คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า – กู่แคน school

  
Text   

คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า – กู่แคน school

คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า
ศิลปิน กู่แคน school
แนวเพลง #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ข่อยยังเป็นของเจ้า คอร์ด
คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า - กู่แคน school


 
แม่นเจ้าสิเป็นจั๋งใด๋
 
ข่อยกะฮับ
Em 
เจ้าได้เหมือนเดิม
Am 

INSTRU | C | G | Em | F | G |

 
สิบ่ฝืน
คันเจ้าสิไป
Em 
 
หาผู้ใหม่
Am 
ที่ดีกั่วข่อย
 
ข่อยเองกะเจ็บ
 ที่ดูแลเจ้าบ่ได้คือกัน
 
มีแต่ใจด
วงนี้ที่ฮัก
Em 
 
และภัคดีบ่
Am 
เคยเปลี่ยนผัน
 
ต่อให้เจ้า
บ่ได้ฮักกันคือเก่ากะซ่าง

 
หากเป็นทาง
Em 
ที่ข่อยเลือกเผชิญ
 
คือความทุก
Am 
ข์ด้วยความ
ยินดี
 
เพื่อให้เจ้า
นั้นสบายใจ
 
ข่อยสิบ่ว่า
แม่นเจ้าสิหนี 
 
จากกันไป

 
* แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋
 
ข่อยกะฮับ
Em 
เจ้าได้เหมือนเดิม
Am 
 
พร้อมเริ่มต้นใหม่
Dm 
 
 
ข่อยยังเป็น
ของเจ้าเสมอ
 
ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลาย
Em 
 
 
ให้ฮู้ไว้เด้อ
เจ้าคือคนสุดท้าย
Am 
 
ที่ข่อยสิ รอ
คอย
คองถ่า
 
ได้ทุกเวลา
ที่เจ้าต้องการ
 
(ยอดฮักของข่อยนี้เอ๋ย)
 

INSTRU | Bb | F | Dm E | F C |
INSTRU | Bb | F Dm | Bb | C |

 
หากเป็นทาง
Am 
ที่ข่อยเลือกเผชิญ
 
คือความทุก
Dm 
ข์ด้วยความ
ยินดี
 
เพื่อให้เจ้า
Bb 
นั้นสบายใจ
 
ข่อยสิบ่ว่า
แม่นเจ้าสิหนี 
 
จากกันไป

 
แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋
 
ข่อยกะฮัก
Am 
เจ้าได้เหมือนเดิม
Dm 
 
พร้อมเริ่มต้นใหม่
Gm 
 
ข่อยยังเป็น
ของเจ้าเสมอ
 
ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลาย
Am 
 
 
ให้ฮู้ไว้เด้อ
เจ้าคือคนสุดท้าย
Dm 
 
ที่ข่อยสิ รอ
 คอย
Bb 
 คองถ่า
 
ได้ทุกเวลา
ที่เจ้าต้องการ

 
แม่นเจ้านั้น
Dm 
สิบ่ฮัก 
 
แม่นเจ้า
Am 
สิถิ่มสิป๋า
 
ให้ฮู้ไ
Bb 
ว้ว่า 
 
ข่อยยังเป็นของเจ้าคือ
เก่า       

( * ) ( * )

INSTRU | Bb | Eb

เนื้อเพลง
แม่นเจ้าสิเป็นจั๋งใด๋
ข่อยกะฮับเจ้าได้เหมือนเดิม

( ดนตรี )

สิบ่ฝืนคันเจ้าสิไป
หาผู้ใหม่ที่ดีกั่วข่อย
ข่อยเองกะเจ็บ&nsp;ที่ดูแลเจ้าบ่ได้คือกัน
มีแต่ใจดวงนี้ที่ฮัก
และภัคดีบ่เคยเปลี่ยนผัน
ต่อให้เจ้าบ่ได้ฮักกันคือเก่ากะซ่าง

หากเป็นทางที่ข่อยเลือกเผชิญ
คือความทุกข์ด้วยความยินดี
เพื่อให้เจ้านั้นสบายใจ
ข่อยสิบ่ว่าแม่นเจ้าสิหนี จากกันไป

* แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋
ข่อยกะฮับเจ้าได้เหมือนเดิม
พร้อมเริ่มต้นใหม่&nsp;
ข่อยยังเป็นของเจ้าเสมอ
ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลาย&nsp;
ให้ฮู้ไว้เด้อเจ้าคือคนสุดท้าย
ที่ข่อยสิ รอคอยคองถ่า
ได้ทุกเวลาที่เจ้าต้องการ
(ยอดฮักของข่อยนี้เอ๋ย)

( ดนตรี )

หากเป็นทางที่ข่อยเลือกเผชิญ
คือความทุกข์ด้วยความยินดี
เพื่อให้เจ้านั้นสบายใจ
ข่อยสิบ่ว่าแม่นเจ้าสิหนี จากกันไป

แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋
ข่อยกะฮักเจ้าได้เหมือนเดิม
พร้อมเริ่มต้นใหม่
ข่อยยังเป็นของเจ้าเสมอ
ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลาย&nsp;
ให้ฮู้ไว้เด้อเจ้าคือคนสุดท้าย
ที่ข่อยสิ รอ&nsp;คอย&nsp;คองถ่า
ได้ทุกเวลาที่เจ้าต้องการ

แม่นเจ้านั้นสิบ่ฮัก แม่นเจ้าสิถิ่มสิป๋า
ให้ฮู้ไว้ว่า ข่อยยังเป็นของเจ้าคือเก่า       

( * ) ( * )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ข่อยยังเป็นของเจ้า
เพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า
ศิลปิน กู่แคน school
คำร้อง/ทำนอง ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบน
เรียบเรียงดนตรี กู่แคน school
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend