คอร์ดเพลง ตัวตึง เนส ประกายดาว

  
Text   
คอร์ดเพลง ตัวตึง ศิลปิน เนส ประกายดาว คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gm A Bb Cm Dm Eb F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm | Bb | Dm | Gm |
INTRO | Gm | Dm | F | Dm |
INTRO | Gm | Dm | Gm | Dm | Cm F | Gm |
INTRO | Gm | Bb | Dm | Gm |

 
เป็นตัว
Dm 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
มีที่ประจำ
Bb 
การ คือหน้าฮ้าน หน้ารถ
Dm 
แห่
 
คันยาม
Gm 
บ่เมา พอเว้าได้ ทรงไค
Cm 
แหน่
 
คันเหล้าเข้า
Gm 
ปาก 
 
วิญญาณองค์บากนั่น
Cm 
มาแน่
 
ใครๆก็อย่าตอ
F 
แย คักแท้ๆ  
Gm 
ตัวตึง…

 
งานประ
Dm 
จำปี หรืองานบุญ งาน
Gm 
บวช
 
เขากะบ่เคย
Bb 
ชวด ต้องกอดขวด ไว้ข้าง
Dm 
กาย
 
เป็นสาย
Gm 
ม่วน 
 
สายเมาโปรด
Cm 
เข้าใจ
 
บ่ต้องปัก
Gm 
หมุดมา ให้ไฟส่องฟ้า นั้น
Cm 
พาไป
 
มีการแสดงยุหลีบ
F 
ใด กะหาได้ ไปถึกทุก
Gm 
งาน

INSTRU | Gm | Bb | Dm | Gm |

 
ตึง ตึ่ง ตึง  
Gm 
ตึง 
 
ตัว
F 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
งานหลักคือเต้นหน้าอ้
F 
าน 
 
บ่เคย
Gm 
ย่านผู้ใด
 
ตึง ตึ่ง ตึง  
Gm 
ตึง 
 
ตัว
F 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
หาเซินอยู่หน้าฮ้
F 
าน แรงเกินต้าน  
Gm 
พลังใบ

 
สิเป็นรถ
Gm 
แห่ 
 
หรือหน้าหมอลำวง
Cm 
ใหญ่
 
กะต้องพ้อ
Gm 
เขา 
 
บ่ว่าสิใกล้หรือ
Cm 
ไกล
 
ไม่ใช่
Gm 
ทรงเอ 
 
หรือทรงเจ้าพ่อแต่อย่า
Cm 
งได
 
แต่ฉายาที่
F 
ได้ 
 
ชาวบ้านตั้งให้..ว่าตัวตึง..

INSTRU | Gm | Bb | Dm | Gm |
INSTRU | Bm G | A | Bm G | A | Bm |
INSTRU | Dm | Dm | Eb | F | Gm |
INSTRU | Gm | Dm | F | Dm |
INSTRU | Gm | Dm | Gm | Dm | Cm F | Gm |
INSTRU | Gm | Bb | Dm | Gm |

 
ตึง ตึ่ง ตึง  
Gm 
ตึง 
 
ตัว
F 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
งานหลักคือเต้นหน้าอ้
F 
าน 
 
บ่เคย
Gm 
ย่านผู้ใด
 
ตึง ตึ่ง ตึง  
Gm 
ตึง 
 
ตัว
F 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
หาเซินอยู่หน้าฮ้
F 
าน แรงเกินต้าน  
Gm 
พลังใบ

 
สิเป็นรถ
Gm 
แห่ 
 
หรือหน้าหมอลำวง
Cm 
ใหญ่
 
กะต้องพ้อ
Gm 
เขา 
 
บ่ว่าสิใกล้หรือ
Cm 
ไกล
 
ไม่ใช่
Gm 
ทรงเอ 
 
หรือทรงเจ้าพ่อแต่อย่า
Cm 
งได
 
แต่ฉายาที่
F 
ได้ 
 
ชาวบ้านตั้งให้..

 
ตึง ตึ่ง ตึง  
Gm 
ตึง 
 
ตัว
F 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
งานหลักคือเต้นหน้าอ้
F 
าน 
 
บ่เคย
Gm 
ย่านผู้ใด
 
ตึง ตึ่ง ตึง  
Gm 
ตึง 
 
ตัว
F 
ตึงประจำหมู่
Gm 
บ้าน
 
หาเซินอยู่หน้าฮ้
F 
าน แรงเกินต้าน  
Gm 
พลังใบ

 
สิเป็นรถ
Gm 
แห่ 
 
หรือหน้าหมอลำวง
Cm 
ใหญ่
 
กะต้องพ้อ
Gm 
เขา 
 
บ่ว่าสิใกล้หรือ
Cm 
ไกล
 
ไม่ใช่
Gm 
ทรงเอ 
 
หรือทรงเจ้าพ่อแต่อย่า
Cm 
งได
 
แต่ฉายาที่
F 
ได้ 
 
ชาวบ้านตั้งให้..ว่าตัวตึง..

OUTRO | Gm | Dm | F | Dm |
OUTRO | Gm | Dm | Gm | Dm | Cm F | Gm |
OUTRO | Gm | Bb | Dm | Gm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ตัวตึง


เป็นตัวตึงประจำหมู่บ้าน
มีที่ประจำการ คือหน้าฮ้าน หน้ารถแห่
คันยามบ่เมา พอเว้าได้ ทรงไคแหน่
คันเหล้าเข้าปาก วิญญาณองค์บากนั่นมาแน่
ใครๆก็อย่าตอแย คักแท้ๆ ตัวตึง…

งานประจำปี หรืองานบุญ งานบวช
เขากะบ่เคยชวด ต้องกอดขวด ไว้ข้างกาย
เป็นสายม่วน สายเมาโปรดเข้าใจ
บ่ต้องปักหมุดมา ให้ไฟส่องฟ้า นั้นพาไป
มีการแสดงยุหลีบใด กะหาได้ ไปถึกทุกงาน

( ดนตรี )

ตึง ตึ่ง ตึง ตึง ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
งานหลักคือเต้นหน้าอ้าน บ่เคยย่านผู้ใด
ตึง ตึ่ง ตึง ตึง ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
หาเซินอยู่หน้าฮ้าน แรงเกินต้าน พลังใบ

สิเป็นรถแห่ หรือหน้าหมอลำวงใหญ่
กะต้องพ้อเขา บ่ว่าสิใกล้หรือไกล
ไม่ใช่ทรงเอ หรือทรงเจ้าพ่อแต่อย่างได
แต่ฉายาที่ได้ ชาวบ้านตั้งให้..ว่าตัวตึง..

( ดนตรี )

ตึง ตึ่ง ตึง ตึง ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
งานหลักคือเต้นหน้าอ้าน บ่เคยย่านผู้ใด
ตึง ตึ่ง ตึง ตึง ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
หาเซินอยู่หน้าฮ้าน แรงเกินต้าน พลังใบ

สิเป็นรถแห่ หรือหน้าหมอลำวงใหญ่
กะต้องพ้อเขา บ่ว่าสิใกล้หรือไกล
ไม่ใช่ทรงเอ หรือทรงเจ้าพ่อแต่อย่างได
แต่ฉายาที่ได้ ชาวบ้านตั้งให้..

ตึง ตึ่ง ตึง ตึง ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
งานหลักคือเต้นหน้าอ้าน บ่เคยย่านผู้ใด
ตึง ตึ่ง ตึง ตึง ตัวตึงประจำหมู่บ้าน
หาเซินอยู่หน้าฮ้าน แรงเกินต้าน พลังใบ

สิเป็นรถแห่ หรือหน้าหมอลำวงใหญ่
กะต้องพ้อเขา บ่ว่าสิใกล้หรือไกล
ไม่ใช่ทรงเอ หรือทรงเจ้าพ่อแต่อย่างได
แต่ฉายาที่ได้ ชาวบ้านตั้งให้..ว่าตัวตึง..

มิวสิควิดีโอ ตัวตึง เนส ประกายดาว

เพลง : ตัวตึง (คอร์ด)
ศิลปิน : เนส ประกายดาว
เนื้อร้อง/ทำนอง : นันท์ ธนากร
เรียบเรียง : อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ตัวตึง เนส ประกายดาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend