คอร์ดเพลง คอกสีชมพู คิด สมคิด

  
Text   
คอร์ดเพลง คอกสีชมพู ศิลปิน คิด สมคิด คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m C#7 D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | D |
INTRO | F#m E | D | D |

 
เป็น
F#m 
ใด๋..เฟือง
E 
ที่เขาป้อนให้มึงแ
D 
ซ่บบ่
 
อยู่ใน
F#m 
คอกแบบห
E 
ล่อๆ 
 
บ่ต้องออกไ
A 
ปไส
 
ยาม
Bm 
ใด๋ที่เขาใ
E 
จดี 
 
เขาก็จัง
C#m 
ค่อยมาเติมเฟือ
F#m 
งให้
 
ดูแ
D 
ลเอาใจใส่ตักน้ำให้
C#7 
มึงกิน

F#m 
แชทสีชม
E 
พูคือคอกอันห
D 
รูหรา
 
เฮ็ดให้มึง
F#m 
หลงว่ามึงมี
E 
ค่า 
 
สำคัญโตเ
A 
จ้าของ
Bm 
เฮ็ดให้มึงตา
E 
ยใจ 
 
ให้มึง
C#m 
กลายเป็นงัวที่
F#m 
ไร้สมอง
 
เขาสิได้ไ
D 
ปส่องคอกที่สอง 
 
มึงเข้าใจ
C#7 
บ่ 
 
โอย..

 
ดนแล้ว
D 
บ่.. 
 
เขาบ่
E 
มาส่งเฟือง
 
ปล่อยให้
C#m 
มึงยืนเคี้ยว
F#m 
เอื้องรอ
 
ยืด
D 
คอพ้อว้อ 
 
พ้อ
E 
ว้อ 
 
เขากะ
A 
บ่มา
C#7 
หา
 
มึงเ
D 
อง..กะต้
E 
องเข้าใจ
 
เขา
C#m 
เลี้ยงวัวหลาย 
 
เขาต้อง
F#m 
แบ่งเวลา
 
มึงบ่ต้องฮ้
D 
อง 
 
มึงบ่ต้องดรา
E 
ม่า
 
เดี๋ยวถึงเว
C#7 
ลา..
 
เขากะสิมาเอาเฟือง
F#m 
ให้มึง 
 
 
E 

 
มึงควร
F#m 
อยู่ 
 
ในค
E 
อกแบบบ่ต้องฮู้ห
D 
ยังหลาย
 
เฮ็ด
F#m 
ใจสบาย 
 
E 
บาย 
 
บ่ต้องไป
A 
รับรู้
 
ทำ
Bm 
ตัวเป็นงัวที่
E 
น่ารัก 
 
อยู่ใน
C#m 
ที่ๆมึงสมคว
F#m 
รอยู่
 
อยู่ในค
D 
อกสีชม
E 
พู 
 
สะแตกเฟียง
F#m 
ต่อไป

INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D E | A C#7 |
INSTRU | Bm E | C#m F#m |
INSTRU | D E | C#m | F#m |

 
ดนแล้ว
D 
บ่.. 
 
เขาบ่
E 
มาส่งเฟือง
 
ปล่อยให้
C#m 
มึงยืนเคี้ยว
F#m 
เอื้องรอ
 
ยืด
D 
คอพ้อว้อ 
 
พ้อ
E 
ว้อ 
 
เขากะ
A 
บ่มา
C#7 
หา
 
มึงเ
D 
อง..กะต้
E 
องเข้าใจ
 
เขา
C#m 
เลี้ยงวัวหลาย 
 
เขาต้อง
F#m 
แบ่งเวลา
 
มึงบ่ต้องฮ้
D 
อง 
 
มึงบ่ต้องดรา
E 
ม่า
 
เดี๋ยวถึงเว
C#7 
ลา..

 
ดนแล้ว
D 
บ่.. 
 
เขาบ่
E 
มาส่งเฟือง
 
ปล่อยให้
C#m 
มึงยืนเคี้ยว
F#m 
เอื้องรอ
 
ยืด
D 
คอพ้อว้อ 
 
พ้อ
E 
ว้อ 
 
เขากะ
A 
บ่มา
C#7 
หา
 
มึงเ
D 
อง..กะต้
E 
องเข้าใจ
 
เขา
C#m 
เลี้ยงวัวหลาย 
 
เขาต้อง
F#m 
แบ่งเวลา
 
มึงบ่ต้องฮ้
D 
อง 
 
มึงบ่ต้องดรา
E 
ม่า
 
เดี๋ยวถึงเว
C#7 
ลา.. 
 
เขากะสิมาเอาเฟืองให้มึง

OUTRO | F#m E | D |
OUTRO | F#m E | D | C#7 | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คอกสีชมพู


เป็นใด๋เฟืองที่เขาป้อนให้มึงแซ่บบ่
อยู่ในคอกแบบหล่อๆ บ่ต้องออกไปไส
ยามใด๋ที่เขาใจดี เขาก็จังค่อยมาเติมเฟืองให้
ดูแลเอาใจใส่ตักน้ำให้มึงกิน

แชทสีชมพูคือคอกอันหรูหรา
เฮ็ดให้มึงหลงว่ามึงมีค่า สำคัญโตเจ้าของ
เฮ็ดให้มึงตายใจ ให้มึงกลายเป็นงัวที่ไร้สมอง
เขาสิได้ไปส่องคอกที่สอง มึงเข้าใจบ่ โอย..

ดนแล้วบ่.. เขาบ่มาส่งเฟือง
ปล่อยให้มึงยืนเคี้ยวเอื้องรอ
ยืดคอพ้อว้อ พ้อว้อ เขากะบ่มาหา
มึงเองกะต้องเข้าใจ
เขาเลี้ยงวัวหลาย เขาต้องแบ่งเวลา
มึงบ่ต้องฮ้อง มึงบ่ต้องดราม่า
เดี๋ยวถึงเวลา.. เขากะสิมาเอาเฟืองให้มึง

มึงควรอยู่ในคอกแบบบ่ต้องฮู้หยังหลาย
เฮ็ดใจสบาย สบาย บ่ต้องไปรับรู้
ทำตัวเป็นงัวที่น่ารัก อยู่ในที่ๆมึงสมควรอยู่
อยู่ในคอกสีชมพู สะแตกเฟียงต่อไป

( ดนตรี )

ดนแล้วบ่.. เขาบ่มาส่งเฟือง
ปล่อยให้มึงยืนเคี้ยวเอื้องรอ
ยืดคอพ้อว้อ พ้อว้อ เขากะบ่มาหา
มึงเองกะต้องเข้าใจ
เขาเลี้ยงวัวหลาย เขาต้องแบ่งเวลา
มึงบ่ต้องฮ้อง มึงบ่ต้องดราม่า
เดี๋ยวถึงเวลา..

ดนแล้วบ่.. เขาบ่มาส่งเฟือง
ปล่อยให้มึงยืนเคี้ยวเอื้องรอ
ยืดคอพ้อว้อ พ้อว้อ เขากะบ่มาหา
มึงเองกะต้องเข้าใจ
เขาเลี้ยงวัวหลาย เขาต้องแบ่งเวลา
มึงบ่ต้องฮ้อง มึงบ่ต้องดราม่า
เดี๋ยวถึงเวลา.. เขากะสิมาเอาเฟืองให้มึง

มิวสิควิดีโอ คอกสีชมพู คิด สมคิด

เพลง : คอกสีชมพู (คอร์ด)
ศิลปิน : คิด สมคิด
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศตวรรษ วันทนา
เรียบเรียง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
ติดต่องานศิลปิน : 086 – 397 1966
คอร์ดเพลง คอกสีชมพู คิด สมคิด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend