คอร์ดเพลง ฝนโปรยปราย – The Dai Dai

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ฝนโปรยปราย – The Dai Dai


INTRO | Fmaj7 | Bbm | ( 2 Times )

 
ทำไมฝนโปรยอย่า
Fmaj7 
งนี้ 
 
ทำไมยิ่งคิดยิ่งหน
Bbm 
าวจนใจสั่น
 
ทำไมน้ำตายั
Fmaj7 
งไหล 
 
ทำไมยิ่งคิดยิ่งเ
Bbm 
หงา 
 
ยิ่งไหวหวั่น

 
* นาน
Gm 
แล้วที่เราไม่พบเจ
Am 
อกัน
 
แต่
Bb 
ฝันร้ายมันไม่เคยจะหาย
C 
ไป

 
** ทำไม
F 
ฝนยังโปรยปรายไม่ผ่า
A7 
นไป
 
ทำไ
Dm 
มฉันยังคงเดียวดายไม่เปลี่ยนแป
C 
ลง
F 
 
ยังคง
Bb 
ไร้เรี่ยวแรง 
 
จะก้า
Am 
วเดินต่อไป 
 
จา
Gm 
กนี้โดยไม่มีเ
C 
ธอ

 
*** หรือฝนมันหยุดแ
F 
ล้ว 
 
แต่
A7 
ใจฉันเองที่น้ำตายังไ
Dm 
หล
 
C 
ยุดรอเธอที่เ
Bb 
ก่า 
 
ไม่ยอมไป
Am 
ไหน
Gm 
หรือใจฉันเอ
Bbm 
งที่ไม่ยอมเปลี่ยน
F 
ไป

 
ทำไมแผลมัน
F 
ยังลึก 
 
รู้สึกเหมือนทุกวั
Bbm 
นนั้นยังคงอยู่
 
ทุกคำที่เคยบอ
F 
กฉัน 
 
ยังจำสัญญาเหล่
Bbm 
านั้นได้รึเปล่า

( *, **, *** )

INSTRU | Db | Db | F | F | Db | Db | C | C |

( **, *** )

เนื้อเพลง
ทำไมฝนโปรยอย่างนี้
ทำไมยิ่งคิดยิ่งหนาวจนใจสั่น
ทำไมน้ำตายังไหล
ทำไมยิ่งคิดยิ่งเหงา ยิ่งไหวหวั่น

*นานแล้วที่เราไม่พบเจอกัน
แต่ฝันร้ายมันไม่เคยจะหายไป

**ทำไมฝนยังโปรยปรายไม่ผ่านไป
ทำไมฉันยังคงเดียวดายไม่เปลี่ยนแปลง
ยังคงไร้เรี่ยวแรง จะก้าวเดินต่อไป จากนี้โดยไม่มีเธอ
หรือฝนมันหยุดแล้ว แต่ใจฉันเองที่น้ำตายังไหล
หยุดรอเธอที่เก่า ไม่ยอมไปไหน
หรือใจฉันเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนไป

ทำไมแผลมันยังลึก รู้สึกเหมือนทุกวันนั้นยังคงอยู่
ทุกคำที่เคยบอกฉัน ยังจำสัญญาเหล่านั้นได้รึเปล่า

*นานแล้วที่เราไม่พบเจอกัน
แต่ฝันร้ายมันไม่เคยจะหายไป

**ทำไมฝนยังโปรยปรายไม่ผ่านไป
ทำไมฉันยังคงเดียวดายไม่เปลี่ยนแปลง
ยังคงไร้เรี่ยวแรง จะก้าวเดินต่อไป จากนี้โดยไม่มีเธอ
หรือฝนมันหยุดแล้ว แต่ใจฉันเองที่น้ำตายังไหล
หยุดรอเธอที่เก่า ไม่ยอมไปไหน
หรือใจฉันเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนไป

**ทำไมฝนยังโปรยปรายไม่ผ่านไป
ทำไมฉันยังคงเดียวดายไม่เปลี่ยนแปลง
ยังคงไร้เรี่ยวแรง จะก้าวเดินต่อไป จากนี้โดยไม่มีเธอ
หรือฝนมันหยุดแล้ว แต่ใจฉันเองที่น้ำตายังไหล
หยุดรอเธอที่เก่า ไม่ยอมไปไหน
หรือใจฉันเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนไป

เพลง #ฝนโปรยปราย
เนื้อ/ทำนอง กรภัทร พันธาภิรัตน์
เรียบเรียง : The Dai Dai
ฝนโปรยปราย - The-Dai-Dai
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend