คอร์ดเพลง แค่พูดออกมา Bean Napason (บีน นภสร)

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่พูดออกมา ศิลปิน Bean Napason คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb | Eb Bb/D | Cm | Cm |
INTRO | Ab | Gm | Fm | Abm | Eb |

Eb 
  จะหลอกตัวเองได้นานเท่
Cm 
าไร
 
  ที่เธอห่างเหินกันไป คือหม
Ab 
ดรัก
 
  รู้อยู่แก่ใจว่าเธอ
Abm 
ไม่ต้องการกัน
Bb 
แล้ว

 
ไม่ใช่ไม่
Ab 
รู้..ว่าที่
Abm 
เป็นนั้นคืออ
Gm 
ะไร
 
รู้
Cm 
ดีว่าเดินทางมา
Ab 
ถึงคืนวัน..
 
ที่เรา
Fm 
สองต้องจบ 
 
แต่
Bb 
ฉันเพียงต้องการให้เธอ

 
แค่พูดออก
Eb 
มา..
 
ว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่
Cm 
ไหม?
 
เพราะฉันรอนานเกินไป จนหั
Ab 
วใจมันเจ็บ
 
แทบ
Gm 
ทนอีกไม่ไหว 
 
ถ้า
Fm 
ไม่กล้าพอ
 
ฉัน
Bb 
จะเป็นคนพูด
Eb 
เอง..

Eb 
  หยุดหลอกตัวเองสักทีได้
Cm 
ไหม
 
  ให้ทนเจ็บช้ำนานไป คงไ
Ab 
ม่ไหว
 
  ควรพอเสียทีกับการ
Abm 
รักคนที่หม
Bb 
ดใจ

 
ไม่ใช่ไ
Ab 
ม่รู้..ว่าเรา
Abm 
ควรต้องทำอย่า
Gm 
งไร
 
รู้
Cm 
ดีว่าเราต้องเดินแย
Ab 
กทางไป
 
แม้
Fm 
ต้องเสียใจ 
 
แต่
Bb 
ฉันเพียงต้องการให้เธอ..

 
แค่พูดออก
Eb 
มา..
 
ว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่
Cm 
ไหม?
 
เพราะฉันรอนานเกินไป จนหั
Ab 
วใจมันเจ็บ
 
แทบ
Gm 
ทนอีกไม่ไหว 
 
ยิ่ง
Fm 
คิดยิ่งรอมีแต่ปว
Bb 
ดใจ

 
แค่พูดออก
Eb 
มา..
 
แม้
Bb/D 
ว่ามันจะเจ็บช้ำขนา
Cm 
ดไหน
 
ที่
Bbm 
เคยพูดกันว่า
Eb 
รัก 
 
ให้โ
Ab 
ยนทิ้งมันไป
 
เธอไม่
Gm 
ต้องการกัน
Cm 
แล้ว
 
ถ้า
Fm 
ไม่กล้าพอ 
 
ฉัน
Bb 
จะเป็นคนพูดเอง

Ab 
  ที่
Abm 
ฉันนั้นทำล
Gm 
งไป
 
  แม้
Cm 
ช้ำเท่าไรก็ต้อง
Db 
ทิ้งรักเราไป
 
  จบแบบนี้มันคงดี..ที่สุดแ
Bb 
ล้ว..

 
แค่พูดออก
Eb 
มา..
 
ว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่
Cm 
ไหม?
 
เพราะฉันรอนานเกินไป จนหั
Ab 
วใจมันเจ็บ
 
แทบ
Gm 
ทนอีกไม่ไหว 
 
ยิ่ง
Fm 
คิดยิ่งรอมีแต่ปว
Bb 
ดใจ

 
แค่พูดออก
Eb 
มา..
 
แม้
Bb/D 
ว่ามันจะเจ็บช้ำขนา
Cm 
ดไหน
 
ที่
Bbm 
เคยพูดกันว่า
Eb 
รัก 
 
ให้โ
Ab 
ยนทิ้งมันไป
 
เธอไม่
Gm 
ต้องการกัน
Cm 
แล้ว
 
ถ้า
Fm 
ไม่กล้าพอ 
 
ฉัน
Bb 
จะเป็นคนพูด
Eb 
เอง..


จะหลอกตัวเองได้นานเท่าไร
ที่เธอห่างเหินกันไป คือหมดรัก
รู้อยู่แก่ใจว่าเธอไม่ต้องการกันแล้ว

ไม่ใช่ไม่รู้..ว่าที่เป็นนั้นคืออะไร
รู้ดีว่าเดินทางมาถึงคืนวัน..ที่เราสองต้องจบ
แต่ฉันเพียงต้องการให้เธอ..

แค่พูดออกมา..
ว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่ไหม?
เพราะฉันรอนานเกินไป
จนหัวใจมันเจ็บ..แทบทนอีกไม่ไหว
ถ้าไม่กล้าพอ ฉันจะเป็นคนพูดเอง..

หยุดหลอกตัวเองสักทีได้ไหม
ให้ทนเจ็บช้ำนานไป คงไม่ไหว
ควรพอเสียทีกับการรักคนที่หมดใจ

ไม่ใช่ไม่รู้..ว่าเราควรต้องทำอย่างไร
รู้ดีว่าเราต้องเดินแยกทางไป
แม้ต้องเสียใจ แต่ฉันเพียงต้องการให้เธอ..

แค่พูดออกมา..
ว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่ไหม?
เพราะฉันรอนานเกินไป
จนหัวใจมันเจ็บ..แทบทนอีกไม่ไหว
ยิ่งคิด ยิ่งรอ มีแต่ปวดใจ

แค่พูดออกมา..
แม้ว่ามันจะเจ็บช้ำขนาดไหน
ที่เคยพูดกันว่ารัก ให้โยนทิ้งมันไป
เธอไม่ต้องการกันแล้ว
ถ้าไม่กล้าพอ ฉันจะเป็นคนพูดเอง

ที่ฉันนั้นทำลงไป
แม้ช้ำเท่าไรก็ต้องทิ้งรักเราไป
จบแบบนี้มันคงดี..ที่สุดแล้ว..

แค่พูดออกมา..
ว่าเธอนั้นยังคงรักกันอยู่ไหม?
เพราะฉันรอนานเกินไป
จนหัวใจมันเจ็บ..แทบทนอีกไม่ไหว
ยิ่งคิด ยิ่งรอ มีแต่ปวดใจ

แค่พูดออกมา..
แม้ว่ามันจะเจ็บช้ำขนาดไหน
ที่เคยพูดกันว่ารัก ให้โยนทิ้งมันไป
เธอไม่ต้องการกันแล้ว
ถ้าไม่กล้าพอ ฉันจะเป็นคนพูดเอง..

มิวสิควิดีโอ แค่พูดออกมา Bean Napason

เพลง : แค่พูดออกมา (คอร์ด)
ศิลปิน : Bean Napason
Lyrics: Jinwara Phoraksa
Melody: Jinwara Phoraksa
Arrange: Pittaya Pooldawthong, Chodchapak Pholthanachod

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend