คอร์ดเพลง แม่เจ้าเขาตายแล้ว – วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แม่เจ้าเขาตายแล้ว – วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์


INTRO | D Bm | Em |
INTRO | G | Em | C D | Em | Em |

 
ฮักกันมาหลาย
Em 
ปี 
 
เป็นสา
D 
มีภรรยา 
 
มีลูกนำกันแล้วห
Am 
นา 
 
เจ้ายัง
D 
มาเปลี่ยนใ
G 
 
บอกอ้ายว่าไปเฮ็
G 
ดงาน 
 
 
Em 
ป่านนี้ยังบ่เห็นฮอดไง ลูกถามว่าอิแม่ไปไส ได้แต่ตอบลูก
D 
ว่า….

 
แม่ของเจ้าตาย
Em 
แล้ว 
 
 
D 
ตั้งแต่เจ้ายังน้
Em 
อย 
 
ได้แต่ปลอบแต่อ่
Am 
อย 
 
ลูกยังคอยถาม
G 
หา
 
หอบฝันดั้นด้นม
G 
าไกล 
 
ในเมือ
Em 
งใหญ่ย้อนใจ
Am 
คิดว่า 
 
เผื่อสิได้พ้อห
D 
น้า 
 
คนถิ่มลูกถิ่
Em 
มผัว

 
*มาเป็นคนขับแท็ก
D 
ซี่ 
 
อยู่ใน(ที่
Em 
) กทม. เจ็บปวดซ้ำตื่มอี
Am 
กหนอ 
 
เมื่อคน
D 
ที่รอโบกรถไว
G 
ไว
 
เป็นเมียอ้ายนั่
Am 
นเอง 
 
 
D 
ที่ยืนควงแขนแฟ
Am 
นใหม่ ไปลงรีสอร์ทเด้ออ้าย คิดใ
D 
นใจสิกอดกัน
Em 
แม่นบ่…

 
*** ส่งเจ้าถึงที่ห
Em 
มาย 
 
แต่อ้
D 
ายน้ำตาคลอเ
Em 
บ้า ขับรถกลับคืนห้องเช่า ลูกสาวคอยตั้งตารอ
G 
 
ลูกถามอิแม่ไ
Am 
ปไส 
 
น้ำตาตกใ
Em 
นฮู้บ่ 
 
ตอบได้คำเดียวล
Am 
ะเนาะ 
 
D 
ม่เจ้า…เขาตายไ
Em 
D 
แล้ว

INSTRU | C D | G | Am D | Em | Em |

( *, ** )

OUTRO | Em D | Bm Em |

เนื้อเพลง
ฮักกันมาหลายปี เป็นสามีภรรยา
มีลูกนำกันแล้วหนา เจ้ายังมาเปลี่ยนใจ
บอกอ้ายว่าไปเฮ็ดงาน ป่านนี้ยังบ่เห็นฮอดไง
ลูกถามว่าอิแม่ไปไส ได้แต่ตอบลูกว่า….

แม่ของเจ้าตายแล้ว ตั้งแต่เจ้ายังน้อย
ได้แต่ปลอบแต่อ่อย ลูกยังคอยถามหา
หอบฝันดั้นด้นมาไกล ในเมืองใหญ่ย้อนใจคิดว่า
เผื่อสิได้พ้อหน้า คนถิ่มลูกถิ่มผัว

*มาเป็นคนขับแท็กซี่ อยู่ใน(ที่) กทม.
เจ็บปวดซ้ำตื่มอีกหนอ เมื่อคนที่รอโบกรถไวไว
เป็นเมียอ้ายนั่นเอง ที่ยืนควงแขนแฟนใหม่
ไปลงรีสอร์ทเด้ออ้าย คิดในใจสิกอดกันแม่นบ่…

ส่งเจ้าถึงที่หมาย แต่อ้ายน้ำตาคลอเบ้า
ขับรถกลับคืนห้องเช่า ลูกสาวคอยตั้งตารอ
ลูกถามอิแม่ไปไส น้ำตาตกในฮู้บ่
ตอบได้คำเดียวละเนาะ แม่เจ้า…เขาตายไปแล้ว

(ซ้ำ *)
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : แม่เจ้าเขาตายแล้ว
ศิลปิน : วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : ไพโรจน์ หินนาค
เรียบเรียงดนตรี : สมพร รัตนไพร
แม่เจ้าเขาตายแล้ว - วิเชียร ซำเหมา ท็อปไลน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend