หน้าแรก » เทียรี่ เมฆวัฒนา » คอร์ดเพลง ความรักสีดำ – เทียรี่ เมฆวัฒนา

คอร์ดเพลง ความรักสีดำ – เทียรี่ เมฆวัฒนา


INTRO | G Em | C Am | D | G D |
INTRO | G Em | C D | G |

 
ความรักสี
แดง 
 
 
Em 
  คงร้อน
แรง 
 
 
Am 
  ดังไฟ
เผา
ความ
รักสี
ขาว 
 
 
Em 
  คงสวย
ราว 
 
 
Am 
  ดั่งเม
ฆา
ความ
รักสี
ฟ้า  
Em 
  ยามทิ
วา  
Am 
  ช่างน่า
ดู
ความรัก
สีชม
พู  
Em 
  หมู่พฤก
ษา
ล้วนดังมา
ยา  

INSTRU | G Em | C D | G |

Em 
ความรักนั้น 
 
แท้
Bm 
จริงสีอะไร
ใครจะตอบได้
ไหม
Em 
ความรักนั้น 
 
เป็น
Bm 
เชื้อไฟเผาไหม้
 
หรือ
เป็นหยดหนึ่งน้ำ
ใส

 
แต่ความรักสี
ดำ  
Em 
  ต้องเจ็บ
ช้ำ  
Am 
 
อนิจ
จา  
  จะจด
จำไว้
ว่า
Em 
รักของ
ข้า 
 
นี้
มันสี
ดำ

INSTRU | G Em | C Am | D | G D |
INSTRU | G Em | C D | G |

Em 
ความรักนั้น 
 
แท้
Bm 
จริงสีอะไร
ใครจะตอบได้
ไหม
Em 
ความรักนั้น 
 
เป็น
Bm 
เชื้อไฟเผาไหม้
 
หรือ
เป็นหยดหนึ่งน้ำ
ใส

 
แต่ความรักสี
ดำ  
Em 
  ต้องเจ็บ
ช้ำ  
Am 
 
อนิจ
จา  
  จะจด
จำไว้
ว่า
Em 
รักของ
ข้า 
 
นี้
มันสี
ดำ

จะจดจำไว้
ว่า  
Em 
  รักของ
ข้า
 
นี้
มันสี
ดำ  

OUTRO | G Em | C D | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ความรักสีดำ – เทียรี่ เมฆวัฒนา
 โฆษณา