คอร์ดเพลง บ้านเฮาหนาวล่ะเด้ อัน ละน้อ

  
Text   
คอร์ดเพลง บ้านเฮาหนาวล่ะเด้ ศิลปิน อัน ละน้อ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm D Em F#m A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Bm |
INTRO | Bm | D | Em | Bm |
INTRO | D | Em | A | Bm |

 
ลมพัด
Bm 
จ้าวหนาวล่ะเด้บ้านเ
D 
ฮา
 
อยู่ในห้อง
Em 
เช่าผู้เฒ่าเผิ่นโ
A 
ทรมามา
Bm 
บอก
 
คึดฮอด
D 
เด้อยากสิกลับไปอยู่บ้าน
Bm 
นอก
 
ในเมืองบากก
A 
อกมันมีเเต่ความวุ่น
Bm 
วาย

 
ในเมือง
Bm 
หลวงมีเเต่การเเข่ง
D 
ขัน
 
ถ้าเเหน่เด้อความ
Em 
ฝัน 
 
อีกบ่น
A 
านสิกลั
Bm 
บไป
 
มื้อหยุดย
D 
าวสิฟ้าวเมือหาสงกรานต์ปี
Bm 
ใหม่
 
กลับไปเติมเเฮงใ
A 
จ 
 
มาสู้กันใหม่เด้อไท
Bm 
บ้านเฮา

 
โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ  
D 
โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะ
Bm 
น้อ
 
เมื่อยใจหลายเด้
Em 
อีพ่อ 
 
ลูก
A 
ท้อล่ะเด้อี
Bm 
เเม่
 
ในเมืองเเห่งความเจ
D 
ริญ 
 
คือหนาวหัวใจคัก
Bm 
เเท้
 
คึดฮอดอ้อมกอดอี
Em 
เเม่ 
 
คึดฮอด
A 
เเท้อ้อมกอด
Bm 
อีพ่อ

 
โอ โฮะ โอ่ โฮะ  
D 
โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะ
Bm 
น้อ
 
คึดฮอดตอนปิ้ง
Em 
ปลาค่อ 
 
อี
A 
พ่อเลาตำบัก
D 
หุ่ง
 
มีกุ้งเต้นกิน
F#m 
นำกัน 
 
สวรรค์ของคนบ้า
Bm 
นทุ่ง
 
ต่างกันกับในเมือ
Em 
งกรุง.
A 
.. 
 
ตึกสูงเเต่ใจค
D 
นต่ำ

INSTRU | Bm | D | Em | Bm |
INSTRU | D | Em | A | Bm |

 
โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ  
D 
โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะ
Bm 
น้อ
 
เมื่อยใจหลายเด้
Em 
อีพ่อ 
 
ลูก
A 
ท้อล่ะเด้อี
Bm 
เเม่
 
ในเมืองเเห่งความเจ
D 
ริญ 
 
คือหนาวหัวใจคัก
Bm 
เเท้
 
คึดฮอดอ้อมกอดอี
Em 
เเม่ 
 
คึดฮอด
A 
เเท้อ้อมกอด
Bm 
อีพ่อ

 
โอ โฮะ โอ่ โฮะ  
D 
โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะ
Bm 
น้อ
 
คึดฮอดตอนปิ้ง
Em 
ปลาค่อ 
 
อี
A 
พ่อเลาตำบัก
D 
หุ่ง
 
มีกุ้งเต้นกิน
F#m 
นำกัน 
 
สวรรค์ของคนบ้า
Bm 
นทุ่ง
 
ต่างกันกับในเมือ
Em 
งกรุง.
A 
.. 
 
ตึกสูงเเต่ใจค
D 
นต่ำ

 
โอ โฮะ โอ่ โฮะ  
D 
โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะ
Bm 
น้อ
 
โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ  
A 
โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะ
Bm 
น้อ

OUTRO | Bm | D | Em | Bm |
OUTRO | D | Em | A | Bm | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บ้านเฮาหนาวล่ะเด้


ลมพัดจ้าวหนาวล่ะเด้บ้านเฮา
อยู่ในห้องเช่าผู้เฒ่าเผิ่นโทรมามาบอก
คึดฮอดเด้อยากสิกลับไปอยู่บ้านนอก
ในเมืองบากกอกมันมีเเต่ความวุ่นวาย

ในเมืองหลวงมีเเต่การเเข่งขัน
ถ้าเเหน่เด้อความฝัน อีกบ่นานสิกลับไป
มื้อหยุดยาวสิฟ้าวเมือหาสงกรานต์ปีใหม่
กลับไปเติมเเฮงใจมาสู้กันใหม่เด้อไทบ้าน

โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะน้อ
เมื่อยใจหลายเด้อีพ่อ ลูกท้อล่ะเด้อีเเม่
ในเมืองเเห่งความเจริญ คือหนาวหัวใจคักเเท้
คึดฮอดอ้อมกอดอีเเม่คึดฮอดเเท้อ้อมกอดอีพ่อ

โอ โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะน้อ
คึดฮอดตอนปิ้งปลาค่อ อีพ่อเลาตำบักหุ่ง
มีกุ้งเต้นกินนำกัน สวรรค์ของคนบ้านทุ่ง
ต่างกันกับในเมืองกรุง ตึกสูงเเต่ใจคนต่ำ

( ดนตรี )

โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะน้อ
เมื่อยใจหลายเด้อีพ่อลูกท้อล่ะเด้อีเเม่
ในเมืองเเห่งความเจริญคือหนาวหัวใจคักเเท้
คึดฮอดอ้อมกอดอีเเม่คึดฮอดเเท้อ้อมกอดอีพ่อ

โอ โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะน้อ
คึดฮอดตอนปิ้งปลาค่ออีพ่อเลาตำบักหุ่ง
มีกุ้งเต้นกินนำกันสวรรค์ของคนบ้านทุ่ง
ต่างกันกับในเมืองกรุงตึกสูงเเต่ใจคนต่ำ

โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะน้อ
โฮะ โอ่ โฮะ โอ้ ฮะ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ล่ะน้อ

มิวสิควิดีโอ บ้านเฮาหนาวล่ะเด้ อัน ละน้อ

เพลง : บ้านเฮาหนาวล่ะเด้ (คอร์ด)
ศิลปิน : อัน ละน้อ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ไอซ์ หลวงพระเนตร
เรียบเรียง : ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง บ้านเฮาหนาวล่ะเด้ อัน ละน้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend