คอร์ดเพลง ดำดีสีไม่ตก วงลิดี

  
Text   
คอร์ดเพลง ดำดีสีไม่ตก ศิลปิน วงลิดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em Am D Bm C คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G | Em | Am | D |

G 
แหลงอะไรให้ฟัง 
 
แหลง
Em 
ดังๆให้ฟังสักที
 
ถึงหน้า
Am 
ตาอีอยู่พันนี้ 
 
แต่มีหั
D 
วใจ
 
ตกหวัน
G 
ช้ายบ่ายๆ 
 
เย็นๆ
 
เดินถือ
Em 
เข่งตัดหญ้าหวันบ่าย
 
ใครนิน
Am 
ทาพูดจาว่าร้าย 
 
แลหน้าไม่
D 
ดี
 
ฉันนี้ไม่สน
G 
ใจ

 
ถึงผิว
Em 
กายผ่ายนอกสีดำ 
 
แต่ข้าง
Bm 
ในฉันไม่ดำแน่
 
ลองหยับเ
C 
ข้ามาแค่ 
 
มาแลที่ตรงหั
D 
วใจ

 
แลพัน
G 
นี้ไม่มีปลิ้นปลอก 
 
ไม่เคย
Em 
หลอกให้ใครเสียใจ
 
แม้หน้า
C 
ตาไม่ทันสมัย 
 
แต่จิต
D 
ใจเชื่อได้แน่นอน
 
แลบ้
G 
านๆงานการไม่ดี 
 
ถึงไม่
Em 
มีราศรีให้มอง
 
ความจริง
Am 
ใจนั้นขอรับรองมาลอง
D 
ได้
 
หนุ่มใต้เ
G 
ซอร์ๆ

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am C | D | D |

 
ถึงผิว
Em 
กายผ่ายนอกสีดำ 
 
แต่ข้าง
Bm 
ในฉันไม่ดำแน่
 
ลองหยับเ
C 
ข้ามาแค่ 
 
มาแลที่ตรงหั
D 
วใจ

 
แลพัน
G 
นี้ไม่มีปลิ้นปลอก 
 
ไม่เคย
Em 
หลอกให้ใครเสียใจ
 
แม้หน้า
C 
ตาไม่ทันสมัย 
 
แต่จิต
D 
ใจเชื่อได้แน่นอน
 
แลบ้
G 
านๆงานการไม่ดี 
 
ถึงไม่
Em 
มีราศรีให้มอง
 
ความจริง
Am 
ใจนั้นขอรับรองมาลอง
D 
ได้

 
แลพัน
G 
นี้ไม่มีปลิ้นปลอก 
 
ไม่เคย
Em 
หลอกให้ใครเสียใจ
 
แม้หน้า
C 
ตาไม่ทันสมัย 
 
แต่จิต
D 
ใจเชื่อได้แน่นอน
 
แลบ้
G 
านๆงานการไม่ดี 
 
ถึงไม่
Em 
มีราศรีให้มอง
 
ความจริง
Am 
ใจนั้นขอรับรองมาลอง
D 
ได้
 
หนุ่มใต้เ
 
ซอร์ๆ

INSTRU | G | Em | Am | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ดำดีสีไม่ตก


แหลงอะไรให้ฟัง แหลงดังๆให้ฟังสักที
ถึงหน้าตาอีอยู่พันนี้ แต่มีหัวใจ
ตกหวันช้ายบ่ายๆ เย็นๆ
เดินถือเขงตัดหญ้าหวันบ่าย
ใครนินทาพูดจาว่าร้าย แลหน้าไม่ดี
ฉันนี้ไม่สนใจ

ถึงผิวกายผ่ายนอกสีดำ แต่ข้างในฉันไม่ดำแน่
ลองหยับเข้ามาแค่ มาแลที่ตรงหัวใจ

แลพันนี้ไม่มีปลิ้นปลอก ไม่เคยหลอกให้ใครเสียใจ
แม้หน้าตาไม่ทันสมัย แต่จิตใจเชื่อได้แน่นอน
แลบ้านๆงานการไม่ดี ถึงไม่มีราศรีให้มอง
ความจริงใจนั้นขอรับรองมาลองได้
หนุ่มใต้เซอร์ๆ

( ดนตรี )

ถึงผิวกายผ่ายนอกสีดำ แต่ข้างในฉันไม่ดำแน่
ลองหยับเข้ามาแค่ มาแลที่ตรงหัวใจ

แลพันนี้ไม่มีปลิ้นปลอก ไม่เคยหลอกให้ใครเสียใจ
แม้หน้าตาไม่ทันสมัย แต่จิตใจเชื่อได้แน่นอน
แลบ้านๆงานการไม่ดี ถึงไม่มีราศรีให้มอง
ความจริงใจนั้นขอรับรองมาลองได้

แลพันนี้ไม่มีปลิ้นปลอก ไม่เคยหลอกให้ใครเสียใจ
แม้หน้าตาไม่ทันสมัย แต่จิตใจเชื่อได้แน่นอน
แลบ้านๆงานการไม่ดี ถึงไม่มีราศรีให้มอง
ความจริงใจนั้นขอรับรองมาลองได้
หนุ่มใต้เซอร์ๆ

มิวสิควิดีโอ ดำดีสีไม่ตก วงลิดี

เพลง : ดำดีสีไม่ตก (คอร์ด)
ศิลปิน : วงลิดี
เนื้อร้อง/ทำนอง : ขุนเบส
เรียบเรียง : กฤติพงค์ หมานมา
ติดต่องานศิลปิน : 063-785-6654
คอร์ดเพลง ดำดีสีไม่ตก วงลิดี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend