คอร์ดเพลง เธอตลอดไป cheriie

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอตลอดไป ศิลปิน cheriie คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A/C# | Bm A | G |

 
ขอบ
D 
คุณทุกสิ่ง 
 
ที่
F#m 
ทำให้เราได้
G 
พบกัน
 
ขอบ
D 
คุณทุกอย่าง 
 
ที่
F#m 
ทำให้เราได้
G 
รักกัน

 
เพราะเ
G 
ธอ.. 
 
คือ
Gm 
คน
 
ที่เ
F#m 
ปลี่ยนให้ฉันนั้น
Bm 
ดีกว่าเดิม
 
และ
Em 
การ 
 
มี
F#m 
เธอ
 
มัน
C 
ดีกว่าไม่มีอยู่แ
A 
ล้ว

 
อยากมีเ
D 
ธอเรื่อยเรื่อย
A/C# 
ทุกวัน
 
อยากแบ่ง
Bm 
ปันเรื่องราวให้
A 
กัน
 
แค่มีเ
G 
ธอและ
A 
ฉัน 
 
มันก็เห
D 
มือนที่วาดฝัน
 
เธอได้
D 
ทำให้ฉัน
A/C# 
เข้าใจ
 
ว่าความ
Bm 
รักสวยงามเพียง
A 
ใด
 
แม้ใน
G 
วันที่ดีร้าย 
 
 
A 
 
เคียงข้างกันไม่เปลี่ยนไป
 

INSTRU | D A/C# | Bm A | G |

 
จะ
D 
ทำทุกสิ่ง 
 
ให้
F#m 
รักของเราอยู่แ
G 
สนนาน
 
จะ
D 
ทำทุกอย่าง 
 
อยู่เ
F#m 
คียงข้างเธอ 
 
ไม่ไปไ
G 
หน

 
เพราะเ
G 
ธอ.. 
 
คือ
Gm 
คน
 
ที่เ
F#m 
ปลี่ยนให้ฉันนั้น
Bm 
ดีกว่าเดิม
 
และ
Em 
การ 
 
มี
F#m 
เธอ
 
มัน
C 
ดีกว่าไม่มีอยู่แ
A 
ล้ว

 
อยากมีเ
D 
ธอเรื่อยเรื่อย
A/C# 
ทุกวัน
 
อยากแบ่ง
Bm 
ปันเรื่องราวให้
A 
กัน
 
แค่มีเ
G 
ธอและ
A 
ฉัน 
 
มันก็เห
D 
มือนที่วาดฝัน
 
เธอได้
D 
ทำให้ฉัน
A/C# 
เข้าใจ
 
ว่าความ
Bm 
รักสวยงามเพียง
A 
ใด
 
แม้ใน
G 
วันที่ดีร้าย 
 
 
A 
 
เคียงข้างกันไม่เปลี่ยนไป
 

D 
เธอจะเป็นคนเดียวที่
A/C# 
ฉันรัก
Bm 
เป็นคนเดิมที่ฉันจ
A 
ะจับมือไ
G 
ว้ไม่ปล่อย
D 
เธอคือคนที่ฉันตามหา
Bm 
และเข้ามาเพื่อเ
A 
ป็นคนสุดท้
G 
ายของใจ

D 
เธอจะเป็นคนเดียวที่
A/C# 
ฉันรัก 
 
 
Bm 
 
A 
G 
เธอคือคนที่ฉันตามหา
D 
เธอจะเป็นคนเดียวที่
A 
ฉันรัก 
 
 
Bm 
 
A 
G 
เธอคือคนที่ฉันตามหา

 
ขอบ
D 
คุณทุกสิ่ง
 
ที่
F#m 
ทำให้เราได้
G 
พบกัน.. 
 
 
Gm 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เธอตลอดไป


ขอบคุณทุกสิ่ง ที่ทำให้เราได้พบกัน
ขอบคุณทุกอย่าง ที่ทำให้เราได้รักกัน

เพราะเธอ.. คือคน
ที่เปลี่ยนให้ฉันนั้นดีกว่าเดิม
และการ มีเธอ
มันดีกว่าไม่มีอยู่แล้ว

อยากมีเธอเรื่อยเรื่อยทุกวัน
อยากแบ่งปันเรื่องราวให้กัน
แค่มีเธอและฉัน มันก็เหมือนที่วาดฝัน

เธอได้ทำให้ฉันเข้าใจ
ว่าความรักสวยงามเพียงใด
แม้ในวันที่ดีร้าย
เคียงข้างกันไม่เปลี่ยนไป

จะทำทุกสิ่ง ให้รักของเราอยู่แสนนาน
จะทำทุกอย่าง อยู่เคียงข้างเธอ ไม่ไปไหน

เพราะเธอ.. คือคน
ที่เปลี่ยนให้ฉันนั้นดีกว่าเดิม
และการ มีเธอ
มันดีกว่าไม่มีอยู่แล้ว

อยากมีเธอเรื่อยเรื่อยทุกวัน
อยากแบ่งปันเรื่องราวให้กัน
แค่มีเธอและฉัน มันก็เหมือนที่วาดฝัน

เธอได้ทำให้ฉันเข้าใจ
ว่าความรักสวยงามเพียงใด
แม้ในวันที่ดีร้าย
เคียงข้างกันไม่เปลี่ยนไป

เธอจะเป็นคนเดียวที่ฉันรัก
เป็นคนเดิมที่ฉันจะจับมือไว้ไม่ปล่อย
เธอคือคนที่ฉันตามหา
และเข้ามาเพื่อเป็นคนสุดท้ายของใจ

เธอจะเป็นคนเดียวที่ฉันรัก
เธอคือคนที่ฉันตามหา
เธอจะเป็นคนเดียวที่ฉันรัก
เธอคือคนที่ฉันตามหา

ขอบคุณทุกสิ่ง
ที่ทำให้เราได้พบกัน

มิวสิควิดีโอ เธอตลอดไป cheriie

เพลง : เธอตลอดไป (คอร์ด)
ศิลปิน : cheriie
เนื้อร้อง/ทำนอง : cheriie
เรียบเรียง : drg., Paophol Suwannasorn, Jdy
IG : cheriie.much
คอร์ดเพลง เธอตลอดไป cheriie
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend