หน้าแรก » นิว มาริษา » คอร์ดเพลง คนไกลใจเดิม – นิว มาริษา

คอร์ดเพลง คนไกลใจเดิม – นิว มาริษา


Tune to Eb
INTRO | Am | Em | F | G |

 
ฝากลม
พา 
 
คำตอบเ
ดิมไปทีจะไ
Am 
ด้ไหม
 
บอก
ว่าคนที่อยู่ไ
กล 
 
ใจยังเฝ้า
รอ
 
Am 
ร้อมว่ารักเหมือนเดิม 
 
ส่ง
Em 
ไปให้ถึงคนรอ
 
สา
Dm 
วใต้ขึ้นมาเรียน
ต่อ 
 
อยู่ม.ร
าม

 
อยู่ตรง
นี้ถึงจะห่างไ
กล 
 
คิดถึงหมดหั
Am 
วใจ
 
ยังคง
รักเด็กใต้ตัว
ดำ 
 
คนเดิมพี่รู้ห
ม้าย
 
ถึงไ
Am 
กลกันตั้งหลายโล 
 
แค่บาง
Em 
ทีไม่ว่างรับ
Am 
สาย
 
น้
องยังเป็นสาวใต้ 
 
ไม่ใช่เด็กเ
ทพ

 
ถึงไกลกันตั้งหลายโ
ล 
 
ชื่นใจเมื่อพี่โท
Am 
รหา
 
อยากให้พี่บ่าวโร้
ว่า 
 
ยังห่วงหาทุกนา
ที
 
ใกล้จะได้แล้วใบปริญ
ญา
 
รอคอยน้องไม่นานนะค
นดี
 
ถึงอยู่ไกล แต่ใจน้องดวง
นี้
 
ยังคิดถึงพี่บ่าวทุกนา
ที คนดี พี่อย่าก
ลัว.. 
 
 

 
ได้รับแ
ล้ว 
 
ไอ้ความคิ
ดถึง 
 
ที่ส่
Am 
งให้
 
ยังคง
รักมากมาย 
 
ถึงแ
ม้สองเราไม่ไ
ด้เจอ
 
ดู
Am 
แลตัวเองด้วยหนา 
 
ไม่
Em 
นานจะหลบไปหาเธอ
 
จะไ
Dm 
ม่เผลอเปลี่ย
นใจ 
 
รักใครจำไ
ว้กัน

INSTRU | Am | Em | F | G | G |

 
ถึงไกลกันตั้งหลายโ
ล 
 
ชื่นใจเมื่อพี่โท
Am 
รหา
 
อยากให้พี่บ่าวโร้
ว่า 
 
ยังห่วงหาทุกนา
ที
 
ใกล้จะได้แล้วใบปริญ
ญา
 
รอคอยน้องไม่นานนะค
นดี
 
ถึงอยู่ไกล แต่ใจน้องดวง
นี้
 
ยังคิดถึงพี่บ่าวทุกนา
ที คนดี พี่อย่าก
ลัว.. 
 
 

 
ได้รับแ
ล้ว 
 
ไอ้ความคิ
ดถึง 
 
ที่ส่
Am 
งให้
 
ยังคง
รักมากมาย 
 
ถึงแ
ม้สองเราไม่ไ
ด้เจอ
 
ดู
Am 
แลตัวเองด้วยหนา 
 
ไม่
Em 
นานจะหลบไปหาเธอ
 
จะไ
Dm 
ม่เผลอเปลี่ย
นใจ 
 
รักใครจำไ
ว้กัน

 
จะไม่เ
Dm 
ผลอ.. 
 
เปลี่ย
นใจ 
 
รักใครจำไ
ว้กัน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

คนไกลใจเดิม – นิว มาริษา
 โฆษณา