คอร์ดเพลง นานแสนนาน – เทียรี่ คาราบาว

  
Text   

INTRO | F Am | Bb Bbm |
INTRO | F Am | Gm C | F |

 
ยัง
จดจำเอาไว้
Am 
  
 
กั
Bb 
บรักที่เคย
 
ยัง
คงลืมไม่ไหว
Am 
  
 
Gm 
ม้เธอจากไป
 
ความ
ทรงจำที่มีอ
Am 
ยู่ 
 
ยัง
Bb 
ไม่เคยเปลี่ยนไป
Bbm 
 
รัก
ที่แสนมีความ
Am 
หมาย 
 
จะลื
Gm 
มลงได้อ
ย่างไร

INSTRU | F Am | Gm C |

 
ใจยั
งแหลกสลา
Am 
ย  
 
Gm 
ม่มีชิ้นดี
 
ใจยั
งพังทลาย
Am 
  
 
Gm 
วดร้าวแทบตาย
 
ถึง
จะจบมานาน
Am 
แล้ว  
 
ก็ยังไ
Bb 
ม่จางหาย
Bbm 
 
ให้ชี
วิตดำเนิน
Am 
ไป
 
อย่างไร้จุ
Gm 
ดหมาย
ปลายทา
ง      

 
นาน
แสนนา
Dm 
น  
 
Bb 
ะรักเธอไปอ
ย่างนี้
 
อีกนาน
แสนนา
Dm 
น  
 
ยั
Bb 
งฝังลึกในใจ
 
มั่น
คงในรักเดิม
Dm 
  
 
ใจ
ไม่ยอมไปไหน
Bb 
 
นาน
แสนนา
Dm 
น  
 
จะรัก
Bb 
เธอไปอี
กนาน

INSTRU | F Dm | Bb C |
INSTRU | F Am | Gm C | F Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Bb Bbm |
INSTRU | F Am | Gm C | F Am | Gm | C |

 
วัน
เวลาผ่านเลย
Am 
  
 
Gm 
ย่างไร้ทิศทาง
 
ให้เ
วลาผ่านไป
Am 
  
 
ช่
Gm 
วยรักษาแผล
 
คง
อาจมีสักวัน
Am 
หนึ่ง  
 
ที่ใจไ
Bb 
ม่พ่ายแพ้
Bbm 
 
แต่วั
นนี้ยังอ่อน
Am 
แอ  
 
คง
Gm 
ยังต้อง
อีกนาน

 
นาน
แสนนา
Dm 
น จะรั
Bb 
กเธอไปอ
ย่างนี้
 
อีกนาน
แสนนา
Dm 
น ยังฝั
Bb 
งลึกในใจ
 
มั่น
คงในรักเดิ
Dm 
ม ใจไม่
ยอมไปไหน
Bb 
 
นาน
แสนนา
Dm 
น จะรัก
Bb 
เธอไปอี
กนาน

INSTRU | F | Bb C |

 
นาน
แสนนา
Dm 
น  
 
Bb 
ะรักเธอไปอ
ย่างนี้
 
อีกนาน
แสนนา
Dm 
น  
 
ยั
Bb 
งฝังลึกในใจ
 
มั่น
คงในรักเดิม
Dm 
  
 
ใจ
ไม่ยอมไปไหน
Bb 
 
นาน
แสนนา
Dm 
น  
 
จะรัก
Bb 
เธอไปอี
กนาน..

 
นาน
แสนนา
Dm 
น นาน
Bb 
แสนนาน
 รักเธออีกนาน
 
นาน
แสนนา
Dm 
น นาน
Bb 
แสนนาน
 รักเธออีกนาน
 
นาน
แสนนา
Dm 
น นาน
Bb 
แสนนาน
 จะรักเธออีกนาน
 
นาน
แสนนา
Dm 
น นาน
Bb 
แสนนาน
 จะรักเธออีกนาน
 
นาน
แสนนา
Dm 
น นาน
Bb 
แสนนาน
       

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เทียรี่ คาราบาว
เพลง นานแสนนาน (คอร์ด)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend