คอร์ดเพลง บอกรักภาษากู วงกบ หนุ่มอ้อยโชว์

  
Text   
คอร์ดเพลง บอกรักภาษากู ศิลปิน วงกบ หนุ่มอ้อยโชว์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G Em | C D | ( 4 Times )

G 
  ก็เป็นเด็ก
Em 
ใต้เซอร์ๆ 
 
 
C 
  พูดจาเบล่
D 
อๆแหลงทองแดง
G 
  ก็ลิ้นมัน
Em 
แข็ง 
 
ก็ลิ้นมันแ
C 
ข็ง 
 
อยากหัดแหลงก
D 
ลางให้ชับ
G 
  ก็อยากจะ
Em 
พูดคำว่ารัก 
 
 
C 
  ให้เธอได้
D 
ฟังให้ชัดหู
G 
  แต่สำเนียง
Em 
เด็กใต้อย่าง
C 
กู 
 
 
D 
สูคงฟังไม่เข้าใจ

INSTRU | G Em | C D |

G 
  ก็เกิดที่
Em 
ใต้ 
 
เติบโตที่
C 
ใต้ 
 
กูอยู่ตั้งแ
C 
ต่กำเนิด
G 
  พ่อทวดพ่อ
Em 
เฒ่าแม่เฒ่า 
 
 
C 
ก็เกิด
D 
อยู่ที่เมืองใต้
G 
  ให้พูดเกา
Em 
หลง เกาเหลา เกา
C 
หลี 
 
กูคง
D 
พูดไม่ได้
G 
  แต่ถ้าให้แ
Em 
หลงเป็นภาษ
C 
าใต้ 
 
 
D 
กูแหลงได้ทุกคำ

INSTRU | G Em | C D |

Em 
ถ้าหากกูพูดคำว่ารักเป็น
Bm 
ภาษาใต้
C 
สูอิฟังถูกหม้ายแหลงรักภา
D 
ษากู

 
ไอ้คำว่า
C 
รักที่กูอิแห
D 
ลงให้มึงไ
Bm 
ด้ฟัง 
 
 
Em 
 
อยากแหลง
Am 
ดังๆ 
 
ว่ากูรัก
D 
จังรักมึงสุดหั
G 
วใจ
 
ก็คำว่า
C 
รักรักมึงคน
D 
นี้รักเดี้ยนแ
Bm 
ล้วนี้ 
 
มึงติ
Em 
รู้หม้าย
 
ถึง
Am 
มันจะเป็นคำ
Bm 
ใต้ๆ
 
แต่ว่า
Am 
กูรักมึงมากม
D 
ายอยากให้ไ
G 
ด้รู้

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am Bm | Am D | G |

G 
  ก็เกิดที่
Em 
ใต้ 
 
เติบโตที่
C 
ใต้ 
 
กูอยู่ตั้งแ
C 
ต่กำเนิด
G 
  พ่อทวดพ่อ
Em 
เฒ่าแม่เฒ่า 
 
 
C 
ก็เกิด
D 
อยู่ที่เมืองใต้
G 
  ให้พูดเกา
Em 
หลง เกาเหลา เกา
C 
หลี 
 
กูคง
D 
พูดไม่ได้
G 
  แต่ถ้าให้แ
Em 
หลงเป็นภาษ
C 
าใต้ 
 
 
D 
กูแหลงได้ทุกคำ

Em 
ถ้าหากกูพูดคำว่ารักเป็น
Bm 
ภาษาใต้
C 
สูอิฟังถูกหม้ายแหลงรักภา
D 
ษากู

 
ไอ้คำว่า
C 
รักที่กูอิแห
D 
ลงให้มึงไ
Bm 
ด้ฟัง 
 
 
Em 
 
อยากแหลง
Am 
ดังๆ 
 
ว่ากูรัก
D 
จังรักมึงสุดหั
G 
วใจ
 
ก็คำว่า
C 
รักรักมึงคน
D 
นี้รักเดี้ยนแ
Bm 
ล้วนี้ 
 
มึงติ
Em 
รู้หม้าย
 
ถึง
Am 
มันจะเป็นคำ
Bm 
ใต้ๆ
 
แต่ว่า
Am 
กูรักมึงมากม
D 
ายอยากให้ไ
G 
ด้รู้

 
ถึง
Am 
มันจะเป็นภาษ
Bm 
าใต้ 
 
แต่ที่
Am 
พูดก็พูดจา
D 
กใจ..
 
ให้มึงได้รู้..
 

OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G |
OUTRO | C D | Bm Em | Am Bm | Am D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บอกรักภาษากู


ก็เป็นเด็กใต้เซอร์ๆ พูดจาเบล่อๆแหลงทองแดง
ก็ลิ้นมันแข็ง ก็ลิ้นมันแข็ง อยากหัดแหลงกลางให้ชับ
ก็อยากจะพูดคำว่ารัก ให้เธอได้ฟังให้ชัดหู
แต่สำเนียงเด็กใต้อย่างกู สูคงฟังไม่เข้าใจ

ก็เกิดที่ใต้ เติบโตที่ใต้ กูอยู่ตั้งแต่กำเนิด
พ่อทวดพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ก็เกิดอยู่ที่เมืองใต้
ให้พูดเกาหลง เกาเหลา เกาหลี กูคงพูดไม่ได้
แต่ถ้าให้แหลงเป็นภาษาใต้ กูแหลงได้ทุกคำ

ถ้าหากกูพูดคำว่ารักเป็นภาษาใต้
สูอิฟังถูกหม้ายแหลงรักภาษากู

ไอ้คำว่ารักที่กูอิแหลงให้มึงได้ฟัง
อยากแหลงดังๆ ว่ากูรักจังรักมึงสุดหัวใจ
ก็คำว่ารักรักมึงคนนี้รักเดี้ยนแล้วนี้ มึงติรู้หม้าย
ถึงมันจะเป็นคำใต้ๆ
แต่ว่ากูรักมึงมากมายอยากให้ได้รู้

( ดนตรี )

ก็เกิดที่ใต้ เติบโตที่ใต้ กูอยู่ตั้งแต่กำเนิด
พ่อทวดพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ก็เกิดอยู่ที่เมืองใต้
ให้พูดเกาหลง เกาเหลา เกาหลี กูคงพูดไม่ได้
แต่ถ้าให้แหลงเป็นภาษาใต้ กูแหลงได้ทุกคำ

ถ้าหากกูพูดคำว่ารักเป็นภาษาใต้
สูอิฟังถูกหม้ายแหลงรักภาษากู

ไอ้คำว่ารักที่กูอิแหลงให้มึงได้ฟัง
อยากแหลงดังๆ ว่ากูรักจังรักมึงสุดหัวใจ
ก็คำว่ารักรักมึงคนนี้รักเดี้ยนแล้วนี้ มึงติรู้หม้าย
ถึงมันจะเป็นคำใต้ๆ
แต่ว่ากูรักมึงมากมายอยากให้ได้รู้

ถึงมันจะเป็นภาษาใต้ แต่ที่พูดก็พูดจากใจ..
ให้มึงได้รู้

มิวสิควิดีโอ บอกรักภาษากู วงกบ หนุ่มอ้อยโชว์

เพลง : บอกรักภาษากู (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปอ วงละเมอร์
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานศิลปิน : 089-6469424
คอร์ดเพลง บอกรักภาษากู วงกบ หนุ่มอ้อยโชว์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend