หน้าแรก » วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์ » คอร์ดเพลง แม่เจ้าเขาตายแล้ว – วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์

คอร์ดเพลง แม่เจ้าเขาตายแล้ว – วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แม่เจ้าเขาตายแล้ว – วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์


INTRO | D Bm | Em |
INTRO | G | Em | C D | Em | Em |

 
ฮักกันมาหลาย
Em 
ปี 
 
เป็นสา
มีภรรยา 
 
มีลูกนำกันแล้วห
Am 
นา 
 
เจ้ายัง
มาเปลี่ยนใ
 
บอกอ้ายว่าไปเฮ็
ดงาน 
 
 
Em 
ป่านนี้ยังบ่เห็นฮอดไง ลูกถามว่าอิแม่ไปไส ได้แต่ตอบลูก
ว่า….

 
แม่ของเจ้าตาย
Em 
แล้ว 
 
 
ตั้งแต่เจ้ายังน้
Em 
อย 
 
ได้แต่ปลอบแต่อ่
Am 
อย 
 
ลูกยังคอยถาม
หา
 
หอบฝันดั้นด้นม
าไกล 
 
ในเมือ
Em 
งใหญ่ย้อนใจ
Am 
คิดว่า 
 
เผื่อสิได้พ้อห
น้า 
 
คนถิ่มลูกถิ่
Em 
มผัว

 
*มาเป็นคนขับแท็ก
ซี่ 
 
อยู่ใน(ที่
Em 
) กทม. เจ็บปวดซ้ำตื่มอี
Am 
กหนอ 
 
เมื่อคน
ที่รอโบกรถไว
ไว
 
เป็นเมียอ้ายนั่
Am 
นเอง 
 
 
ที่ยืนควงแขนแฟ
Am 
นใหม่ ไปลงรีสอร์ทเด้ออ้าย คิดใ
นใจสิกอดกัน
Em 
แม่นบ่…

 
*** ส่งเจ้าถึงที่ห
Em 
มาย 
 
แต่อ้
ายน้ำตาคลอเ
Em 
บ้า ขับรถกลับคืนห้องเช่า ลูกสาวคอยตั้งตารอ
 
ลูกถามอิแม่ไ
Am 
ปไส 
 
น้ำตาตกใ
Em 
นฮู้บ่ 
 
ตอบได้คำเดียวล
Am 
ะเนาะ 
 
ม่เจ้า…เขาตายไ
Em 
แล้ว

INSTRU | C D | G | Am D | Em | Em |

( *, ** )

OUTRO | Em D | Bm Em |

เนื้อเพลง
ฮักกันมาหลายปี เป็นสามีภรรยา
มีลูกนำกันแล้วหนา เจ้ายังมาเปลี่ยนใจ
บอกอ้ายว่าไปเฮ็ดงาน ป่านนี้ยังบ่เห็นฮอดไง
ลูกถามว่าอิแม่ไปไส ได้แต่ตอบลูกว่า….

แม่ของเจ้าตายแล้ว ตั้งแต่เจ้ายังน้อย
ได้แต่ปลอบแต่อ่อย ลูกยังคอยถามหา
หอบฝันดั้นด้นมาไกล ในเมืองใหญ่ย้อนใจคิดว่า
เผื่อสิได้พ้อหน้า คนถิ่มลูกถิ่มผัว

*มาเป็นคนขับแท็กซี่ อยู่ใน(ที่) กทม.
เจ็บปวดซ้ำตื่มอีกหนอ เมื่อคนที่รอโบกรถไวไว
เป็นเมียอ้ายนั่นเอง ที่ยืนควงแขนแฟนใหม่
ไปลงรีสอร์ทเด้ออ้าย คิดในใจสิกอดกันแม่นบ่…

ส่งเจ้าถึงที่หมาย แต่อ้ายน้ำตาคลอเบ้า
ขับรถกลับคืนห้องเช่า ลูกสาวคอยตั้งตารอ
ลูกถามอิแม่ไปไส น้ำตาตกในฮู้บ่
ตอบได้คำเดียวละเนาะ แม่เจ้า…เขาตายไปแล้ว

(ซ้ำ *)
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : แม่เจ้าเขาตายแล้ว
ศิลปิน : วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : ไพโรจน์ หินนาค
เรียบเรียงดนตรี : สมพร รัตนไพร
แม่เจ้าเขาตายแล้ว - วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์
 โฆษณา