คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ – โหน่ง วิชิตชัย

  
Text   

คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ
ศิลปิน โหน่ง วิชิตชัย
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | C | Dm | C |
INTRO | Dm | F | Gm C | Dm |

 
ก่อนนั้นห
C 
นา เฮาฮักกันมา เจ้าว่าฟ้า
Dm 
เป็นใจ
 
ลิขิตให้เฮาชิ
C 
ดใกล้ 
 
แล้วสิได้เคียงคู่
Dm 
นำกัน
 
สิเข้าเรือน
C 
หอ 
 
บอกแม่พ่อวันงานอลัง
Dm 
การ
 
แต่พอถึงวันว
C 
าน น้องกลับเปลี่ยนผัน บอกกันแน
Dm 
วใหม่

 
จูงมือกั
Gm 
บเขา 
 
บอกว่าเฮาบ่แม่น
Dm 
คู่กัน
 
แล้วโทษลิขิตส
Bb 
วรรค์ 
 
ให้เ
C 
ฮานั้นจบกันไ
F 
 
เหตุผล
Gm 
หมา ๆ อยากสิว่าจั่งใด๋ก
Dm 
ะได้
 
ไปโลดพากันไ
C 
ป 
 
บ่ต้องมาเห
Dm 
ตุผล

 
* ลิขิต
F 
ฟ้า 
 
C 
รือว่าพากั
Dm 
นซั่ว
 
เหตุผล
Gm 
มั่ว ๆ ที่เอามา
C 
ตั๋วให้อ้ายหลบไ
F 
A 
 
จั่งแม่นเจ็
Gm 
บคัก 
 
คั่นบ่
C 
มักบอกกันก็ไ
F 
ด้
C/E 
 
Dm 
 
คำว่าสัญญาอยู่ไ
Gm 
ส 
 
เจ้าซางเฮ็
Bb 
ดได้ 
 
คนใจซั่
A 
ว 
 

 
** บ่เป็นหยังห
C 
ล่า 
 
บ่โทษดินฟ้าอ้ายพอท
Dm 
นได้
 
ปัญหาของคนหลา
C 
ยใจ 
 
มันเป็นทางไปของค
Dm 
นขี้ตั๋ว
 
เหตุผลห
Gm 
มา ๆ เลยมี
Am 
ค่ากับคนใจ
Dm 
ชั่ว
 
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ด
C 
ผัว 
 
แล้วอย่าไ
Am 
ปมั่วกับไผอี
Dm 
กเลย

INSTRU | Dm | F | Gm C | F A |
INSTRU | Gm C | F Dm | Gm C | Dm | Dm |

( *, ** )

 
เหตุผลห
Gm 
มา ๆ เลยมี
Am 
ค่ากับคนใจ
Dm 
ชั่ว
 
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ด
C 
ผัว 
 
แล้วอย่าไ
Am 
ปมั่วกับไ
Dm 
ผ..อีกเลย

OUTRO | Gm C | Dm |

เนื้อเพลง
ก่อนนั้นหนา เฮาฮักกันมา เจ้าว่าฟ้าเป็นใจ
ลิขิตให้เฮาชิดใกล้ แล้วสิได้เคียงคู่นำกัน
สิเข้าเรือนหอ บอกแม่พ่อวันงานอลังการ
แต่พอถึงวันวาน น้องกลับเปลี่ยนผัน บอกกันแนวใหม่

จูงมือกับเขา บอกว่าเฮาบ่แม่นคู่กัน
แล้วโทษลิขิตสวรรค์ ให้เฮานั้นจบกันไป
เหตุผลหมา ๆ อยากสิว่าจั่งใด๋กะได้
ไปโลดพากันไป บ่ต้องมาเหตุผล

ลิขิตฟ้า หรือว่าพากันซั่ว
เหตุผลมั่ว ๆ ที่เอามาตั๋วให้อ้ายหลบไป
จั่งแม่นเจ็บคัก คั่นบ่มักบอกกันก็ได้
คำว่าสัญญาอยู่ไส เจ้าซางเฮ็ดได้ คนใจซั่ว ๆ

บ่เป็นหยังหล่า บ่โทษดินฟ้าอ้ายพอทนได้
ปัญหาของคนหลายใจ มันเป็นทางไปของคนขี้ตั๋ว
เหตุผลหมา ๆ เลยมีค่ากับคนใจชั่ว
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ดผัว แล้วอย่าไปมั่วกับไผอีกเลย

ลิขิตฟ้า หรือว่าพากันซั่ว
เหตุผลมั่ว ๆ ที่เอามาตั๋วให้อ้ายหลบไป
จั่งแม่นเจ็บคัก คั่นบ่มักบอกกันก็ได้
คำว่าสัญญาอยู่ไส เจ้าซางเฮ็ดได้ คนใจซั่ว ๆ

บ่เป็นหยังหล่า บ่โทษดินฟ้าอ้ายพอทนได้
ปัญหาของคนหลายใจ มันเป็นทางไปของคนขี้ตั๋ว
เหตุผลหมา ๆ เลยมีค่ากับคนใจชั่ว
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ดผัว แล้วอย่าไปมั่วกับไผอีกเลย

เหตุผลหมา ๆ เลยมีค่ากับคนใจชั่ว
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ดผัว แล้วอย่าไปมั่วกับไผอีกเลย
เพลง เหตุผลหมาๆ
ศิลปิน : โหน่ง วิชิตชัย
คำร้อง/ทำนอง : พระบุคอัคลากร
เรียบเรียงโดย : อ.เธค คอนสาร
โหน่ง วิชิตชัย - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend