คอร์ดเพลง ลมหายใจพลีให้เธอ – เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ลมหายใจพลีให้เธอ – เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม


INTRO | Bm | ( 8 Times )
INTRO | Bm A/C# | Bm | G A | Bm |

Bm 
รู้ว่า
A 
ตัวฉัน 
 
 
F#m 
ยังมีคุณค่
Em 
าใด 
 
 
Bm 
 ก็เมื่อชี
A 
วิตได้พ
Em 
บเธอ
F#m 
Bm 
เหมือนว่
A 
าชีวิต 
 
 
F#m 
รอคนผู้นี้เส
Em 
มอ 
 
 
Bm 
 ยอมทำเพื่
A 
อเธอทั้งหั
Em 
วใจ
F#m 

G 
 ขุนเขาที่สูงชัน 
 
 
A 
 คืนวันที่มืดมน 
 
 
Em 
จะชนจะพาข้า
F#m 
มไป
G 
 ถึงยากซักเท่าไหร่ 
 
 
A 
 จะไปไขว่คว้ามา 
 
 
Em 
ต่อให้ต้องฝ่ากอ
A 
งไฟ

 
*  
Bm 
อยู่หรือต
A 
ายนับจา
Bm 
กนี้ 
 
G 
วามภัก
A 
ดีไม่ส
Bm 
ลาย
 
Bm 
คียงข้าง
A 
จนวันสุ
Bm 
ดท้าย 
 
 
G 
ลมหาย
A 
ใจพลีให้เ
Bm 
ธอ

INSTRU | Bm G | A Bm | ( 2 Times )

Bm 
เพราะเธอคื
A 
อแสงต
F#m 
ะวันแห่งหั
Em 
วใจ 
 
 
Bm 
ขอเทิดทูนไ
A 
ว้นานเท่าน
Em 
าน 
 
 
F#m 
Bm 
เหนือกว่า
A 
ชีวิต 
 
คื
F#m 
อการที่โลกขอ
Bm 
งฉัน 
 
มีเธออยู่เ
A 
ป็นพลั
Em 
งใจ
F#m 

G 
 แม่น้ำที่กว้างใหญ่ 
 
 
A 
 จะดำว่ายไปต่อ 
 
 
Em 
ไม่เคยจะยอมท้อ
F# 
ใจ
A 
G 
 ฉันขอแค่ได้อยู่ 
 
 
A 
 ดูแลชีวิตเธอ 
 
 
G 
ไม่ว่าต้องเจออ
A 
ะไร

Bm 
อยู่หรือต
A 
ายนับจา
Bm 
กนี้ 
 
ความภั
A 
กดีไม่ส
Bm 
ลาย
Bm 
เคียงข้า
A 
งจนวันสุ
Bm 
ดท้าย 
 
 
G 
ลมหาย
A 
ใจพลีให้
Bm 
เธอ

INSTRU | Bm | ( 8 Times )

(Rap)
G 
จากลงกาถึง
A 
หิมาลัย 
 
ข้าคื
Bm 
อพญาวานรศรีหนุมานชาญชัย
 
มื
G 
อขวาคว้าดาวยกภู
A 
เขาด้วยมือซ้าย
 
เหนื
Bm 
อฟ้าถึงใต้สมุทรไม่มีใครหยุดข้าได้
 
ถึ
G 
งมีพลังล้นเหลือข้าก็ยังเ
A 
ชื่อความดีงาม
 
ทำดี
Bm 
ไม่ต้องอวดเบ่ง 
 
ใครใครก็เกรงและครั่นคร้าม
 
กี่
G 
ทศกัณฐ์ก็มาจะมีกี่ห
A 
น้ากี่มือก็ตาม
 
ชี
Bm 
วิตนี้ข้าพลีให้ขอมอบถวายแด่ศรีราม

( *, * )

G 
ชีวิตฉัน
A 
ยกมันให้
B 
เธอ

เนื้อเพลง
รู้ว่าตัวฉัน ยังมีคุณค่าใด ก็เมื่อชีวิตได้พบเธอ
เหมือนว่าชีวิต รอคนผู้นี้เสมอ ยอมทำเพื่อเธอทั้งหัวใจ

ขุนเขาที่สูงชัน คืนวันที่มืดมน จะชนจะพาข้ามไป
ถึงยากซักเท่าไหร่ จะไปไขว่คว้ามา ต่อให้ต้องฝ่ากองไฟ

อยู่หรือตายนับจากนี้ ความภักดีไม่สลาย
เคียงข้างจนวันสุดท้าย ลมหายใจพลีให้เธอ

เพราะเธอคือแสงตะวันแห่งหัวใจ ขอเทิดทูนไว้นานเท่านาน
เหนือกว่าชีวิต คือการที่โลกของฉัน มีเธออยู่เป็นพลังใจ

แม่น้ำที่กว้างใหญ่ จะดำว่ายไปต่อ ไม่เคยจะยอมท้อใจ
ฉันขอแค่ได้อยู่ ดูแลชีวิตเธอ ไม่ว่าต้องเจออะไร

อยู่หรือตายนับจากนี้ ความภักดีไม่สลาย
เคียงข้างจนวันสุดท้าย ลมหายใจพลีให้เธอ

จากลงกาถึงหิมาลัย
ข้าคือพญาวานรศรีหนุมานชาญชัย
ลมหายใจพลีให้เธอ (เพลงประกอบซีรีส์ หนุมาน สงครามมหาเทพ)
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง : อนุชา อรรจนาวัฒน์
โหลดเสียงรอสาย : *339888
ลมหายใจพลีให้เธอ - เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend