หน้าแรก » เกรช บ่าวจัตุรัส » คอร์ดเพลง ลืมมันสาฮักเก่า – เกรช บ่าวจัตุรัส Ft. ชายแว่น

คอร์ดเพลง ลืมมันสาฮักเก่า – เกรช บ่าวจัตุรัส Ft. ชายแว่น

คอร์ดเพลง ลืมมันสาฮักเก่า
ศิลปิน เกรช บ่าวจัตุรัส Ft. ชายแว่น
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ลืมมันสาฮักเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Gm | C | Dm |

 
Dm 
ย่าเอาอ้ายไปเทียบกับเข
Gm 
าเลย
 
คั่นสิ
Bb 
ไปให้หาเหตุ
ผลที่ดีก
ว่านี้
 
อ้ายบ่
Dm 
ว่าถ้าน้องเลือ
Gm 
กเขา
 
จบ
Am 
ฮักสองเฮาไว้ตร
Dm 
งนี้
 
คั่นว่า
Bb 
น้องสิไปอีหลี 
 
อ้ายสิบ่ข
วาง

 
* ตามที่
Gm 
อ้ายได้เห็นมื้อนี้
 
น้อ
Am 
งมีความสุขกั
Dm 
บเขา
 
ฮั
Bb 
กอ้ายเป็นแค่ความเก่า
 
ที่เจ้
าอยากลืม

 
** ให้ลืมมัน
Bb 
ไปรักเก่
าๆ 
 
จา
Am 
กแฟนคนเดิมค
Dm 
นนี้
 
ให้รักเ
Bb 
รามันพังท
ลาย 
 
เพราะเ
ขาค
นนั้น
 
เราคบ
Bb 
กันมาตั้งเกือ
บปี 
 
มาวัน
Am 
นี้เธอมาเปลี่ย
Dm 
นไป
 
แล้วพรุ่
Bb 
งนี้จะเป็นอย่า
งไร
 
(ถ้าตื่นมาแล้วไม่
Dm 
มีเธอ)

INSTRU | C | Dm | C | Am |
INSTRU | Bb | F Dm | Gm Am | Dm |

( *, **, ** )

 
มื่อ
Bb 
อื่นสิเป็นจั
งได๋..
 
ชีวิ
ตอ้ายคันบ่มี…เจ้า…

OUTRO | Dm | Bb | A | Dm |

เนื้อเพลง
อย่าเอาอ้ายไปเทียบกับเขาเลย
คั่นสิไปให้หาเหตุผลที่ดีกว่านี้
อ้ายบ่ว่าถ้าน้องเลือกเขา
จบฮักสองเฮาไว้ตรงนี้
คั่นว่าน้องสิไปอีหลี อ้ายสิบ่ขวาง

* ตามที่อ้ายได้เห็นมื้อนี้
น้องมีความสุขกับเขา
ฮักอ้ายเป็นแค่ความเก่า
ที่เจ้าอยากลืม

** ให้ลืมมันไปรักเก่าๆ
จากแฟนคนเดิมคนนี้
ให้รักเรามันพังทลาย
เพราะเขาคนนั้น
เราคบกันมาตั้งเกือบปี
มาวันนี้เธอมาเปลี่ยนไป
แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
ถ้าตื่นมาแล้วไม่มีเธอ

( ดนตรี )

( *, **, ** )

มื่ออื่นสิเป็นจังได๋
ชีวิตได้คันบ่มีเจ้า
เพลง-ลืมมันสาฮักเก่าๆ
ศิลปิน : เกรช บ่าวจัตุรัส
Ft.Chay waen (ชายแว่น)
คำร้อง/ทำนอง
แบงค์ ศุภกร,
มนูญ พลมณี (ชายแว่น)
เรียบเรียง
จักรี อบมา / ฮุงเฮืองสตูดิโอ
เกรช บ่าวจัตุรัส - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา