คอร์ดเพลง เมียบ่แม่นหมา – สายแนน พอดีม่วน

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เมียบ่แม่นหมา – สายแนน พอดีม่วน

INTRO | Em | G | Am Bm | Em |
INTRO | Am D | Bm Em | Am Bm | Em |

Em 
ตั้งแต่อ้ายมีไลน์ 
 
อ้ายกะกลา
Bm 
ยเป็นคนโลเล
Am 
อ้ายไปทุ่ม
D 
เท 
 
ให้คนใ
G 
นไลน์
 
ลู
Am 
กเมียสิอยู่จั่งใด๋กะ
D 
ส่าง 
 
อ้ายกะปล่อ
Bm 
ยวางบ่เคยส
Em 
นใจ
 
เฮ็ด
Am 
ปานเป็นผู้บ่าวใหญ่ 
 
บ่มีลูกเ
D 
มีย

Em 
โพสต์รูปเฟียกับเขาเที่ยว
Bm 
ผู้สาวอยู่ร้านอาหาร
 
ฮู้
Am 
ข่าวจากปากไท
D 
บ้านแล้วน้องใ
G 
จเสีย
 
ให้
Am 
เห็นแก่ใจลูกแ
D 
หน่ 
 
คั่นอ้ายบ่
Bm 
แคร์กะส่างหั
Em 
วเมีย
 
มื้
Am 
อนี้สิไปกะไป มื้อนี้สิเสียกะเสีย บ่
D 
พอตาย

 
* เมียเด้อบ่แม่นห
C 
มาให้หัาซาแ
D 
หน่ 
 
คั่นอ้ายบ่
Bm 
แคร์น้องกะสิ
Em 
ไป
 
แต่
Am 
งดองให้น้องเป็นค
D 
วาย 
 
บ่เอาดอกห
G 
นา 
 
 
B 
 
ลูกข่
C 
อยกะสิเลี้ยงเ
D 
อง 
 
บ่แม่นอว
Bm 
ดเก่งแต่มีปั
Em 
ญญา
 
เชิญแ
D 
ซบให้แจบใจ
Bm 
สาข่อยขอล
Em 
าก่อน

INSTRU | Em | Bm | Am D | G |

Em 
ตัดสินใจจากมา 
 
มีน้ำ
Bm 
ตากะสิอดเอา
 
Am 
บแล้วชีวิตคู่เ
D 
ฮาเซาอย่า
G 
สาถ่อน
 
บ่
Am 
มีผัวกะคงบ่ต
D 
าย 
 
ฝืนอยู่ต่
Bm 
อไปคงต
D 
ายแ
Em 
น่นอน
 
ตัด
Am 
ใจย่างออกมา
C 
ก่อน 
 
ย้อนบ่อยากเป็นห
D 
มา

( * )
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G B |
INSTRU | C D | Bm Em | D B | Em |

( *, * )

 
เชิญแ
D 
ซบให้แจบใจอ้า
Bm 
ยสาข่อยขอล
Em 
าก่อน

OUTRO | Em |

เนื้อเพลง
ตั้งแต่อ้ายมีไลน์ อ้ายกะกลายเป็นคนโลเล
อ้ายไปทุ่มเท ให้คนในไลน์
ลูกเมียสิอยู่จั่งใด๋กะส่าง อ้ายกะปล่อยวางบ่เคยสนใจ
เฮ็ดปานเป็นผู้บ่าวใหญ่ บ่มีลูกเมีย

โพสต์รูปเฟียกับเขาเที่ยวผู้สาวอยู่ร้านอาหาร
ฮู้ข่าวจากปากไทบ้านแล้วน้องใจเสีย
ให้เห็นแก่ใจลูกแหน่ คั่นอ้ายบ่แคร์กะส่างหัวเมีย
มื้อนี้สิไปกะไป มื้อนี้สิเสียกะเสีย บ่พอตาย

เมียเด้อบ่แม่นหมาให้หัาซาแหน่ คั่นอ้ายบ่แคร์น้องกะสิไป
แต่งดองให้น้องเป็นควาย บ่เอาดอกหนา
ลูกข่อยกะสิเลี้ยงเอง บ่แม่นอวดเก่งแต่มีปัญญา
เชิญแซบให้แจบใจสาข่อยขอลาก่อน

ตัดสินใจจากมา มีน้ำตากะสิอดเอา
จบแล้วชีวิตคู่เฮาเซาอย่าสาถ่อน
บ่มีผัวกะคงบ่ตาย ฝืนอยู่ต่อไปคงตายแน่นอน
ตัดใจย่างออกมาก่อน ย้อนบ่อยากเป็นหมา

เมียเด้อบ่แม่นหมาให้หัาซาแหน่ คั่นอ้ายบ่แคร์น้องกะสิไป
แต่งดองให้น้องเป็นควาย บ่เอาดอกหนา
ลูกข่อยกะสิเลี้ยงเอง บ่แม่นอวดเก่งแต่มีปัญญา
เชิญแซบให้แจบใจสาข่อยขอลาก่อน

SOLO

เมียเด้อบ่แม่นหมาให้หัาซาแหน่ คั่นอ้ายบ่แคร์น้องกะสิไป
แต่งดองให้น้องเป็นควาย บ่เอาดอกหนา
ลูกข่อยกะสิเลี้ยงเอง บ่แม่นอวดเก่งแต่มีปัญญา
เชิญแซบให้แจบใจสาข่อยขอลาก่อน

เมียเด้อบ่แม่นหมาให้หัาซาแหน่ คั่นอ้ายบ่แคร์น้องกะสิไป
แต่งดองให้น้องเป็นควาย บ่เอาดอกหนา
ลูกข่อยกะสิเลี้ยงเอง บ่แม่นอวดเก่งแต่มีปัญญา
เชิญแซบให้แจบใจสาข่อยขอลาก่อน

เชิญแซบให้แจบใจอ้ายสา ข่อยขอลาก่อน
เมียบ่แม่นหมา
ศิลปิน – สายแนน พอดีม่วน
คำร้อง/ทำนอง – สะเลอปี้
เรียบเรียง – พอดีม่วน เร็คคอร์ด
เมียบ่แม่นหมา - สายแนน พอดีม่วน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend