คอร์ดเพลง แอมเฟตามีน – เอนก ควนขนุน


INTRO | Em | D | Em | D | Em | D |

 
  
Em 
no try, no tr
y Meth Medicin
Em 
e, no try, no tr
y
 
  
Em 
no try, no tr
y Meth Medicin
Em 
e, no try, no tr
y
 
  
Em 
no try, no tr
 
Methamphetami
Em 
ne, no try, no tr
y

INSTRU | Em | D | Em | D |

 
  
Em 
ชีวิตเส็งเคร็
ง 
 
สังคมแหลกเห
ลว
 
   สังคังกัดกร่อ
นจิตใจ..
 
  
จะไปทางไหน 
 
จะคุยกับใค
 
   มีแต่กลิ่นม้า
Em 
หอมหวนรัญจวน
ใจ..ทุกแห่ง
หน

 
  
Em 
 
ความหวังรุ่งเรือ
งของเมืองเสื่อมถอ
 
   สังคมกระจัดกระจา
 
  
มีแต่คนร้ายเข่นฆ่ากันตา
 
   ก็มันชิงม้
Em 
า ฟันม้า ตามล่
ากันเอง 
 
เพื่อทวง
ของ

 
  
Am 
** 
 
พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำ
Bm 
ๆ ๆ อยากซ้ำ
Em 
อันที่สอง
 
   เริ่มจากลอ
Am 
ง.. 
 
เพิ่มปริมา
 
  
Am 
พอสูบเข้าไป 
 
ม้ามันดีด
Bm 
ๆ ๆ ฉิบหา
Em 
ยอยู่ไม่ติด
 
   เริ่มห่างเหิ
Am 
นครอบครัวลูกเมี

 
  
Em 
*** 
 
เหลี่ยมเล่ห์รอบตั
ว 
 
เริ่มเห็นแก่ตั
 
   ไม่แคร์พี่น้อ
งท้องเดียว
 
  
ก็ช่างใครเขาให้หรอยแต่เร
 
   หนุกกันฉิบหา
Em 
ยตาลายหว่องแหว่
ง 
 
ประสาทหล
อน
 
  
Em 
ถูกจับเข้ากร
ง 
 
ถูกลงโทษทัณ
ฑ์
 
   โถ่สวรรค์ ฝันค้า
งกลางวัน
 
  
มานึกเสียดายอีตอนใกล้ตา
 
   ยังอยากจะย้อ
Em 
นเวลากลับมา
เพื่อแก้ไขจุด
นั้น

 
  
Em 
**** no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
no try, no tr
y

( **** )

INSTRU | Em | D | Em | D | ( 4 Times )

( * ) ( ** ) ( *** ) ( ** )

( **** ) ( **** ) ( **** ) ( **** )
( Fade out )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
แอมเฟตามีน(เสียดายเวลา)
เอนก ควนขนุน (เอนก ร๊อคพันทาง)
คำร้อง/ทำนอง – เอนก ควนขนุน