คอร์ดเพลง ฮักนิรันดร์กาล ก๊อต จิรพัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักนิรันดร์กาล ศิลปิน ก๊อต จิรพัฒน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | F/A | Gm F | Eb | Eb |

 
ยอมรับ
Bb 
คำสวรรค์บัญชา
 
จำนน
F/A 
ฟ้าดินเขียนขีดไว้
 
ให้
Gm 
ชาตินี้เฮาบ่ได้ 
 
ฮ่วมเฮียงเคีย
F 
งฝัน
 
แต่คำ
Eb 
ฮักที่เคยบอกเจ้า
 
สิอยู่หม่อง
Dm 
เก่าบ่แปรเปลี่ยน
Gm 
ผัน
 
สิแก่นสิ
Cm 
มั่น..บ่มีวันเสื่อมค
F 
ลาย

 
อีกร้อย
Cm 
ชาติฮักต้องผิดหวัง
 
อีกพัน
Dm 
ภพฮักพังสลาย
 
แต่หัวใจ
Eb 
อ้าย 
 
สิยังมีเจ้า
F 
คือเก่า

 
สิคอยเจ้านิรัน
Bb 
ดร 
 
สิฮักน้องนิรันดร์
F/A 
กาล
 
โลกสิหมุนเฮาหนีจาก
Gm 
กัน 
 
ร้อยพันปีกะสิรอแต่เ
F 
จ้า
 
ต่อให้ต้องตายชา
Bb 
ตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่าง
Dm 
เซา
 
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้
Gm 
นต่าว 
 
ให้ใจสอ
Cm 
งเฮา
 
ได้ค
F 
รองฮักกันส
Bb 
มใจ..

 
ขอไถ่
Bb 
บาปด้วยความเจ็บช้ำ
 
ขอใช้
Dm 
กรรมด้วยหยดน้ำตา
 
พ้อ
Cm 
กันแต่ต้องจากลาผลา
F 
บ่หลาย
 
อีกจัก
Gm 
ชาติอ้ายกะรอคบ 
 
อีกจัก
Dm 
ภพอ้ายกะรอได้
 
เพราะลมหา
Cm 
ยใจ 
 
ของอ้
F 
ายนั้นฮักแต่เ
Bb 
จ้า

 
อีกร้อย
Cm 
ชาติฮักต้องผิดหวัง
 
อีกพัน
Dm 
ภพฮักพังสลาย
 
แต่หัวใจ
Eb 
อ้าย 
 
สิยังมีเจ้า
F 
คือเก่า

 
สิคอยเจ้านิรัน
Bb 
ดร 
 
สิฮักน้องนิรันดร์
F/A 
กาล
 
โลกสิหมุนเฮาหนีจาก
Gm 
กัน 
 
ร้อยพันปีกะสิรอแต่เ
F 
จ้า
 
ต่อให้ต้องตายชา
Bb 
ตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่าง
Dm 
เซา
 
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้
Gm 
นต่าว 
 
ให้ใจสอ
Cm 
งเฮา
 
ได้ค
F 
รองฮักกันส
Bb 
มใจ..

INSTRU | Bb | Dm | Gm | F |
INSTRU | Bb | Dm | Gm | F |

 
สิคอยเจ้านิรัน
Bb 
ดร 
 
สิฮักน้องนิรันดร์
F/A 
กาล
 
โลกสิหมุนเฮาหนีจาก
Gm 
กัน 
 
ร้อยพันปีกะสิรอแต่เ
F 
จ้า
 
ต่อให้ต้องตายชา
Bb 
ตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่าง
Dm 
เซา
 
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้
Gm 
นต่าว 
 
ให้ใจสอ
Cm 
งเฮา

 
สิคอยเจ้านิรัน
Bb 
ดร 
 
สิฮักน้องนิรันดร์
F/A 
กาล
 
โลกสิหมุนเฮาหนีจาก
Gm 
กัน 
 
ร้อยพันปีกะสิรอแต่เ
F 
จ้า
 
ต่อให้ต้องตายชา
Bb 
ตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่าง
Dm 
เซา
 
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้
Gm 
นต่าว 
 
ให้ใจสอ
Cm 
งเฮา
 
ได้ครองฮักกันส
Bb 
มใจ
 
สิฮักเจ้าทุกชาติ
Cm 
ไป.. 
 
 
F 
 
คอยเจ้า.. นิรัน
Bb 
ดร..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮักนิรันดร์กาล


ยอมรับคำ สวรรค์บัญชา
จำนนฟ้า ดินเขียนขีดไว้
ให้ชาตินี้เฮาบ่ได้ ฮ่วมเฮียงเคียงฝัน
แต่คำฮักที่เคยบอกเจ้า
สิอยู่หม่องเก่าบ่แปรเปลี่ยนผัน
สิแก่นสิมั่น บ่มีวันเสื่อมคลาย

อีกร้อยชาติฮักต้องผิดหวัง
อีกพันภพฮักพังสลาย
แต่หัวใจอ้าย สิยังมีเจ้าคือเก่า

สิคอยเจ้านิรันดร สิฮักน้องนิรันดร์กาล
โลกสิหมุนเฮาหนีจากกัน ร้อยพันปีกะสิรอแต่เจ้า
ต่อให้ต้องตายชาตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่างเซา
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้นต่าว ให้ใจสองเฮา
ได้ครองฮักกันสมใจ

ขอไถ่บาป ด้วยความเจ็บช้ำ
ขอใช้กรรม ด้วยหยดน้ำตา
พ้อกันแต่ต้องจากลา ผลาบ่หลาย
อีกจักชาติอ้ายกะรอคบ อีกจักภพอ้ายกะรอได้
เพราะลมหายใจ ของอ้ายนั้นฮักแต่เจ้า

อีกร้อยชาติฮักต้องผิดหวัง
อีกพันภพฮักพังสลาย
แต่หัวใจอ้าย สิยังมีเจ้าคือเก่า

สิคอยเจ้านิรันดร สิฮักน้องนิรันดร์กาล
โลกสิหมุนเฮาหนีจากกัน ร้อยพันปีกะสิรอแต่เจ้า
ต่อให้ต้องตายชาตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่างเซา
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้นต่าว ให้ใจสองเฮา
ได้ครองฮักกันสมใจ

( ดนตรี )

สิคอยเจ้านิรันดร สิฮักน้องนิรันดร์กาล
โลกสิหมุนเฮาหนีจากกัน ร้อยพันปีกะสิรอแต่เจ้า
ต่อให้ต้องตายชาตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่างเซา
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้นต่าว ให้ใจสองเฮา

สิคอยเจ้านิรันดร สิฮักน้องนิรันดร์กาล
โลกสิหมุนเฮาหนีจากกัน ร้อยพันปีกะสิรอแต่เจ้า
ต่อให้ต้องตายชาตินี้ แต่ฮักคนดีบ่จางส่างเซา
สิคองมื้อฟ้าดินเอิ้นต่าว ให้ใจสองเฮา
ได้ครองฮักกันสมใจ

สิฮักเจ้าทุกชาติไป.. คอยเจ้า..นิรันดร

มิวสิควิดีโอ ฮักนิรันดร์กาล ก๊อต จิรพัฒน์

เพลง : ฮักนิรันดร์กาล (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน โทร. 061-0864591
คอร์ดเพลง ฮักนิรันดร์กาล ก๊อต จิรพัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend