คอร์ดเพลง บทสุดท้าย – BANKK CASH x DA ENDORPHINE

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บทสุดท้าย – BANKK CASH x DA ENDORPHINE


Tune to Eb

INTRO | A | C#m | D | E |

A 
ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา 
 
 
C#m 
เคยหลับหูหลับตาไอ้ตอนเวลาห
D 
าคู่
 
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำไง  
E 
ก็เห็นแล้วชอบแค่นั้นก็เลยเผลอใจ

A 
จะ chanel dior หรือว่า her
C#m 
mes ฉันก็ซื้อให้ไปบอกไม่เป็นไร lovin y
D 
ou
 
แต่สุดท้ายเค้ายังไม่พอใจ  
E 
ทั้งๆ 
 
ที่ทุ่มให้เค้าไปหมดหัวใจ

A 
ไม่เป็นไรส่วนฉันไม่ต้องการเยอะ 
 
 
C#m 
แค่มีเธอผู้เดียวฉันก็พอเถอะ
D 
เดินไปด้วยกันแค่เพียงมี
E 
ฉันและมีเธอ

 
* เ
A 
วลามันทำให้เรีย
C#m 
นรู้ ว่าบทสุดท้ายของชีวิ
D 
ตคู่
 
คือการอดทนและเฝ้
E 
ารอ baby  
A 
วันวานจะผ่านมาอย่า
C#m 
งไร
 
แต่สมองและพร้อมทั้งหัว
D 
ใจ 
 
จะหยุดเอาไว้ตรงที่เ
E 
ธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว

A 
ต่างก็เคยผิดหวังมาในครั้งก่อน 
 
 
C#m 
กว่าจะรู้ก็ตอนที่ไม่มีใครไ
D 
ร้คู่
 
ถ้ารู้ว่าจะต้องเสียใจ  
E 
ฉันคงไม่กล้าให้เค้ามาเอาหัวใจ

A 
ไม่เป็นไรเข้าใจลืมมันไปนะ 
 
 
C#m 
ไม่เป็นไรเข้าใจฉันจะคอยปลอบ
D 
เธอไม่ชอบอะไรจับมือกัน
E 
ไว้แค่บอกมา

( * )

D 
ถ้าฉันรู้ว่าสั
Dm7 
กวันจะเจอเธอ
C#m 
ก็ดี 
 
คงไม่ต้องม
F# 
าเสียเวลาให้
Bm 
ใคร
 
แต่มันเป็นโจทย์ของหั
D 
วใจ 
 
เราจะต้องเดินต่อ
E 
ไป.. 
 
แค่มีเ
G 
ธอ

 
** เว
C 
ลามันทำให้เรีย
Em 
นรู้ 
 
ว่าบทสุดท้ายของชีวิต
F 
คู่
 
คือการอดทนและเฝ้า
G 
รอ baby วัน
C 
วานจะผ่านมาอย่าง
Em 
ไร
 
แต่สมองและพร้อมทั้ง
F 
หัวใจ 
 
จะหยุดเอาไว้ตรงที่
G 
เธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว

( ** )

C 
เราจะเดินจับมือไปด้วยกันนะ 
 
 
Em 
แค่มีเธออยู่เคียงกายก็พอแหละ  
F 
 
G 
C 
เราจะเดินจับมือไปด้วยกันนะ 
 
 
Em 
แค่มีเธออยู่เคียงกายก็พอแหละ
F 
จะหยุดเอาไว้ตรงที่เ
G 
ธอคนนี้แต่เพียงผู้เ
C 
ดียว

เนื้อเพลง
ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา
เคยหลับหูหลับตาไอตอนเวลาหาคู่
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำไง
ก็เห็นแล้วชอบแค่นั้นก็เลยเผลอใจ

จะ chanel dior หรือว่า hermes
ฉันก็ซื้อให้ไปบอกไม่เป็นไร lovin you
แต่สุดท้ายเค้ายังไม่พอใจ
ทั้งๆที่ทุ่มให้เค้าไปหมดหัวใจ

ไม่เป็นไรส่วนฉันไม่ต้องการเยอะ
แค่มีเธอผู้เดียวฉันก็พอเถอะ
เดินไปด้วยกันแค่เพียงมีฉันและมีเธอ

* เวลามันทำให้เรียนรู้
ว่าบทสุดท้ายของชีวิตคู่
คือการอดทนและเฝ้ารอ baby
วันวานจะผ่านมาอย่างไร
แต่สมองและพร้อมทั้งหัวใจ
จะหยุดเอาไว้ตรงที่เธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว

ต่างก็เคยผิดหวังมาในครั้งก่อน
กว่าจะรู้ก็ตอนที่ไม่มีใครไร้คู่
ถ้ารู้ว่าจะต้องเสียใจ
ฉันคงไม่กล้าให้เค้ามาเอาหัวใจ

ไม่เป็นไรเข้าใจลืมมันไปนะ
ไม่เป็นไรเข้าใจฉันจะคอยปลอบ
เธอไม่ชอบอะไรจับมือกันไว้แค่บอกมา

( * )

ถ้าฉันรู้ว่าสักวันจะเจอเธอก็ดี
คงไม่ต้องมาเสียเวลาให้ใคร
แต่มันเป็นโจทย์ของหัวใจ
เราจะต้องเดินต่อไป.. แค่มีเธอ

** เวลามันทำให้เรียนรู้
ว่าบทสุดท้ายของชีวิตคู่
คือการอดทนและเฝ้ารอ baby
วันวานจะผ่านมาอย่างไร
แต่สมองและพร้อมทั้งหัวใจ
จะหยุดเอาไว้ตรงที่เธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว

( ** )

เราจะเดินจับมือไปด้วยกันนะ
แค่มีเธออยู่เคียงกายก็พอแหละ
เราจะเดินจับมือไปด้วยกันนะ
แค่มีเธออยู่เคียงกายก็พอแหละ
จะหยุดเอาไว้ตรงที่เธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว
เพลง บทสุดท้าย – BANKK CASH x DA ENDORPHINE
บทสุดท้าย : BANKK CASH x DA ENDORPHINE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend