คอร์ดเพลง เปลี่ยนแฟนหลายคน ไม่ใช่คนหลายใจ เซียนเอ็กซ์

  
Text   
คอร์ดเพลง เปลี่ยนแฟนหลายคน ไม่ใช่คนหลายใจ ศิลปิน เซียนเอ็กซ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Dm7 Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
ที่เปลี่ยนแฟนหลาย
G 
คน
 
ไม่ใช่คนหลายใ
Bm 
จอะไรสัก
Em 
หน่อย
 
แค่ถูกทำร้
Dm7 
ายหัวใจต้องเจ็บ
Em 
บ่อยๆ
Bm 
ฮื้อ.. 
 
 
Am 
ฮือ.. 
 
 
D 

INSTRU | G Bm | Em Dm7 |
INSTRU | C Bm | Am D | D |

 
จีบคน
G 
นั้นก็ว่าอย่างนี้ 
 
จีบคน
Bm 
นี้ก็ว่าอย่างโน้น
 
ไม่มีใ
C 
ครเข้าใจตัว
D 
ฉันเลย
 
เจ็บทุกค
G 
รั้งที่โดนกระทำ
 
เจ็บ
Bm 
ซ้ำๆ ที่ในหัวใจ ไม่มีใ
C 
คร..
 
รัก
D 
กันด้วยใจสั
G 
กคน.. 
 
 
G7 

 
ฉันก็
Bm 
เลยเปลี่ยน 
 
 
Em 
ใครหลายคน
 
ไม่ใช่
C 
คนไม่ดีสักห
G 
น่อย
 
ฉันแค่
Bm 
โดน..ทำ
Em 
ร้ายมาไม่น้อย
 
ก็อยากจะเ
C 
จอใคร 
 
ที่รักฉันจ
D 
ริงๆ

 
ที่เปลี่ยนแฟนหลาย
G 
คน
 
ไม่ใช่คนหลาย
Bm 
ใจอะไรสัก
Em 
หน่อย
 
แค่ถูกทำร้
Dm7 
ายให้หัวใจต้องเ
C 
จ็บบ่อยๆ 
 
 
Bm 
 
เลยไม่
Am 
กล้าทุ่มเทหัวใ
D 

 
กลัวใจต้องเจ็
G 
บช้ำ
 
โดนกระ
Bm 
ทำให้ต้องปวด
Em 
ร้าว
 
โดนเธอ
Dm7 
ทิ้งแล้วฉันต้อง
C 
มานั่งเศร้า 
 
 
Bm 
 
เลยไม่
Am 
อยากให้ใจต้องเจ็
Bm 
บซ้ำๆ
 
ไม่อยากโ
Am 
ดนเธอทำเหมือน
Bm 
วันเก่าๆ
 
อยากจะ
Am 
มีรักดีๆเหมือน
Bm 
กันกับเขา
 
ที่เปลี่ยนแ
C 
ฟนหลายคน
 
ฉันเ
D 
องไม่ใช่คนหลา
G 
ยใจ 
 
 
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

 
ฉันก็
Bm 
เลยเปลี่ยน 
 
 
Em 
ใครหลายคน
 
ไม่ใช่
C 
คนไม่ดีสักห
G 
น่อย
 
ฉันแค่
Bm 
โดน..ทำ
Em 
ร้ายมาไม่น้อย
 
ก็อยากจะเ
C 
จอใคร 
 
ที่รักฉันจ
D 
ริงๆ

 
ที่เปลี่ยนแฟนหลาย
G 
คน
 
ไม่ใช่คนหลาย
Bm 
ใจอะไรสัก
Em 
หน่อย
 
แค่ถูกทำร้
Dm7 
ายให้หัวใจต้องเ
C 
จ็บบ่อยๆ 
 
 
Bm 
 
เลยไม่
Am 
กล้าทุ่มเทหัวใ
D 

 
กลัวใจต้องเจ็
G 
บช้ำ
 
โดนกระ
Bm 
ทำให้ต้องปวด
Em 
ร้าว
 
โดนเธอ
Dm7 
ทิ้งแล้วฉันต้อง
C 
มานั่งเศร้า 
 
 
Bm 
 
เลยไม่
Am 
อยากให้ใจต้องเจ็
Bm 
บซ้ำๆ
 
ไม่อยากโ
Am 
ดนเธอทำเหมือน
Bm 
วันเก่าๆ
 
อยากจะ
Am 
มีรักดีๆเหมือน
Bm 
กันกับเขา
C 
ฉัน.. 
 
 
E 
โอ้..

 
ที่เปลี่ยนแฟนหลาย
A 
คน
 
ไม่ใช่คนหลาย
C#m 
ใจอะไรสัก
F#m 
หน่อย
 
แค่ถูกทำร้
Em7 
ายให้หัวใจต้องเ
D 
จ็บบ่อยๆ 
 
 
C#m 
 
เลยไม่
Bm 
กล้าทุ่มเทหัว
E 
ใจ

 
กลัวใจต้องเจ็
A 
บช้ำ
 
โดนกร
C#m 
ะทำให้ต้องปวด
F#m 
ร้าว
 
โดนเธอ
Em7 
ทิ้งแล้วฉันต้อง
D 
มานั่งเศร้า 
 
 
C#m 
 
เลยไม่
Bm 
อยากให้ใจต้อง
C#m 
เจ็บซ้ำๆ
 
ไม่อยาก
Bm 
โดนเธอทำเหมือน
C#m 
วันเก่าๆ
 
อยากจะ
Bm 
มีรักดีๆเหมือน
C#m 
กันกับเขา
 
ที่เปลี่ยนแ
D 
ฟนหลายคน
 
ฉันเ
E 
องไม่ใช่คนหลา
A 
ยใจ

 
ที่เปลี่ยนแ
D 
ฟนหลายคน
 
ฉัน
Dm7 
เองไม่ใช่คนหลา
A 
ยใจ

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เปลี่ยนแฟนหลายคน ไม่ใช่คนหลายใจ


ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ไม่ใช่คนหลายใจอะไรสักหน่อย
แค่ถูกทำร้ายหัวใจต้องเจ็บบ่อยๆ ฮื้อ ฮือ..

( ดนตรี )

จีบคนนั้นก็ว่าอย่างนี้ จีบคนนี้ก็ว่าอย่างโน้น
ไม่มีใครเข้าใจตัวฉันเลย
เจ็บทุกครั้งที่โดนกระทำ
เจ็บซ้ำๆ ที่ในหัวใจ ไม่มีใคร..
รักกันด้วยใจสักคน..

ฉันก็เลยเปลี่ยน ใครหลายคน
ไม่ใช่คนไม่ดีสักหน่อย
ฉันแค่โดน..ทำร้ายมาไม่น้อย
ก็อยากจะเจอใคร ที่รักฉันจริงๆ

ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ไม่ใช่คนหลายใจอะไรสักหน่อย
แค่ถูกทำร้ายให้หัวใจต้องเจ็บบ่อยๆ
เลยไม่กล้าทุ่มเทหัวใจ

กลัวใจต้องเจ็บช้ำ
โดนกระทำให้ต้องปวดร้าว
โดนเธอทิ้งแล้วฉันต้องมานั่งเศร้า
เลยไม่อยากให้ใจต้องเจ็บซ้ำๆ
ไม่อยากโดนเธอทำเหมือนวันเก่าๆ
อยากจะมีรักดีๆเหมือนกันกับเขา
ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ฉันเองไม่ใช่คนหลายใจ

( ดนตรี )

ฉันก็เลยเปลี่ยน ใครหลายคน
ไม่ใช่คนไม่ดีสักหน่อย
ฉันแค่โดน..ทำร้ายมาไม่น้อย
ก็อยากจะเจอใคร ที่รักฉันจริงๆ

ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ไม่ใช่คนหลายใจอะไรสักหน่อย
แค่ถูกทำร้ายให้หัวใจต้องเจ็บบ่อยๆ
เลยไม่กล้าทุ่มเทหัวใจ

กลัวใจต้องเจ็บช้ำ
โดนกระทำให้ต้องปวดร้าว
โดนเธอทิ้งแล้วฉันต้องมานั่งเศร้า
เลยไม่อยากให้ใจต้องเจ็บซ้ำๆ
ไม่อยากโดนเธอทำเหมือนวันเก่าๆ
อยากจะมีรักดีๆเหมือนกันกับเขา ฉัน.. โอ้..

ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ไม่ใช่คนหลายใจอะไรสักหน่อย
แค่ถูกทำร้ายให้หัวใจต้องเจ็บบ่อยๆ
เลยไม่กล้าทุ่มเทหัวใจ

กลัวใจต้องเจ็บช้ำ
โดนกระทำให้ต้องปวดร้าว
โดนเธอทิ้งแล้วฉันต้องมานั่งเศร้า
เลยไม่อยากให้ใจต้องเจ็บซ้ำๆ
ไม่อยากโดนเธอทำเหมือนวันเก่าๆ
อยากจะมีรักดีๆเหมือนกันกับเขา
ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ฉันเองไม่ใช่คนหลายใจ

ที่เปลี่ยนแฟนหลายคน
ฉันเองไม่ใช่คนหลายใจ

มิวสิควิดีโอ เปลี่ยนแฟนหลายคน ไม่ใช่คนหลายใจ เซียนเอ็กซ์

เพลง : เปลี่ยนแฟนหลายคน ไม่ใช่คนหลายใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : คำร้อง เซียนเอ็กซ์
เรียบเรียง : เรียบเรียง Toon Studio
ติดต่องานศิลปิน : 0874635212 id:toon07
คอร์ดเพลง เปลี่ยนแฟนหลายคน ไม่ใช่คนหลายใจ เซียนเอ็กซ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend