หน้าแรก » 25hours » คอร์ดเพลง ในวันที่เขาต้องไป – 25hours

คอร์ดเพลง ในวันที่เขาต้องไป – 25hours


INSTRU | Bm | C | Bm | C |

ใน.. 
 
วันที่เขาต้อง
Bm 
ไป
 
เธอว่าเธอไม่เห
Am 
ลือใคร
ใน.. 
 
วันที่เขาต้อง
Bm 
ไป
 
รู้ว่าเธอนั้น
Am 
เสียใจ

 
*  
Em 
ไม่ต้องคิดไม่ต้องบ
G7 
อกว่าไม่มีใ
คร
 
อยากให้เธอไ
Bm 
ด้เข้าใ
A7 
 
อยากให้เธอนั้นคิดใ
หม่
Dsus4 

 
**  
ฉันยังอยู่ 
 
ฉัน
Bm 
ยังรักเธออยู่
ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้ว
กัน
ฉันยังอยู่ 
 
ฉัน
Bm 
ยังรักเธออยู่
ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวั
น 
 
ฉันจะยังอยู่

INSTRU | G C | Bm | C | Bm | C |

ใน.. 
 
วันที่เขาต้อง
Bm 
ไป
 
ไม่ต้องกลัวฉัน
Am 
ยังอยู่(
อยู่ข้างเธอทุกวัน)
ใน.. 
 
วันที่เขาต้อง
Bm 
ไป
 
เธอจะยังเห็น
Am 
ฉันอยู่(
อยู่ข้างเธอเรื่อยไป)

( * ) ( ** )

 
***  
Em 
อยู่กับเธอได้ทุกเวลา
 
ถ้าอ
A7 
ยากได้ความหวังดีจาก
Cmaj7 
ฉัน 
 
จะมีให้ทุก
วัน

INSTRU | Am | C | G | Am | D | Dsus4 |

( * ) ( ** ) ( ** ) ( *** )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

ในวันที่เขาต้องไป – 25hours
 โฆษณา