หน้าแรก » Mikesickflow » คอร์ดเพลง โรงแรมชั่วคราว – นายนะ feat. Mikesickflow

คอร์ดเพลง โรงแรมชั่วคราว – นายนะ feat. Mikesickflow


INTRO | E B | A B | ( 2 Times )

 
ยินดีต้อน
รับเข้าสู่โรงแรมแห่งความ
รัก
 
ให้คุณได้เข้ามา
พัก
 
แม้อีกไม่นานแล้วคุณก็ก
ลับ
 
ไม่มีปัญ
หาถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็
ไป
 
จะพักกี่
วันดี 
 
จะพักกี่วันดี

 
และเป็นอีกค
รั้งที่คุณเจ็บมาเพราะความ
รัก
 
และเป็นเพราะเขาคน
นั้น
 
ที่ทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับ
 
ไม่มีปัญ
หา 
 
ถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็ไ
 
จะพักกี่วั
นดี 
 
จะพักกี่วันดี

 
หัวใ
จของผมมันก็เหมือนกับโรงแรม
 
เธอเ
ดินเข้ามาตอนทะเลาะกับแฟน
 
ดินมางอแงบอกแฟนเธอไม่แคร์
 
ไม่ดูแลทำเธอตาแดง (ตาแดง)
 

 
ธอบอกต้องก
ารคนปลอบใจ
 
อยู่คนเ
ดียวไม่ปลอดภัย
 
แต่อยู่กับ
ผมแล้วเธอสบ
ายใจ
ก็อยู่ไม่นานแป๊บเ
ดียวเธอก็หายไป

 
เธอบ
อกต้องการคนปลอบใจ
 
ไม่ใช่คนที่รักตล
อดกาล
 
แล้วต
อนนี้เธอโชคดีเธอหา
ยดี 
 
เธอลาก่อน
 
เธอฝ
ากมาขอบคุณ
 
ที่ช่วยให้ใจของเธอได้พั
กผ่อน

 
ยินดีต้อน
รับเข้าสู่โรงแรมแห่งความ
รัก
 
ให้คุณได้เข้ามา
พัก
 
แม้อีกไม่นานแล้วคุณก็กลับ
 
ไม่มีปัญ
หาถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็
ไป
 
จะพักกี่
วันดี 
 
จะพักกี่วันดี

 
และเป็นอีกค
รั้งที่คุณเจ็บมาเพราะความ
รัก
 
และเป็นเพราะเขาคน
นั้น
 
ที่ทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับ
 
ไม่มีปัญ
หา 
 
ถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็ไ
 
จะพักกี่วั
นดี 
 
จะพักกี่วันดี

 
จะพักกี่วั
นดีตอนอยู่กับเราบอกฝั
นดี
 
กลับไปเธอคงลืมฉั
นสิ
 
Check out แล้วเธอก็กลับทางเ
ดิม
 
ไปกอดกับเ
ขาอีก
 
ทะเลาะแล้วกลับมาเศร้
าอีก
 
สุดท้ายก็กลายเป็นเร
าอีก
 
โอเคที่ฉันรู้สึกเพ
ลินๆ

 
เธอมองฉันเป็
นแค่โรงแรม
 
ไม่ได้เ
ป็นหรอกฟงแฟน
 
เธอกลับไปแล้วฉั
นก็โดนแบน
 
คิดว่าเธอน่ะร้ายเธอคงแ
รง
 
เธอร้องไห้มีน้ำ
ตาตอนเธอมาเช็คอิน
 
เธอก็เลยโดนฉันเช็คบิล
 
คำที่เธอพูดมันไม่เห็นจริง
แต่เธอก็ตรงสเป
คจริง

Hooo 
 
 
ไม่เป็นไรเพราะฉันเข้าใ
 
เลยเปิดประตูใ
ห้เธอเข้าไ
ป..

 
เธอโกหกกันว่าเธออยากอยู่ใก
ล้ๆ
 
เธอบอกเป็นไข้ ไอ้เราสงสารเลยไม่อยากที่จะไ
ล่

 
ฉันต้องไ
ป 
 
ฉันแค่มา
พัก 
 
ไม่ต้องการรักหรอก
 
ข้าใจด้วยนะเข้าใจด้วยนะ 
 
อย่าหาว่า
ฉันหลอก
 
ก็เธอเต็มใ
จ 
 
อย่าหาว่าฉั
นนั้นยังไม่ได้บอก
จะมาเรียกร้องอะไร 
 
ตอนนี้มันคงไม่ไ
ด้หรอก

 
ยินดีต้อน
รับเข้าสู่โรงแรมแห่งความ
รัก
 
ให้คุณได้เข้ามา
พัก
 
แม้อีกไม่นานแล้วคุณก็กลับ
 
ไม่มีปัญ
หาถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็
ไป
 
จะพักกี่
วันดี 
 
จะพักกี่วันดี

 
และเป็นอีกค
รั้งที่คุณเจ็บมาเพราะความ
รัก
 
และเป็นเพราะเขาคน
นั้น
 
ที่ทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับ
 
ไม่มีปัญ
หา 
 
ถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็ไ
 
จะพักกี่วั
นดี 
 
จะพักกี่วันดี

 
จะพักกี่วั
นดีตอนอยู่กับเราบอกฝั
นดี
 
กลับไปเธอคงลืมฉั
นสิ
 
Check out แล้วเธอก็กลับทางเ
ดิม
 
ไปกอดกับเ
ขาอีก
 
ทะเลาะแล้วกลับมาเศร้
าอีก
 
สุดท้ายก็กลายเป็นเร
าอีก
 
โอเคที่ฉันรู้สึกเพ
ลินๆ..

OUTRO | E B | A B | ( 4 Times )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

Title : โรงแรมชั่วคราว | Love Motel
Artist : นายนะ Feat. Mikesickflow
 โฆษณา