คอร์ดเพลง อ้อมกอดคนรักจริง – บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้อมกอดคนรักจริง
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อ้อมกอดคนรักจริง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Fm | Bbm | C | Fm |

 
* พี่คนไ
Db 
ม่หล่อ 
 
ตัวดำม่
Cm 
อท่อเป็นคนพั
Fm 
นนี้
 
น้องสาวก็เลยชิ่
Db 
งหนี 
 
น้องบอกว่
Eb 
าพี่นั้นไม่ส
Ab 
าไหร
 
น้องบอกว่
Db 
าพี่ให้ควา
Eb 
มสุขน้องไ
Bbm 
ม่ได้
 
ชาติไอ้คนหม้า
Cm 
ยไหร 
 
คิดแล้วหั
Bbm 
วใจมันรั
Ab 
นทด

 
วันน้องจา
Ab 
กไปพี่เฝ้าคอย 
 
คอยค
Fm 
นดี
 
ตอดือที่กลับม
Db 
าที 
 
พี่คอยค
Eb 
นดีอยู่ที่หน้
Ab 
าต๊อบ
 
ได้ข่าวค
Fm 
นงาม 
 
มีชายหนุ่มมารุ
Bbm 
มตอม
 
ขับวีโก้มาจอ
Cm 
ดรอ 
 
พาคนดีเที่ยวผับเที่ย
Fm 
วบาร์

( * )

 
** เป็นห่วงค
Ab 
นดีขอน้องสาวนี้อย่าหลงเมือ
Fm 
งกรุง
 
ผู้ชายหลอกลวงเหมือนฝูงยุ
Db 
 
แสงสีเมือ
Eb 
งกรุงแล้วขี้หกทั้
Ab 
งเพ
 
กลับมาเถอ
Fm 
ะสาว 
 
มาเป็นขวัญใจของชา
Bbm 
วเล
 
มานั่งเรือเล่นอยู่ริมเ
Db 
ล 
 
อยู่ในอ้อ
Eb 
มกอดของคนรั
Fm 
กจริง

INSTRU | Fm | Bbm | Cm | Fm |
INSTRU | Bbm | Fm | Bbm | C |

( *, ** )

 
กลับมาเถอ
Fm 
ะสาว 
 
มาเป็นขวัญใจของชา
Bbm 
วเล
 
มานั่งเรือเล่นอยู่ริมเ
C 
ล 
 
อยู่ในอ้อ
 
มกอดของคนรั
Fm 
กจริง

OUTRO | Bbm | Fm | Bbm | C |
OUTRO | Fm | Bbm | C | Fm |
OUTRO | Bbm | Fm | Bbm | C | ( Fade out )

เนื้อเพลง
พี่คนไม่หล่อ ตัวดำม่อท่อเป็นคนพันนี้
น้องสาวก็เลยชิ่งหนี น้องบอกว่าพี่นั้นไม่สาไหร
น้องบอกว่าพี่ให้ความสุขน้องไม่ได้
ชาติไอ้คนหม้ายไหร คิดแล้วหัวใจมันรันทด

วันน้องจากไปพี่เฝ้าคอย คอยคนดี
ตอดือที่กลับมาที พี่คอยคนดีอยู่ที่หน้าต๊อบ
ได้ข่าวคนงาม มีชายหนุ่มมารุมตอม
ขับวีโก้มาจอดรอ พาคนดีเที่ยวผับเที่ยวบาร์

พี่คนไม่หล่อ ตัวดำม่อท่อเป็นคนพันนี้
น้องสาวก็เลยชิ่งหนี น้องบอกว่าพี่นั้นไม่สาไหร
น้องบอกว่าพี่ให้ความสุขน้องไม่ได้
ชาติไอ้คนหม้ายไหร คิดแล้วหัวใจมันรันทด

เป็นห่วงคนดีขอน้องสาวนี้อย่าหลงเมืองกรุง
ผู้ชายหลอกลวงเหมือนฝูงยุง
แสงสีเมืองกรุงแล้วขี้หกทั้งเพ
กลับมาเถอะสาว มาเป็นขวัญใจของชาวเล
มานั่งเรือเล่นอยู่ริมเล อยู่ในอ้อมกอดของคนรักจริง

( ดนตรี )

พี่คนไม่หล่อ ตัวดำม่อท่อเป็นคนพันนี้
น้องสาวก็เลยชิ่งหนี น้องบอกว่าพี่นั้นไม่สาไหร
น้องบอกว่าพี่ให้ความสุขน้องไม่ได้
ชาติไอ้คนหม้ายไหร คิดแล้วหัวใจมันรันทด

เป็นห่วงคนดีขอน้องสาวนี้อย่าหลงเมืองกรุง
ผู้ชายหลอกลวงเหมือนฝูงยุง
แสงสีเมืองกรุงแล้วขี้หกทั้งเพ
กลับมาเถอะสาว มาเป็นขวัญใจของชาวเล
มานั่งเรือเล่นอยู่ริมเล อยู่ในอ้อมกอดของคนรักจริง

กลับมาเถอะสาว มาเป็นขวัญใจของชาวเล
มานั่งเรือเล่นอยู่ริมเล อยู่ในอ้อมกอดของคนรักจริง
อ้อมกอดคนรักจริง – บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง
อ้อมกอดคนรักจริง - บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend