คอร์ดเพลง แหลงไม่ฟัง สงกรานต์ วงสติ๊กเกอร์

  
Text   
คอร์ดเพลง แหลงไม่ฟัง ศิลปิน สงกรานต์ วงสติ๊กเกอร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
เขาไป
F#m 
แล้ว 
 
ไปกับคนใหม่
C#m 
แล้ว
 
กี่หน
Bm 
แล้วที่ต้องผิดห
E 
วังกับคนพ
A 
รรค์นี้
 
แหลงไม่
F#m 
ฟังไม่เชื่อกันมั้ง 
 
ไซไม่
C#m 
ชอบละคนดีๆ
 
ถ้าคบ
Bm 
กับพี่ 
 
ตอน
E 
นี้เธอคงไม่เสี
A 
ยใจ

INSTRU | F#m | C#m | Bm E | A |
INSTRU | F#m | C#m | Bm E | A |

F#m 
ขึ้นสเตตัสว่าอก
C#m 
หัก 
 
อีกแล้ว
 
ไม่
Bm 
มีใครรักไม่
E 
มีใครจริงใ
A 
จกับเธอบ้างเลย
F#m 
นี่ก็ดูมานาน 
 
ไม่
C#m 
อยากจะซ้ำเติม
 
ก็
Bm 
คนที่เค้ารักเ
E 
ธอเธอกลับไม่
A 
สนไม่ใยดี

Bm 
แหลงอิตายแล้วน้องเห้อ 
 
 
C#m 
ไซไม่เชื่อกันบ้าง
Bm 
ไซชอบทำให้
E 
หัวใจมันเ
A 
จ็บ
 
คน
Bm 
ดีๆก็มีเป็นร้อย 
 
ไซไป
C#m 
ชอบคนเลวๆ
 
ชาดเหลว
Bm 
เกว 
 
พอสุดท้ายก็เสียน้ำ
E 
ตา

 
เขาไป
F#m 
แล้ว 
 
ไปกับคนใหม่
C#m 
แล้ว
 
กี่หน
Bm 
แล้วที่ต้องผิดห
E 
วังกับคนพ
A 
รรค์นี้
 
แหลงไม่
F#m 
ฟังไม่เชื่อกันมั้ง 
 
ไซไม่
C#m 
ชอบละคนดีๆ
 
ถ้าคบ
Bm 
กับพี่ 
 
ตอน
E 
นี้เธอคงไม่เสี
A 
ยใจ

INSTRU | D | E | C#m | F#7 |
INSTRU | Bm | C#m | D | E | E |

F#m 
ถามจริงๆน้องเห้อ 
 
คนเจ้า
C#m 
ชู้มันดีตรงไหน
 
ทำ
Bm 
ไมต้องมาร้อง
E 
ไห้ 
 
ให้เ
A 
ขาได้ทุกวี่วัน
 
พูด
F#m 
ไปหาว่าทำถ้าว 
 
เอาอย่าง
C#m 
งี้ก็แล้ว
 
เชิญ
Bm 
เธอกลับไปให้
E 
มันหลอกตามส
A 
บาย

 
ว่า
Bm 
แหลงอิตายแล้วน้องเห้อ 
 
 
C#m 
ไซไม่เชื่อกันบ้าง
Bm 
ไซชอบทำให้
E 
หัวใจมันเ
A 
จ็บ
 
คน
Bm 
ดีๆก็มีเป็นร้อย 
 
ไซไป
C#m 
ชอบคนเลวๆ
 
ชาดเหลว
Bm 
เกว 
 
พอสุดท้ายก็เสียน้ำ
E 
ตา

 
เขาไป
F#m 
แล้ว 
 
ไปกับคนใหม่
C#m 
แล้ว
 
กี่หน
Bm 
แล้วที่ต้องผิดห
E 
วังกับคนพ
A 
รรค์นี้
 
แหลงไม่
F#m 
ฟังไม่เชื่อกันมั้ง 
 
ไซไม่
C#m 
ชอบละคนดีๆ
 
ถ้าคบ
Bm 
กับพี่ 
 
ตอน
E 
นี้เธอคงไม่เสี
A 
ยใจ

 
เขาไป
F#m 
แล้ว 
 
ไปกับคนใหม่
C#m 
แล้ว
 
กี่หน
Bm 
แล้วที่ต้องผิดห
E 
วังกับคนพ
A 
รรค์นี้
 
แหลงไม่
F#m 
ฟังไม่เชื่อกันมั้ง 
 
ไซไม่
C#m 
ชอบละคนดีๆ
 
ถ้าคบ
Bm 
กับพี่ 
 
ตอน
E 
นี้เธอคงไม่เสี
A 
ยใจ

 
ถ้าคบ
Bm 
กับพี่ 
 
ตอน
E 
นี้เธอคงไม่เสี
A 
ยใจ

OUTRO | F#m | C#m | Bm E | A E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง แหลงไม่ฟัง


เขาไปแล้ว ไปกับคนใหม่แล้ว
กี่หนแล้วที่ต้องผิดหวังกับคนพรรค์นี้
แหลงไม่ฟังไม่เชื่อกันมั้ง ไซไม่ชอบละคนดีๆ
ถ้าคบกับพี่ ตอนนี้เธอคงไม่เสียใจ

( ดนตรี )

ขึ้นสเตตัสว่าอกหัก อีกแล้ว
ไม่มีใครรักไม่มีใครจริงใจกับเธอบ้างเลย
นี่ก็ดูมานาน ไม่อยากจะซ้ำเติม
ก็คนที่เค้ารักเธอเธอกลับไม่สนไม่ใยดี

แหลงอิตายแล้วน้องเห้อ ไซไม่เชื่อกันบ้าง
ไซชอบทำให้หัวใจมันเจ็บ
คนดีๆก็มีเป็นร้อย ไซมาชอบคนเลวๆ
ชาดเหลวเกว พอสุดท้ายก็เสียน้ำตา

เขาไปแล้ว ไปกับคนใหม่แล้ว
กี่หนแล้วที่ต้องผิดหวังกับคนพรรค์นี้
แหลงไม่ฟังไม่เชื่อกันมั้ง ไซไม่ชอบละคนดีๆ
ถ้าคบกับพี่ ตอนนี้เธอคงไม่เสียใจ

( ดนตรี )

ถามจริงๆน้องเห้อ คนเจ้าชู้มันดีตรงไหน
ทำไมต้องมาร้องไห้ ให้เขาได้ทุกวี่วัน
พูดไปหาว่าทำถ้าว เอาอย่างงี้ก็แล้ว
เชิญเธอกลับไปให้มันหลอกตามสบาย

แหลงอิตายแล้วน้องเห้อ ไซไม่เชื่อกันบ้าง
ไซชอบทำให้หัวใจมันเจ็บ
คนดีๆก็มีเป็นร้อย ไซมาชอบคนเลวๆ
ชาดเหลวเกว พอสุดท้ายก็เสียน้ำตา

เขาไปแล้ว ไปกับคนใหม่แล้ว
กี่หนแล้วที่ต้องผิดหวังกับคนพรรค์นี้
แหลงไม่ฟังไม่เชื่อกันมั้ง ไซไม่ชอบละคนดีๆ
ถ้าคบกับพี่ ตอนนี้เธอคงไม่เสียใจ

เขาไปแล้ว ไปกับคนใหม่แล้ว
กี่หนแล้วที่ต้องผิดหวังกับคนพรรค์นี้
แหลงไม่ฟังไม่เชื่อกันมั้ง ไซไม่ชอบละคนดีๆ
ถ้าคบกับพี่ ตอนนี้เธอคงไม่เสียใจ

ถ้าคบกับพี่ ตอนนี้เธอคงไม่เสียใจ

มิวสิควิดีโอ แหลงไม่ฟัง สงกรานต์ วงสติ๊กเกอร์

เพลง : แหลงไม่ฟัง (คอร์ด)
Lyrics & Melody Chakaphon Suphap
Arranfe/producer Tawan Petcharat
ติดต่องานศิลปิน : 0931424470
คอร์ดเพลง แหลงไม่ฟัง สงกรานต์ วงสติ๊กเกอร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend