คอร์ดเพลง รักเรามันเก่าแล้ว ชายเล็ก เด็กทุ่งใหญ่ feat. เพียวริ

  
Text   
คอร์ดเพลง รักเรามันเก่าแล้ว ศิลปิน ชายเล็ก เด็กทุ่งใหญ่ feat. เพียวริ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Bm Em D C Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G Bm | Em D | C | D |

 
คบกัน
G 
มาก็ไม่ใช่วันสอ
Bm 
งวัน
C 
ฉันไม่เคยคิดเปลี่ยน
D 
ใจ
 
แต่เว
G 
ลามันทำให้คนเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เป็นเพราะอะ
C 
ไร 
 
ทำไมมาทำกันอย่า
D 
งนี้

 
ไม่
Em 
คิดว่าเธอจะหลอกฉัน
 
ไม่
Bm 
คิดว่าเธอจะลืมสัญญา
 
คนๆ
C 
นี้เหมือนจะบ้า 
 
เลยรู้ห
D 
ม้าย

 
รักเรามันเก่าแ
G 
ล้ว 
 
หรือ
Bm 
เธอหมดรัก
Em 
กัน
 
หรือ
D 
ลืมความสัม
C 
พันธ์..ที่
Bm 
เรานั้น..
Am 
เคยร่วมทางกัน
D 
มา
 
หรือลืมไปแ
G 
ล้วไอ้คำที่
Bm 
เธอนั้นเคย
Em 
สัญญา
 
ว่ายัง
D 
ไงจะไม่ร้
C 
างลา.. 
 
 
Bm 
โฮ..
 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่าอะไรใช่ไ
G 
หมเธอ

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am | D |

 
ไม่
Em 
คิดว่าเธอจะหลอกฉัน
 
ไม่
Bm 
คิดว่าเธอจะลืมสัญญา
 
คนๆ
C 
นี้เหมือนจะบ้า 
 
เลยรู้ห
D 
ม้าย

 
รักเรามันเก่าแ
G 
ล้ว 
 
หรือ
Bm 
เธอหมดรัก
Em 
กัน
 
หรือ
D 
ลืมความสัม
C 
พันธ์..ที่
Bm 
เรานั้น..
Am 
เคยร่วมทางกัน
D 
มา
 
หรือลืมไปแ
G 
ล้วไอ้คำที่
Bm 
เธอนั้นเคย
Em 
สัญญา
 
ว่ายัง
D 
ไงจะไม่ร้
C 
างลา.. 
 
 
Bm 
โฮ..
 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่า..

 
รักเรามันเก่าแ
G 
ล้ว 
 
หรือ
Bm 
เธอหมดรัก
Em 
กัน
 
หรือ
D 
ลืมความสัม
C 
พันธ์..ที่
Bm 
เรานั้น..
Am 
เคยร่วมทางกัน
D 
มา
 
หรือลืมไปแ
G 
ล้วไอ้คำที่
Bm 
เธอนั้นเคย
Em 
สัญญา
 
ว่ายัง
D 
ไงจะไม่ร้
C 
างลา.. 
 
 
Bm 
โฮ..
 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่าอะไรใช่ไ
G 
หมเธอ

 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่า..อะไรใช่ไ
G 
หมเธอ


คบกันมาก็ไม่ใช่วันสองวัน
ฉัน..ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจ
แต่เวลามันทำให้คนเปลี่ยนไป
เป็นเพราะอะไร ทำไมมาทำกันอย่างนี้

ไม่คิดว่าเธอจะหลอกฉัน
ไม่คิดว่าเธอจะลืมสัญญา
คนๆ นี้เหมือนจะบ้าเลยรู้หม้าย

รักเรามันเก่าแล้ว หรือเธอหมดรักกัน
หรือลืมความสัมพันธ์..ที่เรานั้น เคยร่วมทางกันมา
หรือลืมไปแล้วไอ้คำที่เธอนั้นเคยสัญญา
ว่ายังไงจะไม่ร้างลา โอ..
คนใหม่เขาคงจะดีกว่า
คนเก่าเลยไม่มีค่าอะไรใช่ไหมเธอ

( ดนตรี )

ไม่คิดว่าเธอจะหลอกฉัน
ไม่คิดว่าเธอจะลืมสัญญา
คนๆ นี้เหมือนจะบ้าเลยรู้หม้าย

รักเรามันเก่าแล้ว หรือเธอหมดรักกัน
หรือลืมความสัมพันธ์..ที่เรานั้น เคยร่วมทางกันมา
หรือลืมไปแล้วไอ้คำที่เธอนั้นเคยสัญญา
ว่ายังไงจะไม่ร้างลา โอ..
คนใหม่เขาคงจะดีกว่า คนเก่าเลยไม่มีค่า

รักเรามันเก่าแล้ว หรือเธอหมดรักกัน
หรือลืมความสัมพันธ์..ที่เรานั้น เคยร่วมทางกันมา
หรือลืมไปแล้วไอ้คำที่เธอนั้นเคยสัญญา
ว่ายังไงจะไม่ร้างลา โอ..
คนใหม่เขาคงจะดีกว่า
คนเก่าเลยไม่มีค่าอะไรใช่ไหมเธอ

คนใหม่เขาคงจะดีกว่า
คนเก่าเลยไม่มีค่า..อะไรใช่ไหมเธอ..

มิวสิควิดีโอ รักเรามันเก่าแล้ว ชายเล็ก เด็กทุ่งใหญ่ feat. เพียวริ

เพลง : รักเรามันเก่าแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : ชายเล็ก เด็กทุ่งใหญ่ feat. เพียวริ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพียวริ
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend