
Dm 
พ่าย
 
คือ
คนที่เชื่อใจ
เธอ

( * ) ( ** ) ( *** )

 
จุดอ่อนจากการที่
ไว้  
Dm 
ใจ
 
(ที่
Dm 
แท้คือความ
Em 
ไว้ใจ)
 
คือ
โดนทำร้ายแทบ
เสียคน
 
(เพราะ
Dm 
รักจึงยอม
Em 
ไว้ใจ)
 
จุด
จบมีรออยู่
แล้ว 
 
 
Dm 
ปลาย
Em 
ทาง
 
คง
รู้ว่าเป็นอย่าง
ไร
 
เพราะรักจึงยอมไว้
ใจ  
 
เพราะรักจึงยอมไว้
ใจ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ไว้ใจ – หนุ่ย อำพล
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :