คอร์ดเพลง ใจแต่ง ยูกิ ไหทองคำ

  
Text   
คอร์ดเพลง ใจแต่ง ศิลปิน ยูกิ ไหทองคำ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bb F/A | Gm F |
INTRO | Eb F | Bb |

 
ความ
Bb 
ฮักสองเฮาแต่ก่อ
F 
นนั้น
Dm 
ความสัมพันธ์
Gm 
ยังดี
 
บ่เคย
Cm 
มี 
 
เรื่องร
F 
าวทำให้เปลี่ย
Bb 
นแปลง
 
ฮัก
Eb 
แฮงแพงน้องคักห
F 
ลาย
 
อ้ายใ
Dm 
ห้สัญญาสิ
Gm 
บ่นอกใจ 
 
 
F 
 
สิฮัก
Eb 
กันจนฮอดมื้อต
F 
าย
 
อ้ายเคยเอ่ยเ
Bb 
ว้า

 
แต่วัน
Bb 
นี้.. 
 
ใจ
F/A 
อ้าย.. 
 
บ่
Gm 
คือเก่า 
 
 
F 
 
น้องจึงเ
Eb 
หงา 
 
เศร้าใ
F 
จฮ้องไห้ผู้เ
Bb 
ดียว
 
เป็นย้อน
Eb 
เขา 
 
คน
F 
นั้น
Bb 
หย่าง 
 
เข้า
F/A 
มา 
 
ข้อง
Gm 
เกี่ยว
 
อ้ายบ่เ
Cm 
หลียว 
 
ทิ่ม
F 
ฮักเฮาไว้กล
F 
างทาง

 
เป็นย้อนใจแ
Eb 
ต่ง 
 
เลยฮักแ
F 
ฮงบ่เคย
Gm 
เผื่อใจ
 
มอบ
F 
ฮักให้
Eb 
ไป 
 
แล้วอ้
F 
ายคือบ่เห็
Bb 
นค่า
 
ใจน้องคน
Eb 
นี้.. 
 
มัน
F 
พัง
 
บ่เ
Dm 
หลือหยังแ
F 
ล้วอ้าย
Gm 
จ๋า
 
เหลือเพียงน้ำ
Cm 
ตา 
 
ที่ค
F 
อยปลอบใจ
Bb 
ฮ้างๆ

INSTRU | Bb F/A | Gm F |
INSTRU | Bb F/A | Gm F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm |
INSTRU | Cm F | Bb |

 
เป็นย้อนใจแ
Eb 
ต่ง 
 
เลยฮักแ
F 
ฮงบ่เคย
Gm 
เผื่อใจ
 
มอบ
F 
ฮักให้
Eb 
ไป 
 
แล้วอ้
F 
ายคือบ่เห็
Bb 
นค่า
 
ใจน้องคน
Eb 
นี้.. 
 
มัน
F 
พัง
 
บ่เ
Dm 
หลือหยังแ
F 
ล้วอ้าย
Gm 
จ๋า
 
เหลือเพียงน้ำ
Cm 
ตา 
 
ที่ค
F 
อยปลอบใจ
Bb 
ฮ้างๆ

 
ใจน้องคน
Eb 
นี้.. 
 
มัน
F 
พัง
 
บ่เ
Dm 
หลือหยังแล้วอ้าย
Gm 
จ๋า
 
เหลือเพียง
Cm 
น้ำตา 
 
ที่ยังไ
F 
หล..
 
ปลอบใจ.. ฮ้างๆ
 

OUTRO | Bb F/A | Gm F |
OUTRO | Eb F | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ใจแต่ง


ความฮักสองเฮาแต่ก่อนนั้น ความสัมพันธ์ยังดี
บ่เคยมี เรื่องราวทำให้เปลี่ยนแปลง
ฮักแฮงแพงน้องคักหลาย
อ้ายให้สัญญาสิบ่นอกใจ
สิฮักกันจนฮอดมื้อตาย อ้ายเคยเอ่ยเว้า

แต่วันนี้ ใจอ้ายบ่คือเก่า
น้องจึงเหงา เศร้าใจฮ้องไห้ผู้เดียว
เป็นย้อนเขาคนนั้น หย่างเข้ามาข้องเกี่ยว
อ้ายบ่เหลียว ถิ่มฮักเฮาไว้กลางทาง

เป็นย้อนใจแต่ง เลยฮักแฮงบ่เคยเผื่อใจ
มอบฮักให้ไป แล้วอ้ายคือบ่เห็นค่า
ใจน้องคนนี้ มันพัง บ่เหลือหยังแล้วอ้ายจ๋า
เหลือเพียงน้ำตา ที่คอยปลอบใจฮ้างๆ

( ดนตรี )

เป็นย้อนใจแต่ง เลยฮักแฮงบ่เคยเผื่อใจ
มอบฮักให้ไป แล้วอ้ายคือบ่เห็นค่า
ใจน้องคนนี้ มันพัง บ่เหลือหยังแล้วอ้ายจ๋า
เหลือเพียงน้ำตา ที่คอยปลอบใจฮ้างๆ

ใจน้องคนนี้ มันพัง บ่เหลือหยังแล้วอ้ายจ๋า
เหลือเพียงน้ำตา ที่ยังไหล.. ปลอบใจฮ้างๆ

มิวสิควิดีโอ ใจแต่ง ยูกิ ไหทองคำ

เพลง : ใจแต่ง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยูกิ เพ็ญผกา
เรียบเรียง : หยง กิตติชัย โนนา เรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง : 089 277 2000
คอร์ดเพลง ใจแต่ง ยูกิ ไหทองคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend