หน้าแรก » โหน่ง วิชิตชัย » คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ – โหน่ง วิชิตชัย

คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ – โหน่ง วิชิตชัย

คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ
ศิลปิน โหน่ง วิชิตชัย
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เหตุผลหมาๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | C | Dm | C |
INTRO | Dm | F | Gm C | Dm |

 
ก่อนนั้นห
นา เฮาฮักกันมา เจ้าว่าฟ้า
Dm 
เป็นใจ
 
ลิขิตให้เฮาชิ
ดใกล้ 
 
แล้วสิได้เคียงคู่
Dm 
นำกัน
 
สิเข้าเรือน
หอ 
 
บอกแม่พ่อวันงานอลัง
Dm 
การ
 
แต่พอถึงวันว
าน น้องกลับเปลี่ยนผัน บอกกันแน
Dm 
วใหม่

 
จูงมือกั
Gm 
บเขา 
 
บอกว่าเฮาบ่แม่น
Dm 
คู่กัน
 
แล้วโทษลิขิตส
Bb 
วรรค์ 
 
ให้เ
ฮานั้นจบกันไ
 
เหตุผล
Gm 
หมา ๆ อยากสิว่าจั่งใด๋ก
Dm 
ะได้
 
ไปโลดพากันไ
ป 
 
บ่ต้องมาเห
Dm 
ตุผล

 
* ลิขิต
ฟ้า 
 
รือว่าพากั
Dm 
นซั่ว
 
เหตุผล
Gm 
มั่ว ๆ ที่เอามา
ตั๋วให้อ้ายหลบไ
 
จั่งแม่นเจ็
Gm 
บคัก 
 
คั่นบ่
มักบอกกันก็ไ
ด้
C/E 
 
Dm 
 
คำว่าสัญญาอยู่ไ
Gm 
ส 
 
เจ้าซางเฮ็
Bb 
ดได้ 
 
คนใจซั่
ว 
 

 
** บ่เป็นหยังห
ล่า 
 
บ่โทษดินฟ้าอ้ายพอท
Dm 
นได้
 
ปัญหาของคนหลา
ยใจ 
 
มันเป็นทางไปของค
Dm 
นขี้ตั๋ว
 
เหตุผลห
Gm 
มา ๆ เลยมี
Am 
ค่ากับคนใจ
Dm 
ชั่ว
 
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ด
ผัว 
 
แล้วอย่าไ
Am 
ปมั่วกับไผอี
Dm 
กเลย

INSTRU | Dm | F | Gm C | F A |
INSTRU | Gm C | F Dm | Gm C | Dm | Dm |

( *, ** )

 
เหตุผลห
Gm 
มา ๆ เลยมี
Am 
ค่ากับคนใจ
Dm 
ชั่ว
 
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ด
ผัว 
 
แล้วอย่าไ
Am 
ปมั่วกับไ
Dm 
ผ..อีกเลย

OUTRO | Gm C | Dm |

เนื้อเพลง
ก่อนนั้นหนา เฮาฮักกันมา เจ้าว่าฟ้าเป็นใจ
ลิขิตให้เฮาชิดใกล้ แล้วสิได้เคียงคู่นำกัน
สิเข้าเรือนหอ บอกแม่พ่อวันงานอลังการ
แต่พอถึงวันวาน น้องกลับเปลี่ยนผัน บอกกันแนวใหม่

จูงมือกับเขา บอกว่าเฮาบ่แม่นคู่กัน
แล้วโทษลิขิตสวรรค์ ให้เฮานั้นจบกันไป
เหตุผลหมา ๆ อยากสิว่าจั่งใด๋กะได้
ไปโลดพากันไป บ่ต้องมาเหตุผล

ลิขิตฟ้า หรือว่าพากันซั่ว
เหตุผลมั่ว ๆ ที่เอามาตั๋วให้อ้ายหลบไป
จั่งแม่นเจ็บคัก คั่นบ่มักบอกกันก็ได้
คำว่าสัญญาอยู่ไส เจ้าซางเฮ็ดได้ คนใจซั่ว ๆ

บ่เป็นหยังหล่า บ่โทษดินฟ้าอ้ายพอทนได้
ปัญหาของคนหลายใจ มันเป็นทางไปของคนขี้ตั๋ว
เหตุผลหมา ๆ เลยมีค่ากับคนใจชั่ว
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ดผัว แล้วอย่าไปมั่วกับไผอีกเลย

ลิขิตฟ้า หรือว่าพากันซั่ว
เหตุผลมั่ว ๆ ที่เอามาตั๋วให้อ้ายหลบไป
จั่งแม่นเจ็บคัก คั่นบ่มักบอกกันก็ได้
คำว่าสัญญาอยู่ไส เจ้าซางเฮ็ดได้ คนใจซั่ว ๆ

บ่เป็นหยังหล่า บ่โทษดินฟ้าอ้ายพอทนได้
ปัญหาของคนหลายใจ มันเป็นทางไปของคนขี้ตั๋ว
เหตุผลหมา ๆ เลยมีค่ากับคนใจชั่ว
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ดผัว แล้วอย่าไปมั่วกับไผอีกเลย

เหตุผลหมา ๆ เลยมีค่ากับคนใจชั่ว
ให้เจ้าเอาเขาเฮ็ดผัว แล้วอย่าไปมั่วกับไผอีกเลย
เพลง เหตุผลหมาๆ
ศิลปิน : โหน่ง วิชิตชัย
คำร้อง/ทำนอง : พระบุคอัคลากร
เรียบเรียงโดย : อ.เธค คอนสาร
โหน่ง วิชิตชัย - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา