หน้าแรก » วงSucon » คอร์ดเพลง เพื่ออะไร – วงSucon

คอร์ดเพลง เพื่ออะไร – วงSucon


INTRO | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

Bm 
..ฉันคิดว่าฟ้านั้นส่งรั
กมาให้เจอ
 
ได้เจอะเ
ธอ ดูเหมือนฟ้านั้นเป็นใจ  
Bm 
..เธอเข้ามาในวันที่
ฉันนั้นเหงาใจ
 
เธอชั่งใจร้
ายไม่เคยคิดทำได้
ลง

Bm 
..เธอทำให้รักให้ฉันห
ลงจนมัวมม
 
เกินกลับไ
ปเป็นคนเดิม 
 
ทำไม่ไ
ด้
Bm 
เธอทำให้รักให้ฉันหล
งงมงาย
 
อยากจะไ
ปเธอก็ลากันง่ายๆ 
 
 
 
F#7 

 
แค่อย
Bm 
ากรู้ว่าหลอกกัน 
 
พื่ออะไร
 
สะใจไ
หมที่เห็นฉันมีน้ำตา 
 
 
Bm 
เธอทำให้รักแล้วทิ้งกั
นง่ายดาย
 
เธอทำร้
ายให้ฉันกลายเป็นบ้า 
 
 
 
F#7 

 
ฉันไ
Bm 
ม่รู้เธอหลอกกัน
 
ฉันไ
ม่รู้เธอหลอกฉัน
 
โว้
โอ โว้โอ โว้โ
 
ฉันไ
Bm 
ม่รู้เธอหลอกกัน
 
เพิ่งม
ารู้เธอหลอกฉัน
 
โว้
โอ โว้โอ โว้ โ
อ 
 
 
F#7 

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

Bm 
..ฉันคิดว่าฟ้านั้นส่งรั
กมาให้เจอ
 
ได้เจอะเ
ธอ ดูเหมือนฟ้านั้นเป็นใจ  
Bm 
..เธอเข้ามาในวันที่
ฉันนั้นเหงาใจ
 
เธอชั่งใจร้
ายไม่เคยคิดทำได้
ลง

Bm 
..เธอทำให้รักให้ฉันห
ลงจนมัวมม
 
เกินกลับไ
ปเป็นคนเดิม 
 
ทำไม่ไ
ด้
Bm 
เธอทำให้รักให้ฉันหล
งงมงาย
 
อยากจะไ
ปเธอก็ลากันง่ายๆ 
 
 
 
F#7 

 
แค่อย
Bm 
ากรู้ว่าหลอกกัน 
 
พื่ออะไร
 
สะใจไ
หมที่เห็นฉันมีน้ำตา 
 
 
Bm 
เธอทำให้รักแล้วทิ้งกั
นง่ายดาย
 
เธอทำร้
ายให้ฉันกลายเป็นบ้า 
 
 
 
F#7 

 
ฉันไ
Bm 
ม่รู้เธอหลอกกัน
 
ฉันไ
ม่รู้เธอหลอกฉัน
 
โว้
โอ โว้โอ โว้โ
 
ฉันไ
Bm 
ม่รู้เธอหลอกกัน
 
เพิ่งม
ารู้เธอหลอกฉัน
 
โว้
โอ โว้โอ โว้ โ

 
ฉันไ
Bm 
ม่รู้เธอหลอกกัน
 
เพิ่งมา
รู้เธอหลอกฉัน
 
โว้
โอ โว้โอ โว้ โอ  
 
F#7 

OUTRO | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เพื่ออะไร (คอร์ด)
ศิลปิน วง Sucon
 โฆษณา