คอร์ดเพลง อยากจกคอฮาก เปรม สะแบงบิน

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากจกคอฮาก ศิลปิน เปรม สะแบงบิน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

 
เป็นจั่งใ
C 
ดหนออยู่นำเ
G 
ขา
 
เป็นจั่ง
Am 
ใดหนอซำบาย
G 
ดี 
 
อยู่
F 
บ้อ
 
อยากถามข่
G 
าวแฟนเก่า

 
ฮู้บ่
C 
ว่าคึดฮอดเจ้าแ
G 
ฮง
 
ฝากเขาเบิ่ง
Am 
แยงจากคนฮักเ
G 
ก่า
 
อ้ายเป็นห่วงเ
F 
จ้า 
 
เด้
G 
อน้อง

 
ยามคึด
Am 
ฮอดก็เฮ็ดได้เพียงนั่งกอดใจ
 
ยามฮ้อ
Em 
งไห้ก็มีแต่เจ็บอยู่ข้างเฮา
 
ยามสิห
F 
ลับคึดฮอดเจ้า
 
ยามอ้ายเศ
G 
ร้าแฮงคิดฮอดแฮง

 
อยากจกคอฮ
C 
าก
 
เอาเศษความ
G 
ฮักออกไปให้
Am 
เบิ่ด
 
ภาพบ่มี
G 
กันมันเจ็บเหลือเ
F 
กิน
 
จุกห
G 
ลายหายใจบ่อิ่ม

 
เคยเชื่อใน
C 
ฮัก.. 
 
 
G 
แท้
 
มาเปลี่ยนแ
Am 
ปลงตอนถึกเจ้
G 
าถิ่ม
 
ภาพเ
F 
จ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำ
Em 
ตาปริ่ม
 
ปานใ
F 
จขึ้นขี้ส
G 
นิม 
 
รอมื้อส
C 
ลาย 
 
 
G 

INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F G |
INSTRU | Em Am | Em Am | F | G |

 
อยากจกคอฮ
C 
าก
 
เอาเศษความ
G 
ฮักออกไปให้
Am 
เบิ่ด
 
ภาพบ่มี
G 
กันมันเจ็บเหลือเ
F 
กิน
 
จุกห
G 
ลายหายใจบ่อิ่ม

 
เคยเชื่อใน
C 
ฮัก.. 
 
 
G 
แท้
 
มาเปลี่ยนแ
Am 
ปลงตอนถึกเจ้
G 
าถิ่ม
 
ภาพเ
F 
จ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำ
Em 
ตาปริ่ม
 
ปานใ
F 
จขึ้นขี้ส
G 
นิม 
 
รอมื้อส
C 
ลาย 
 
 
G 

 
อยากจกคอฮ
C 
าก
 
เอาเศษความ
G 
ฮักออกไปให้
Am 
เบิ่ด
 
ภาพบ่มี
G 
กันมันเจ็บเหลือเ
F 
กิน
 
จุกห
G 
ลายหายใจบ่อิ่ม

 
เคยเชื่อใน
C 
ฮัก.. 
 
 
G 
แท้
 
มาเปลี่ยนแ
Am 
ปลงตอนถึกเจ้
G 
าถิ่ม
 
ภาพเ
F 
จ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำ
Em 
ตาปริ่ม
 
ปานใ
F 
จขึ้นขี้ส
G 
นิม 
 
รอมื้อส
C 
ลาย 
 
 
G 

 
ภาพเ
F 
จ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำ
Em 
ตาปริ่ม
 
ปานใ
F 
จขึ้นขี้ส
G 
นิม.. 
 
รอมื้อส
C 
ลาย

OUTRO | C G | Am G | F | G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อยากจกคอฮาก


็เป็นจั่งใดหนออยู่นำเขา
เป็นจั่งใดหนอซำบายดี อยู่บ้อ
อยากถามข่าวแฟนเก่า

ฮู้บ่ว่าคึดฮอดเจ้าแฮง
ฝากเขาเบิ่งแยงจากคนฮักเก่า
อ้ายเป็นห่วงเจ้า เด้อน้อง

ยามคึดฮอดก็เฮ็ดได้เพียงนั่งกอดใจ
ยามฮ้องไห้ก็มีแต่เจ็บอยู่ข้างเฮา
ยามสิหลับคึดฮอดเจ้า
ยามอ้ายเศร้าแฮงคิดฮอดแฮง

อยากจกคอฮาก
เอาเศษความฮักออกไปให้เบิ่ด
ภาพบ่มีกันมันเจ็บเหลือเกิน
จุกหลายหายใจบ่อิ่ม

เคยเชื่อในฮัก.. แท้
มาเปลี่ยนแปลงตอนถึกเจ้าถิ่ม
ภาพเจ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำตาปริ่ม
ปานใจขึ้นขี้สนิม รอมื้อสลาย

( ดนตรี )

อยากจกคอฮาก
เอาเศษความฮักออกไปให้เบิ่ด
ภาพบ่มีกันมันเจ็บเหลือเกิน
จุกหลายหายใจบ่อิ่ม

เคยเชื่อในฮัก.. แท้
มาเปลี่ยนแปลงตอนถึกเจ้าถิ่ม
ภาพเจ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำตาปริ่ม
ปานใจขึ้นขี้สนิม รอมื้อสลาย

อยากจกคอฮาก
เอาเศษความฮักออกไปให้เบิ่ด
ภาพบ่มีกันมันเจ็บเหลือเกิน
จุกหลายหายใจบ่อิ่ม

เคยเชื่อในฮัก.. แท้
มาเปลี่ยนแปลงตอนถึกเจ้าถิ่ม
ภาพเจ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำตาปริ่ม
ปานใจขึ้นขี้สนิม รอมื้อสลาย

ภาพเจ้ากับเขาเฮ็ดให้น้ำตาปริ่ม
ปานใจขึ้นขี้สนิม.. รอมื้อสลาย

มิวสิควิดีโอ อยากจกคอฮาก เปรม สะแบงบิน

เพลง : อยากจกคอฮาก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : เปรม สะแบงบิน
ติดต่อ : สะแบงบิน สตูดิโอ
คอร์ดเพลง อยากจกคอฮาก เปรม สะแบงบิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend