หน้าแรก » ทาเคชิเจ & เบิร์ด พัฒกันต์ » คอร์ดเพลง ไม่มีเธอเหงาแป๋ตาย – ทาเคชิเจ & เบิร์ด พัฒกันต์

คอร์ดเพลง ไม่มีเธอเหงาแป๋ตาย – ทาเคชิเจ & เบิร์ด พัฒกันต์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ไม่มีเธอเหงาแป๋ตาย
ทาเคชิเจ & เบิร์ด พัฒกันต์


INTRO | F | F | Am | Am | Bb | Bb | C | C |

 
เมื่อ
รักสองเรา 
 
เดิน
Am 
ทางมาถึงตอนจบ 
 
เมื่อ
Bb 
เธอขอจบ 
 
แล้วเลือก
คบคนใหม่
 
ต้องย
อมจำนน 
 
ยอม
Am 
รับความแพ้พ่าย 
 
ถึ
Bb 
งเจ็บเพียงใด 
 
ต้องยอมรั
บเอา

 
* ก็
Dm 
แค่ต้องทนเจ็บ 
 
ก็
Am 
แค่ต้องทรมาน
 
กับ
Bb 
การที่ไม่เหลื
อใคร โอ้ย …
.
 
** ตั้งแต่
บ่มีเจ้า 
 
อ้ายเ
Dm 
หงาแป๋ตาย 
 
หัว
Bb 
ใจสลายเลยสิก
ลายเป็นบ้า
 
บ่
มีเจ้าแล้วเหงา
Dm 
เด้น้องหล่า 
 
แก้ว
Bb 
ตาจักไปอยู
ไส

 
*** จักสิเ
ฮ็ดจั่งใด๋ 
 
จั่งสิ
Dm 
ลืมเจ้าได้ 
 
หรือต้อง
Bb 
ตายกลายเป็นขี้
เถ่า
 
เหลียว
ไปหม่องใด๋ 
 
กะ
Dm 
มีแต่เจ้า 
 
ภาพ
Bb 
เก่ายังผุดมาห
ลอน
 
(เลย..สิเ
ป็นบ้า)

Bb 
..ไม่มีเธอ 
 
เห
งาแป๋ตาย 
 
(เหงาแป๋ตาย)
Bb 
..ใจสลาย 
 
 
..โคตรทรมาน 
 
(ทรมา
น) 
 
โอ้ย…

INSTRU | F | Am | Bb | C | F | Am | Bb | C | F |

( *, **, ***, **, *** )

 
ต้องย
อมจำนน 
 
ยอ
Am 
มรับความแพ้พ่าย
 
ถึงเ
Bb 
จ็บเพียงใดก็ยอมรั
บเอา
 
นเดียว..โอ..

เนื้อเพลง
เมื่อรักสองเรา เดินทางมาถึงตอนจบ
เมื่อเธอขอจบ แล้วเลือกคบคนใหม่
ต้องยอมจำนน ยอมรับความแพ้พ่าย
ถึงเจ็บเพียงใด ต้องยอมรับเอา

* ก็แค่ต้องทนเจ็บ ก็แค่ต้องทรมาน
กับการที่ไม่เหลือใคร โอ้ย …
.
** ตั้งแต่บ่มีเจ้า อ้ายเหงาแป๋ตาย
หัวใจสลายเลยสิกลายเป็นบ้า
บ่มีเจ้าแล้วเหงาเด้น้องหล่า
แก้วตาจักไปอยูไส

*** จักสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมเจ้าได้
หรือต้องตายกลายเป็นขี้เถ่า
เหลียวไปหม่องใด๋ กะมีแต่เจ้า
ภาพเก่ายังผุดมาหลอน
(เลย..สิเป็นบ้า)

ไม่มีเธอ เหงาแป๋ตาย (เหงาแป๋ตาย)
ใจสลาย โคตรทรมาน (ทรมาน) โอ้ย…

(ดนตรี)

( *, **, ***, **, *** )

ต้องจอมจำนน ยอมรับความแพ้พ่าย
ถึงเจ็บเพียงใดก็ยอมรับเอา
คนเดียว..โอ..
เพลง : ไม่มีเธอเหงาแป๋ตาย
ศิลปิน : ทาเคชิเจ & เบิร์ด พัฒกันต์
คำร้อง/ทำนอง : เดี่ยว ภูมิโชติ
เรียบเรียง : เดี่ยว ภูมิโชติ
ไม่มีเธอเหงาแป๋ตาย - ทาเคชิเจ & เบิร์ด พัฒกันต์
 โฆษณา