คอร์ดเพลง ขอบคุณนะ เบียร์ เสฏฐวุฒิ

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณนะ ศิลปิน เบียร์ เสฏฐวุฒิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

F 
ไม่เป็นไรเลย 
 
 
C 
ฉันพร้อมเข้าใจ
 
ที่วัน
Dm 
นี้เธอนั้นต้องกา
Bb 
รไป
F 
แม้จะลงเอย 
 
ด้วย
C 
คำว่าเสียใจ
 
ก็ยิน
Dm 
ดีจะรับแม้จะช้ำสักเท่
Bb 
าไร

Gm 
  แม้ต้องจา
C 
กกัน
 
  ในตอน
Am 
ท้ายต่างคนต้องเสี
Dm 
ยใจ
Gm 
  แม้ว่าเรื่องร
C 
าว 
 
ที่
Am 
ดีๆมันต้องจบล
Dm 
งไป
 
  แต่ฉันจะเก็บเธอ
Bb 
ไว้ 
 
ใน
C 
ใจ

 
แต่ขอบคุณ
Bb 
นะที่เคยรักกัน 
 
ขอบ
Am 
คุณทุกความทรงจำ
 
เรื่อง
Gm 
ราวดีดีเหล่า
C 
นั้น 
 
ฉันจะเ
F 
ก็บมันไว้ในใจ
 
จาก
Bb 
นี้แม้เราต้องลา 
 
โชค
Am 
ดีกับหนทางใหม่
 
ขอบ
Gm 
คุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
C 
หัวใจ ให้คนๆ  
F 
นี้

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |

Gm 
  แม้ต้องจา
C 
กกัน
 
  ในตอน
Am 
ท้ายต่างคนต้องเสี
Dm 
ยใจ
Gm 
  แม้ว่าเรื่องร
C 
าว 
 
ที่
Am 
ดีๆมันต้องจบล
Dm 
งไป
 
  แต่ฉันจะเก็บเธอ
Bb 
ไว้ 
 
ใน
C 
ใจ

 
แต่ขอบคุณ
Bb 
นะที่เคยรักกัน 
 
ขอบ
Am 
คุณทุกความทรงจำ
 
เรื่อง
Gm 
ราวดีดีเหล่า
C 
นั้น 
 
ฉันจะเ
F 
ก็บมันไว้ในใจ
 
จาก
Bb 
นี้แม้เราต้องลา 
 
โชค
Am 
ดีกับหนทางใหม่
 
ขอบ
Gm 
คุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
C 
หัวใจ 
 
 
D 
โว้..

 
ขอบคุณ
C 
นะที่เคยรักกัน 
 
ขอบ
Bm 
คุณทุกความทรงจำ
 
เรื่อง
Am 
ราวดีดีเหล่า
D 
นั้น 
 
ฉันจะเ
G 
ก็บเอาไว้ในใจ
 
จาก
C 
นี้แม้เราต้องลา 
 
โชค
Bm 
ดีกับหนทางใหม่
 
ขอบ
Am 
คุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
D 
หัวใจ

 
และขอบคุณ
C 
นะที่เคยผูกพัน
 
ขอบ
Bm 
คุณทุกความทรงจำ
 
จาก
Am 
นี้จะเก็บเธอ
D 
นั้นเอาไว้ใน
G 
ใจ
 
ตอน
C 
นี้แม้เราต้องลา 
 
โชค
Bm 
ดีกับเขาคนใหม่
 
ขอบ
Am 
คุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
D 
หัวใจ ให้คนๆ  
G 
นี้

 
ขอบ
Am 
คุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
D 
หัวใจ..
 
ให้คนอย่างฉัน..
 

OUTRO | C | Bm | Am | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขอบคุณนะ


ไม่เป็นไรเลยฉันพร้อมเข้าใจ
ที่วันนี้เธอนั้นต้องการไป
แม้จะลงเอยด้วยคำว่าเสียใจ
ก็ยินดีจะรับแม้จะช้ำสักเท่าไร

แม้ต้องจากกัน
ในตอนท้ายต่างคนต้องเสียใจ
แม้ว่าเรื่องราว ที่ดีมันต้องจบลงไป
แต่ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ

แต่ขอบคุณนะที่เคยรักกัน ขอบคุณทุกความทรงจำ
เรื่องราวดีดีเหล่านั้น ฉันจะเก็บมันไว้ในใจ
จากนี้แม้เราต้องลา โชคดีกับหนทางใหม่
ขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจ ให้คนๆ นี้

แม้ต้องจากกัน
ในตอนท้ายต่างคนต้องเสียใจ
แม้ว่าเรื่องราว ที่ดีมันต้องจบลงไป
แต่ฉันจะเก็บเธอไว้ในหัวใจ

แต่ขอบคุณนะที่เคยรักกัน ขอบคุณทุกความทรงจำ
เรื่องราวดีดีเหล่านั้น ฉันจะเก็บเอาไว้ในใจ
จากนี้แม้เราต้องลา โชคดีกับหนทางใหม่
ขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจ ให้คนๆ นี้

ขอบคุณนะที่เคยรักกัน ขอบคุณทุกความทรงจำ
เรื่องราวดีดีเหล่านั้น ฉันจะเก็บเอาไว้ในใจ
จากนี้แม้เราต้องลา โชคดีกับหนทางใหม่
ขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจ

และขอบคุณนะที่เคยผูกพัน
ขอบคุณทุกความทรงจำ
จากนี้จะเก็บเธอนั้นเอาไว้ในใจ
ตอนนี้แม้เราต้องลา โชคดีกับเขาคนใหม่
ขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจ ให้คนๆ นี้

ขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจ ให้คนอย่างฉัน..

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณนะ เบียร์ เสฏฐวุฒิ

เพลง : ขอบคุณนะ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
Mixed & Mastered : สุวัตร วงศ์นคร
คอร์ดเพลง ขอบคุณนะ เบียร์ เสฏฐวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend