คอร์ดเพลง เอาอะไรไปสู้ จาห์โป

  
Text   
คอร์ดเพลง เอาอะไรไปสู้ ศิลปิน จาห์โป คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
อยากมีรถ
A 
เข 
 
อยาก
E 
มีเสื้อผ้า
F#m 
ดีๆใส่
 
แต่อยากอีกินไ
D 
หร 
 
ก็ต้องห
E 
ยัดไว้วันพรุ่ง
A 
นี้
 
ไม่ได้ร่ำร
A 
วย 
 
เหมือนทางบ้
E 
านโหม้มึง
F#m 
ฐานะดี
 
อย่าหาว่าพันนู้พัน
D 
นี้ 
 
มึงกับ
E 
กูมันเทียบกันไม่
A 
ได้

 
  มึง
F#m 
ไม่ได้เกิดมาจน 
 
ไม่เคยดิ้นรนเหมือนอย่างกู
C#m 
  มึงไม่เคยรู้ ว่าคำว่าเหนื่อย นั้นเป็นแบบไหน
D 
  มึงมันรวย 
 
ไม่เคยจะจนเหมือนอย่า
A 
งกู

 
  
F#m 
ถ้าจะให้ไปเทียบกับคนอย่างมึง 
 
จะเอาอะไรไปสู้
C#m 
  มึงไม่เคยรู้ว่ากูลำบากลำบน 
 
มามากแค่ไหน
D 
  ก็มึงมันรวย กูมันจน  
E 
มึงไม่เข้าใจ

 
โหม้มึงมันอยู่บ
A 
าย 
 
พ่อแม่สร้าง
E 
ให้
 
ไม่ทำก็
F#m 
มีใช้ 
 
พ่อแม่มึง
C#m 
ร่ำรวย
 
มึง
D 
มันไม่เคยลำบาก 
 
 
C#m 
มึงมันไม่เคยเหนื่อย
 
คำว่า
Bm 
ท้อ 
 
มึงไม่รู้
E 
จัก
 
โหม้มึงมันไม่
A 
รู้ 
 
ว่ากูต้อง
E 
ดิ้น
 
กูเจอมา
F#m 
แล้วทุกสิ่ง 
 
 
C#m 
มันไม่ง่าย
D 
มึงจะมาเปรียบเทียบกับ
C#m 
กูไม่ได้
 
ชีวิต
Bm 
มึงสบาย 
 
แต่
E 
กูมันคน
A 
จนๆ 
 
 
E 

INSTRU | A E | F#m C#m |
INSTRU | D E | Bm E |
INSTRU | A E | F#m C#m |
INSTRU | D E | Bm E |

 
  มึง
F#m 
ไม่ได้เกิดมาจน 
 
ไม่เคยดิ้นรนเหมือนอย่างกู
C#m 
  มึงไม่เคยรู้ ว่าคำว่าเหนื่อย นั้นเป็นแบบไหน
D 
  มึงมันรวย 
 
ไม่เคยจะจนเหมือนอย่า
A 
งกู

 
  
F#m 
ถ้าจะให้ไปเทียบกับคนอย่างมึง 
 
จะเอาอะไรไปสู้
C#m 
  มึงไม่เคยรู้ว่ากูลำบากลำบน 
 
มามากแค่ไหน
D 
  ก็มึงมันรวย ไอ้กูมันจน  
E 
มึงไม่เข้าใจ

 
โหม้มึงมันอยู่บ
A 
าย 
 
พ่อแม่สร้าง
E 
ให้
 
ไม่ทำก็
F#m 
มีใช้ 
 
พ่อแม่มึง
C#m 
ร่ำรวย
 
มึง
D 
มันไม่เคยลำบาก 
 
 
C#m 
มึงมันไม่เคยเหนื่อย
 
คำว่า
Bm 
ท้อ 
 
มึงไม่รู้
E 
จัก
 
โหม้มึงมันไม่
A 
รู้ 
 
ว่ากูต้อง
E 
ดิ้น
 
กูเจอมา
F#m 
แล้วทุกสิ่ง 
 
 
C#m 
มันไม่ง่าย
D 
มึงจะมาเปรียบเทียบกับ
C#m 
กูไม่ได้
 
ชีวิต
Bm 
มึงสบาย..

 
โหม้มึงมันอยู่บ
A 
าย 
 
พ่อแม่มึงสร้าง
E 
ให้
 
ไม่ทำก็
F#m 
มีใช้ 
 
พ่อแม่มึง
C#m 
ร่ำรวย
 
มึง
D 
มันไม่เคยลำบาก 
 
 
C#m 
มึงมันไม่เคยเหนื่อย
 
คำว่า
Bm 
ท้อ 
 
มึงไม่รู้
E 
จัก
 
โหม้มึงมันไม่
A 
รู้ 
 
ว่ากูต้อง
E 
ดิ้นรน
 
กูเจอมา
F#m 
แล้วทุกสิ่ง 
 
 
C#m 
มันไม่ได้ง่าย
D 
มึงจะมาเปรียบเทียบกับ
C#m 
กูไม่ได้
 
ชีวิต
Bm 
มึงสบาย 
 
แต่
E 
กูมันคน
A 
จนๆ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เอาอะไรไปสู้


อยากมีรถเข อยากมีเสื้อผ้าดีๆใส่
แต่อยากอีกินไหร ก็ต้องหยัดไว้วันพรุ่งนี้
ไม่ได้ร่ำรวย เหมือนทางบ้านโหม้มึงฐานะดี
อย่าหาว่า พันนู้พันนี้ มึงกับกูมันเทียบกันไม่ได้

มึงไม่ได้เกิดมาจน ไม่เคยดิ้นรน เหมือนอย่างกู
มึงไม่เคยรู้ ว่าคำว่าเหนื่อย นั้นเป็นแบบไหน
มึงมันรวย ไม่เคยจะจน เหมือนอย่างกู

ถ้าจะให้ไปเทียบกับคนอย่างมึง จะเอาอะไรไปสู้
มึงไม่เคยรู้ว่ากูลำบากลำบน มามากแค่ไหน
ก็มึงมันรวย กูมันจน มึงไม่เข้าใจ

โหม้มึงมันอยู่บาย พ่อแม่สร้างให้
ไม่ทำก็มีใช้ พ่อแม่มึงร่ำรวย
มึงมันไม่เคยลำบาก มึงมันไม่เคยเหนื่อย
คำว่าท้อ มึงไม่รู้จัก
โหม้มึงมันไม่รู้ ว่ากูต้องดิ้น
กูเจอมาแล้วทุกสิ่ง มันไม่ง่าย
มึงจะมาเปรียบ เทียบกับกูไม่ได้
ชีวิตมึงสบาย แต่กูมันคนจนๆ

( ดนตรี )

มึงไม่ได้เกิดมาจน ไม่เคยดิ้นรน เหมือนอย่างกู
มึงไม่เคยรู้ ว่าคำว่าเหนื่อย นั้นเป็นแบบไหน
มึงมันรวย ไม่เคยจะจน เหมือนอย่างกู

ถ้าจะให้ไปเทียบกับคนอย่างมึง จะเอาอะไรไปสู้
มึงไม่เคยรู้ว่ากูลำบากลำบน มามากแค่ไหน
ก็มึงมันรวย ไอ้กูมันจน มึงไม่เข้าใจ

โหม้มึงมันอยู่บาย พ่อแม่สร้างให้
ไม่ทำก็มีใช้ พ่อแม่มึงร่ำรวย
มึงมันไม่เคยลำบาก มึงมันไม่เคยเหนื่อย
คำว่าท้อ มึงไม่รู้จัก
โหม้มึงมันไม่รู้ ว่ากูต้องดิ้น
กูเจอมาแล้วทุกสิ่ง มันไม่ง่าย
มึงจะมาเปรียบ เทียบกับกูไม่ได้
ชีวิตมึงสบาย

โหม้มึงมันอยู่บาย พ่อแม่สร้างให้
ไม่ทำก็มีใช้ พ่อแม่มึงร่ำรวย
มึงมันไม่เคยลำบาก มึงมันไม่เคยเหนื่อย
คำว่าท้อ มึงไม่รู้จัก
โหม้มึงมันไม่รู้ ว่ากูต้องดิ้นรน
กูเจอมาแล้วทุกสิ่ง มันไม่ได้ง่าย
มึงจะมาเปรียบ เทียบกับกูไม่ได้
ชีวิตมึงสบาย แต่กูมันคนจนๆ

มิวสิควิดีโอ เอาอะไรไปสู้ จาห์โป

เพลง : เอาอะไรไปสู้ (คอร์ด)
ศิลปิน : จาห์โป
เนื้อร้อง/ทำนอง : ช่างโคช
เรียบเรียง : ต้น สติ / STi STudio
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง เอาอะไรไปสู้ จาห์โป
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend