หน้าแรก » ป้าง นครินทร์ » คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ – ป้าง นครินทร์

คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ – ป้าง นครินทร์


INTRO | D | Bm | G | G | ( 6 Times )

  สอง
Bm 
คน คู่
ควร
 
ว่าด้วยความเหมาะ
สม 
 
สัง
Bm 
คม ว่า
ดี
  สอง
Bm 
คน มั่ง
มี
 
ที่เกิดในชน
ชั้น 
 
เหมือน
Bm 
กันเท่าเ
ทียม
  เดินคู่กันในวัน
นั้นวันฤกษ์ดี
  มุ่งตรงไปที่ว่า
Bm 
การ
  เซ็นชื่อกันด้วยรอย
ยิ้มชื่นบาน
  ก่อน
งานวิ
Bm 
วาห์
  ใครจะ
Bm 
รู้ว่ามีคว
ามรักหรือเปล่า
  เธอกับ
Bm 
เขาเข้าประ
ตูวิวาห์
  ใครจะ
Bm 
รู้ว่าอะไ
รสำคัญกว่า
  ถ้าไม่
Bm 
รักกันจ
ริง

INSTRU | D | Bm | G | G | ( 4 Times )

  แล้ว
Bm 
พอ ไม่
นาน
 
ก็เกิดการหัก
หลัง 
 
เริ่ม
Bm 
ชังเริ่มก
ลัว
  สอง
Bm 
คน รู้
ตัวว่า
 
อดทนไม่
ไหว 
 
ต้อง
Bm 
ไปที่ว่า
การ
  เซ็นชื่อไปวันสุด
ท้ายที่ครองคู่
  รู้ว่าสิ้นกันซะ
Bm 
ที
  เพียงอย่างเดียวที่ยัง
คงต้องมี
  เด็ก
คนนี้ลูก
Bm 
ใคร

  เจ้าเด็ก
Bm 
น้อยไม่เคย
ขอว่าต้องเกิด
  กำเ
Bm 
นิดเขาขึ้น
มา
  เกิดมา
Bm 
แล้วได้มาเ
จอแค่ใบหย่า
  โธ่ 
 
 
Bm 
ไม่น่าให้เ
กิด

  เจ้าเด็ก
Bm 
น้อยไม่เคย
ขอว่าต้องเกิด
  กำเ
Bm 
นิดเขาขึ้น
มา
  เกิดมา
Bm 
แล้วได้มาเ
จอแค่ใบหย่า
  โธ่
Bm 
ไม่น่าให้เ
กิด

OUTRO | D | Bm | G | G | ( 4 Times ) | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ที่ว่าการอำเภอ – ป้าง นครินทร์
 โฆษณา