คอร์ดเพลง สัญญาณใจสั่งให้รีบมา – ป๊อด ธนรัตน์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง สัญญาณใจสั่งให้รีบมา – ป๊อด ธนรัตน์

Tune to Eb

INTRO | Cadd9 | Am | F | G |
INTRO | C | Am | G | F G | C |

 
ต้องขอบ
C 
คุณระยะทาง 
 
ที่
Am 
ทำให้เราห่า
G 
งกัน
F 
ทำให้รู้จัก
G 
คำว่าคิด
C 
ถึงแท
Am 
บตาย
 
ไม่
Dm 
ไกลไม่รู้นะเ
G 
ออ 
 
ว่าเ
C 
ธอเหมือนดังลมหา
Am 
ยใจ
 
ยิ่งไ
G 
กลเท่าไร 
 
ก็
Em 
ยิ่งหายใจ 
 
ช่างยา
Am 
กเย็น

 
*  
Dm 
คนดีจะ
G 
รู้ไหมหนอ 
 
ว่า
Em 
มีคนรอเหมือนใ
C 
กล้จะตาย
 
Am 
ห้รีบกลับมา 
 
มา
C 
ดูแลใจ 
 
มา
F 
ทำให้หายคิด
G 
ถึง
 
กลับ
C 
มา 
 
ที่
Am 
รักรีบ รีบ กลั
Dm 
บมาได้รึเ
G 
ปล่า
 
อยาก
C 
ตื่นขึ้นมาตอ
Am 
นเช้า 
 
แล้วโบกมือ
F 
ลากับเ
G 
หงาที่เค
Am 
ยมี
 
แค่
Dm 
โทรฟังเสียงยัง
G 
น้อยไป 
 
สัญญ
C 
าณหัวใจมัน
Am 
ไม่ค่อยดี
 
ถ้
F 
าได้หอมแก้มสัก
G 
ทีอย่างนี้ก็ชื่
C 
นใจ

INSTRU | Dm | Em | Dm G | C |

 
อยู่ส่วน
C 
ใดในมุมเมือง 
 
สั
Am 
ญญาณไม่ค่อยเส
G 
ถียร
 
F 
วามคิดถึงก็เ
G 
จียน 
 
จะเข้า
C 
ขั้นว่าขา
Am 
ดใจ
 
Dm 
มายเลขที่ท่านเ
G 
รียก 
 
ขณะ
C 
นี้ติดต่อไ
Am 
ม่ได้
 
รีบ
G 
มาไว ไว มาต
C 
ามสัญญาณของใ
Am 
จเรา

( * )
 
ถ้
F 
าได้หอมแก้มสั
G 
กทีอย่างนี้ก็ชื่
F 
นใจ

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |

เนื้อเพลง
ต้องขอบคุณระยะทาง ที่ทำให้เราห่างกัน
ทำให้รู้จักคำว่าคิดถึงแทบตาย
ไม่ไกลไม่รู้นะเออ ว่าเธอเหมือนดังลมหายใจ
ยิ่งไกลเท่าไร ก็ยิ่งหายใจ ช่างยากเย็น

คนดีจะรู้ไหมหนอ ว่ามีคนรอเหมือนใกล้จะตาย
ให้รีบกลับมา มาดูแลใจ มาทำให้หายคิดถึง
กลับมา ที่รักรีบ รีบ กลับมาได้รึเปล่า
อยากตื่นขึ้นมาตอนเช้า แล้วโบกมือลากับเหงาที่เคยมี
แค่โทรฟังเสียงยังน้อยไป สัญญาณหัวใจมันไม่ค่อยดี
ถ้าได้หอมแก้มสักทีอย่างนี้ก็ชื่นใจ

( ดนตรี )

อยู่ส่วนใดในมุมเมือง สัญญาณไม่ค่อยเสถียร
ความคิดถึงก็เจียน จะเข้าขั้นว่าขาดใจ
หมายเลขที่ท่านเรียก ขณะนี้ติดต่อไม่ได้
รีบมาไว ไว มาตามสัญญาณของใจเรา

คนดีจะรู้ไหมหนอ ว่ามีคนรอเหมือนใกล้จะตาย
ให้รีบกลับมา มาดูแลใจ มาทำให้หายคิดถึง
กลับมา ที่รักรีบ รีบ กลับมาได้รึเปล่า
อยากตื่นขึ้นมาตอนเช้า แล้วโบกมือลากับเหงาที่เคยมี
แค่โทรฟังเสียงยังน้อยไป สัญญาณหัวใจมันไม่ค่อยดี
ถ้าได้หอมแก้มสักทีอย่างนี้ก็ชื่นใจ
ถ้าได้หอมแก้มสักทีอย่างนี้ก็ชื่นใจ
เพลง สัญญาณใจสั่งให้รีบมา
ศิลปิน ป๊อด ธนรัตน์
คำร้อง เบียร์ วรวุธ
ทำนอง เบียร์ วรวุธ
เรียบเรียง มาร์ค ใบเตย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend