คอร์ดเพลง ชวนน้องทงเบ็ด สิงห์บ่าว ฮิตเลอร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ชวนน้องทงเบ็ด ศิลปิน สิงห์บ่าว ฮิตเลอร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | C G |
INTRO | G Em | C G | G |

 
ขึ้นเขา
ไปติดกล้วยเถื่อน
 
ไม่ทันถึงเรือน
ขุดเดือนทงเบ็ด
 
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ด
Em 
 
มือซ้ายถือเบ็ด
มือขวาเด็ดเดือน

 
ชวนคนสวย
ไปนั่งข้างหนอง
 
พี่โดดคลอง
Em 
นวลน้องทงเบ็ด
 
คนสวย
อย่านั่งหน้างอ
 
ไม่นานหนอ
ปลาก็กินเบ็ด

 
พี่บ่าว
นั่งคอยที่ห้วย
 
น้องสาว
Em 
นั่งคอยที่ห้วย
 
วิถีข
องคนบ้านป่า ง่ายๆ นี่หนา

 
น้อง
Em 
นั่งทงเบ็ด
 
เดือนแผล็ด
ๆ 
 
เบ็ดยังไม่กิน
 
พี่บ่
Em 
าวช่วยทก 
 
น้องก็ทก
 
เบ็ดเลยขาดวิ่น

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

INSTRU | G | C G |
INSTRU | G Em | C G | G |

 
ชวนคนสวย
ไปนั่งข้างหนอง
 
พี่โดดคลอง
Em 
นวลน้องทงเบ็ด
 
คนสวย
อย่านั่งหน้างอ
 
ไม่นานหนอ
ปลาก็กินเบ็ด

 
พี่บ่าว
นั่งคอยที่ห้วย
 
น้องสาว
Em 
นั่งคอยที่ห้วย
 
วิถีข
องคนบ้านป่า ง่ายๆ นี่หนา

 
น้อง
Em 
นั่งทงเบ็ด
 
เดือนแผล็ด
ๆ 
 
เบ็ดยังไม่กิน
 
พี่บ่
Em 
าวช่วยทก 
 
น้องก็ทก
 
เบ็ดเลยขาดวิ่น

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

 
ขึ้นเขา
ไปติดกล้วยเถื่อน
 
ไม่ทันถึงเรือน
ขุดเดือนทงเบ็ด
 
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ด
Em 
 
มือซ้ายถือเบ็ด
มือขวาเด็ดเดือน

 
ขึ้นเขา
ไปติดกล้วยเถื่อน
 
ไม่ทันถึงเรือน
ขุดเดือนทงเบ็ด
 
พอไปถึงหนอง
เดือนพองเผล็ด
Em 
 
มือซ้ายถือเบ็ด
มือขวาเด็ดเดือน

INSTRU | G | C G |
INSTRU | G Em | C G | G |
INSTRU | G | C G |
INSTRU | G Em | C G | G |

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

OUTRO | G | C G |
OUTRO | G Em | C G | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ชวนน้องทงเบ็ด


ขึ้นเขาไปตัดกล้วยเถื่อน
ไม่ทันถึงเรือนขุดเดือนทงเบ็ด
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ดๆ
มือซ้ายถือเบ็ด มือขวาเด็ดเดือน

ชวนคนสวยไปนั่งข้างหนอง
พี่โดดคลองนวลน้องทงเบ็ด
คนสวยอย่านั่งหน้างอ
ไม่นานหนอปลาก็กินเบ็ด

พี่บ่าวนั่งคอยที่ห้วย น้องสาวนั่งคอยที่ห้วย
วิถีของคนบ้านป่า ง่ายๆ นี่หนา

น้องนั่งทงเบ็ด เดือนแผล็ดๆ เบ็ดยังไม่กิน
พี่บ่าวช่วยทก น้องก็ทก เบ็ดเลยขาดวิ่น

พี่บ่าวขอบหยังโหยง
มาโก้งโค้งหยันโหยงหม้ายน้อง
ถ้าเธอนั้นอยากลอง
มาโดดคลองกับพี่บ่าวหม้าย

อิชวนไปวิดลูกคลัก
แล้วบอกรักกับเธอใกล้ๆ
ไอ้เราบ้านๆ สไตล์ มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

( ดนตรี )

ชวนคนสวยไปนั่งข้างหนอง
พี่โดดคลองนวลน้องทงเบ็ด
คนสวยอย่านั่งหน้างอ
ไม่นานหนอปลาก็กินเบ็ด

พี่บ่าวนั่งคอยที่ห้วย น้องสาวนั่งคอยที่ห้วย
วิถีของคนบ้านป่า ง่ายๆ นี่หนา

น้องนั่งทงเบ็ด เดือนแผล็ดๆ เบ็ดยังไม่กิน
พี่บ่าวช่วยทก น้องก็ทก เบ็ดเลยขาดวิ่น

พี่บ่าวขอบหยังโหยง
มาโก้งโค้งหยันโหยงหม้ายน้อง
ถ้าเธอนั้นอยากลอง
มาโดดคลองกับพี่บ่าวหม้าย

อิชวนไปวิดลูกคลัก
แล้วบอกรักกับเธอใกล้ๆ
ไอ้เราบ้านๆ สไตล์ มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

ขึ้นเขาไปตัดกล้วยเถื่อน
ไม่ทันถึงเรือนขุดเดือนทงเบ็ด
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ดๆ
มือซ้ายถือเบ็ด มือขวาเด็ดเดือน

ขึ้นเขาไปตัดกล้วยเถื่อน
ไม่ทันถึงเรือนขุดเดือนทงเบ็ด
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ดๆ
มือซ้ายถือเบ็ด มือขวาเด็ดเดือน

( ดนตรี )

พี่บ่าวขอบหยังโหยง
มาโก้งโค้งหยันโหยงหม้ายน้อง
ถ้าเธอนั้นอยากลอง
มาโดดคลองกับพี่บ่าวหม้าย

อิชวนไปวิดลูกคลัก
แล้วบอกรักกับเธอใกล้ๆ
ไอ้เราบ้านๆ สไตล์ มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

พี่บ่าวขอบหยังโหยง
มาโก้งโค้งหยันโหยงหม้ายน้อง
ถ้าเธอนั้นอยากลอง
มาโดดคลองกับพี่บ่าวหม้าย

อิชวนไปวิดลูกคลัก
แล้วบอกรักกับเธอใกล้ๆ
ไอ้เราบ้านๆ สไตล์ มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

มิวสิควิดีโอ ชวนน้องทงเบ็ด สิงห์บ่าว ฮิตเลอร์

เพลง : ชวนน้องทงเบ็ด (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ชวนน้องทงเบ็ด สิงห์บ่าว ฮิตเลอร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend