คอร์ดเพลง เลือดเย็น วงถั่วงอก

  
Text   
คอร์ดเพลง เลือดเย็น ศิลปิน วงถั่วงอก คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em E7 F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C G | Am F |
INTRO | C G | Am F |

C 
  น่าจะบอก
G 
ฉันให้เร็วก
Am 
ว่านี้
 
  หากว่าเ
F 
ธอจะเริ่มใหม่
C 
  ให้ฉันทำ
G 
ใจก่อน
Am 
คงดี
 
  มาบอกกับ
F 
ฉันในวันที่สาย
C 
  เมื่อเธอก
G 
ลายเป็นของเ
F 
ขา
 
  และฉันกลายเ
G 
ป็นคนเก่าไม่
C 
รู้ตัว

C 
  ช่วยบอกกับ
G 
ฉันให้รู้สึ
Am 
กดี
 
  ก่อนที่เ
F 
ราจะไม่เจอกัน
C 
  ช่วยพูดสัก
G 
คำก่อนจาก
Am 
ฉันไป
 
  ว่าทำไม
F 
ทิ้งฉันลงง่ายดาย
C 
  และสุดท้
G 
ายเธอเลือกเ
F 
ขา
 
  ช่วยบอกเหตุ
G 
ผลที่ฉันจะ
C 
พอเข้าใจ

 
ไม่ใช่เจ้า
Am 
ของชีวิตใ
Em 
ครทั้งนั้น
 
ไม่มีสิทธิ์
Am 
รั้งดึงเธ
Em 
อไว้
 
มีเพียงความ
F 
รัก 
 
ที่ไม่อาจหยุด
Em 
เธอใว้ได้
 
ต่อให้
Dm 
พยายามแค่ไ
F 
หน 
 
ก็เท่า
G 
นั้น

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักฉันแล้ว 
 
ฉัน
Em 
เองก็เข้า
Am 
ใจ
 
ในเมื่อเธอเ
F 
ลือกจะไป 
 
ก็
Dm 
คงต้องตาม
G 
นั้น
 
ถ้าหากว่า
C 
ฉันเป็นเธอวัน
E7 
นี้ 
 
ฉันก็
Am 
คงทำเหมือนกัน
 
มันอาจจะ
F 
มีบางคนต้อง
Em 
เจ็บช้ำ
 
แต่เธอไม่
Dm 
ผิดอะไร 
 
แม้
G 
ฉันต้องตายอย่างเลือ
C 
ดเย็น

INSTRU | C G | Am F |
INSTRU | C G | Am F |
INSTRU | C G | Am F |
INSTRU | C G | Am F | G |

 
ไม่ใช่เจ้า
Am 
ของชีวิตใ
Em 
ครทั้งนั้น
 
ไม่มีสิทธิ์
Am 
รั้งดึงเธ
Em 
อไว้
 
มีเพียงความ
F 
รัก 
 
ที่ไม่อาจหยุด
Em 
เธอใว้ได้
 
ต่อให้
Dm 
พยายามแค่ไ
F 
หน 
 
ก็เท่า
G 
นั้น

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักฉันแล้ว 
 
ฉัน
Em 
เองก็เข้า
Am 
ใจ
 
ในเมื่อเธอเ
F 
ลือกจะไป 
 
ก็
Dm 
คงต้องตาม
G 
นั้น
 
ถ้าหากว่า
C 
ฉันเป็นเธอวัน
E7 
นี้ 
 
ฉันก็
Am 
คงทำเหมือนกัน
 
มันอาจจะ
F 
มีบางคนต้อง
Em 
เจ็บช้ำ
 
แต่เธอไม่
Dm 
ผิดอะไร 
 
แม้
G 
ฉันต้องตายอย่างเลือ
C 
ดเย็น

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักฉันแล้ว 
 
ฉัน
Em 
เองก็เข้า
Am 
ใจ
 
ในเมื่อเธอเ
F 
ลือกจะไป 
 
ก็
Dm 
คงต้องตาม
G 
นั้น
 
ถ้าหากว่า
C 
ฉันเป็นเธอวัน
E7 
นี้ 
 
ฉันก็
Am 
คงทำเห
G 
มือน
D/F# 
กัน
 
มันอาจจะ
Dm 
มีบางคนต้องเจ็บช้ำ
 
แต่เธอไม่
Fm 
ผิดอะไร 
 
แม้
G 
ฉันต้องตายอย่างเลือ
C 
ดเย็น

OUTRO | C G | Am F |
OUTRO | C G | Am F | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เลือดเย็น


น่าจะบอกฉันให้เร็วกว่านี้ หากว่าเธอจะเริ่มใหม่
ให้ฉันทำใจก่อนคงดี มาบอกกับฉันในวันที่สาย
เมื่อเธอกลายเป็นของเขา และฉันกลายเป็นคนเก่าไม่รู้ตัว

ช่วยบอกกับฉันให้รู้สึกดี ก่อนที่เราจะไม่เจอกัน
ช่วยพูดสักคำก่อนจากฉันไป ว่าทำไมทิ้งฉันลงง่ายดาย
และสุดท้ายเธอเลือกเขา ช่วยบอกเหตุผลที่ฉันจะพอเข้าใจ

ไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครทั้งนั้น ไม่มีสิทธิ์รั้งดึงเธอไว้
มีเพียงความรัก ที่ไม่อาจหยุดเธอใว้ได้
ต่อให้พยายามแค่ไหน ก็เท่านั้น

เมื่อเธอไม่รักฉันแล้ว ฉันเองก็เข้าใจ
ในเมื่อเธอเลือกจะไป ก็คงต้องตามนั้น
ถ้าหากว่าฉันเป็นเธอวันนี้ ฉันก็คงทำเหมือนกัน
มันอาจจะมีบางคนต้องเจ็บช้ำ
แต่เธอไม่ผิดอะไร แม้ฉันต้องตายอย่างเลือดเย็น

( ดนตรี )

ไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครทั้งนั้น ไม่มีสิทธิ์รั้งดึงเธอไว้
มีเพียงความรัก ที่ไม่อาจหยุดเธอใว้ได้
ต่อให้พยายามแค่ไหน ก็เท่านั้น

เมื่อเธอไม่รักฉันแล้ว ฉันเองก็เข้าใจ
ในเมื่อเธอเลือกจะไป ก็คงต้องตามนั้น
ถ้าหากว่าฉันเป็นเธอวันนี้ ฉันก็คงทำเหมือนกัน
มันอาจจะมีบางคนต้องเจ็บช้ำ
แต่เธอไม่ผิดอะไร แม้ฉันต้องตายอย่างเลือดเย็น

เมื่อเธอไม่รักฉันแล้ว ฉันเองก็เข้าใจ
ในเมื่อเธอเลือกจะไป ก็คงต้องตามนั้น
ถ้าหากว่าฉันเป็นเธอวันนี้ ฉันก็คงทำเหมือนกัน
มันอาจจะมีบางคนต้องเจ็บช้ำ
แต่เธอไม่ผิดอะไร แม้ฉันต้องตายอย่างเลือดเย็น

มิวสิควิดีโอ เลือดเย็น วงถั่วงอก

เพลง : เลือดเย็น (คอร์ด)
ศิลปิน : วงถั่วงอก
เนื้อร้อง/ทำนอง : โก เอ้
เรียบเรียง : วงถั่วงอก
ติดต่องานศิลปิน : 080-8889929
คอร์ดเพลง เลือดเย็น วงถั่วงอก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend