หน้าแรก » MILD » คอร์ดเพลง หยุดเวลา – Mild

คอร์ดเพลง หยุดเวลา – Mild

คอร์ดเพลง หยุดเวลา Mild

คอร์ดเพลง หยุดเวลา - Mild

เพลง หยุดเวลา (คอร์ด)

ศิลปิน : Mild

แนวเพลง : #สตริง

Single : Mild หยุดเวลา

คีย์คอร์ดเพลง หยุดเวลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


One love for one life
One love for one life
One love for one life
One love for my life

  รู้ไหมเวลาที่ฉันมีเธอ
อยู่
 
  มันทำให้ฉันนั้นรู้สึกดีเท่าไร
 
  รู้ไหมเวลาที่ฉันมีเธ
อใกล้
 
  ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านั้น
 
  ฉันรักเธอที่สุด 
 
รั
กๆ 
 
เธอไม่มีวันหยุด
 
  ก็เ
ธอนั้นทำให้ใจฉันสุข 
 
ยู่ทุกวัน

ไม่ว่าเวลา
Bm 
ไหน 
 
(ที่เราได้ใกล้กัน)
 
ยากหยุดเวล
Em 
าไว้ 
 
หยุดไว้ตรง
นั้น
 
อยากหยุดเวลาตร
งนี้ 
 
จะหยุดมันไว้อย่า
Bm 
งนี้
 
จะหยุดลงตรงน
าทีที่มีเพียงเ
รา
 
ให้มีเพียงเธอกับ
ฉัน 
 
จะกอดเธอไว้อย่า
Bm 
งนั้น
 
นาทีแห่งความ
ฝัน 
 
นิรัน
F#m 
ดร์กาล 
 
 
ตลอดไป

One love for one life
One love for one life
One love for one life
One love for my life

  รู้ไหมว่าเวลาที่เธอนั้นไ
ม่อยู่
 
  และฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไร
 
  เหมือนว่าเคยมีคนที่เคล้าคลอเคีย
งใกล้
 
  อยู่ๆ ก็เกิดไปมีกับคนนั้น
 
  และฉันรักเธอที่สุด 
 
รั
กๆ 
 
เธอไม่มีวันหยุด
 
  ไ
ม่ว่าจะทำเช่นไรฉันก็คงไม่สุข 
 
เท่าที่เธ
ออยู่ข้างกัน

ไม่ว่าเวลา
Bm 
ไหน 
 
(ที่เราได้ใกล้กัน)
 
ยากหยุดเวล
Em 
าไว้ 
 
หยุดไว้ตรง
นั้น
 
อยากหยุดเวลาตร
งนี้ 
 
จะหยุดมันไว้อย่า
Bm 
งนี้
 
จะหยุดลงตรงน
าทีที่มีเพียงเ
รา
 
ให้มีเพียงเธอกับ
ฉัน 
 
จะกอดเธอไว้อย่า
Bm 
งนั้น
 
นาทีแห่งความ
ฝัน 
 
นิรัน
F#m 
ดร์กาล 
 
 
ตลอดไป

Bm 
แค่มองตาก็พอจะ
รู้ใจ
 
ต้องเป็นเธอคนเนี้ยและคงไม่ใช่ใคร
 
Bm 
My number one and only l
ady
 
Keeping my eyes of you ไม่เคยจะโลเล
 
Bm 
สาวๆ สวยๆ ที่เข้าที่เข้ามาไม่เคยมีใ
ครทำใจให้เต้น
 
Because you of my type กับน้องคนเนี้ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆ
 
Em 
เจอกันทุกวันไม่เคยพอ 
 
กระวนกระวายที่ต้องทน
รอ
 
พี่ไม่ใช่วัวยังต้อง More more สิ่งเดียวพี่ขอน้องสักข้อ
 

 
จะหยุดเวลาตร
งนี้ 
 
 
A/C# 
จะหยุดมันไว้อย่
Bm 
างนี้ 
 
 
Am 
 
ยุดลงตรงน
าทีที่มีเพียงเ
รา
 
ให้มีเพียงเธอกับ
ฉัน 
 
จะกอดเธอไว้อย่างนั้
Bm 
 
นาทีแห่งความฝัน  
นิรั
F#m 
นดร์กาล 
 
ตลอดไป

One love for one life
One love for one life
One love for one life
One love for my life

One love for one life
One love for one life
One love for one life
One love for my life

 โฆษณา