คอร์ดเพลง จะรักให้ลืมคนเก่า GOOD MOOD

  
Text   
คอร์ดเพลง จะรักให้ลืมคนเก่า ศิลปิน GOOD MOOD คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A F#m C#m D E Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  วนลูปซ้ำ
F#m 
ที่เก่า.. 
 
เธอไม่
E/G# 
เคยจะลืม
 
  เรื่องราวกับรักที่
A 
ผิดหวัง
A 
  คนที่อยู่
F#m 
ข้างกัน.. 
 
อย่าง
E/G# 
ตัวฉัน
 
  พอมีสิทธิ์ไหมถ้ามันอยาก
A 
ดูแล

D 
  พร้อม stand  
F#m 
by 
 
เวลาที่เธอเหงา
D 
  เป็นเพื่อนนอนดู
F#m 
ดาวในคืนที่ไ
E 
หวหวั่น
D 
  เป็นให้ได้
F#m 
ทุกอย่าง 
 
เท่าที่เธอต้อ
E 
งการ
 
  แค่เธอบอกมา..
 

 
จะรักให้ลืม
D 
คนเก่า 
 
(
E 
ohh)
 
จะลบทุกความ
C#m 
เสียใจ 
 
(
F#m 
don’t 
 
cry)
 
ให้เธอรู้ว่า
Bm 
รักของจริง 
 
คนที่ไม่มี
C#m 
วันทอดทิ้ง
 
เป็นแบ
D 
บไหน 
 
 
E 

 
จะรักให้ลืม
D 
คนเก่า 
 
(
E 
ohh)
 
ด้วยรักจากฉัน
C#m 
คนใหม่ 
 
(
F#m 
don’ 
 
cry)
 
ให้เธอรู้ว่าใ
Bm 
ครที่แคร์ 
 
ให้ได้เลยไม่
C#m 
มีข้อแม้
 
สะ
D 
กดคำว่ารักแท้.
E 
..ด้วยทั้งใจฉันเลย

A 
  ไม่ได้หวัง
F#m 
มากมาย..
 
  แค่ได้
E/G# 
เห็นรอยยิ้มของเธอกลับมาเป็นอ
A 
ย่างเคย
A 
  ไว้ใจกัน
F#m 
ได้เลย..
 
  ว่ารัก
E/G# 
ฉันที่มีจะเป็นของเธอต
A 
ลอดไป

Bm 
  พร้อม stand  
F#m 
by 
 
เวลาที่เ
E 
ธอเหงา
D 
  แค่เธอบอก
E 
มา..

 
จะรักให้ลืม
D 
คนเก่า 
 
(
E 
ohh)
 
จะลบทุกความ
C#m 
เสียใจ 
 
(
F#m 
don’t 
 
cry)
 
ให้เธอรู้ว่า
Bm 
รักของจริง 
 
คนที่ไม่มี
C#m 
วันทอดทิ้ง
 
เป็นแบ
D 
บไหน 
 
 
E 

 
จะรักให้ลืม
D 
คนเก่า 
 
(
E 
ohh)
 
ด้วยรักจากฉัน
C#m 
คนใหม่ 
 
(
F#m 
don’ 
 
cry)
 
ให้เธอรู้ว่าใ
Bm 
ครที่แคร์ 
 
ให้ได้เลยไม่
C#m 
มีข้อแม้
 
สะ
D 
กดคำว่ารักแท้.
E 
.. 
 
ด้วยทั้งใจฉันเลย

INSTRU | D | E | C#m | D |
INSTRU | F#m | E | G | E |

 
จะรักให้ลืม
D 
คนเก่า 
 
 
E 
 
จะลบทุกความ
C#m 
เสียใจ 
 
 
F#m 
 
ให้เธอรู้ว่า
Bm 
รักของจริง 
 
คนที่ไม่มี
C#m 
วันทอดทิ้ง
 
เป็นแบ
D 
บไหน 
 
 
E 

 
จะรักให้ลืม
D 
คนเก่า 
 
(
E 
ohh)
 
ด้วยรักจากฉัน
C#m 
คนใหม่ 
 
(
F#m 
don’ 
 
cry)
 
ให้เธอรู้ว่าใ
Bm 
ครที่แคร์ 
 
ให้ได้เลยไม่
C#m 
มีข้อแม้
 
สะ
D 
กดคำว่ารักแท้.
E 
.. 
 
ด้วยทั้งใจฉันเลย

D 
  ไม่รู้เธอเคย
E 
รักเขามากเท่าไร
C#m 
  แต่ฉันจะ
D 
รักเธอหมดหัวใจ
F#m 
  ฉันจะ
E 
รักให้เธอ 
 
ลืมเ
G 
ขาไป.. 
 
 
E 


วนลูปซ้ำที่เก่า.. เธอไม่เคยจะลืม
เรื่องราวกับรักที่ผิดหวัง
คนที่อยู่ข้างกัน.. อย่างตัวฉัน
พอมีสิทธิ์ไหมถ้ามันอยากดูแล

พร้อม stand by เวลาที่เธอเหงา
เป็นเพื่อนนอนดูดาวในคืนที่ไหวหวั่น
เป็นให้ได้ทุกอย่าง เท่าที่เธอต้องการ
แค่เธอบอกมา..

จะรักให้ลืมคนเก่า (ohh)
จะลบทุกความเสียใจ (don’t cry)
ให้เธอรู้ว่ารักของจริง คนที่ไม่มีวันทอดทิ้ง
เป็นแบบไหน

จะรักให้ลืมคนเก่า (ohh)
ด้วยรักจากฉันคนใหม่ (don’ cry)
ให้เธอรู้ว่าใครที่แคร์ ให้ได้เลยไม่มีข้อแม้
สะกดคำว่ารักแท้ ด้วยทั้งใจฉันเลย

ไม่ได้หวังมากมาย..
แค่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอกลับมาเป็นอย่างเคย
ไว้ใจกันได้เลย..
ว่ารักฉันที่มีจะเป็นของเธอตลอดไป

พร้อม stand by เวลาที่เธอเหงา
แค่เธอบอกมา..

จะรักให้ลืมคนเก่า (ohh)
จะลบทุกความเสียใจ (don’t cry)
ให้เธอรู้ว่ารักของจริง คนที่ไม่มีวันทอดทิ้ง
เป็นแบบไหน

จะรักให้ลืมคนเก่า (ohh)
ด้วยรักจากฉันคนใหม่ (don’ cry)
ให้เธอรู้ว่าใครที่แคร์ ให้ได้เลยไม่มีข้อแม้
สะกดคำว่ารักแท้ ด้วยทั้งใจฉันเลย

( ดนตรี )

จะรักให้ลืมคนเก่า
จะลบทุกความเสียใจ
ให้เธอรู้ว่ารักของจริง คนที่ไม่มีวันทอดทิ้ง
เป็นแบบไหน

จะรักให้ลืมคนเก่า (ohh)
ด้วยรักจากฉันคนใหม่ (don’ cry)
ให้เธอรู้ว่าใครที่แคร์ ให้ได้เลยไม่มีข้อแม้
สะกดคำว่ารักแท้ ด้วยทั้งใจฉันเลย

ไม่รู้เธอเคยรักเขามากเท่าไร
แต่ฉันจะรักเธอหมดหัวใจ
ฉันจะรักให้เธอ ลืมเขาไป..

มิวสิควิดีโอ จะรักให้ลืมคนเก่า GOOD MOOD

เพลง : จะรักให้ลืมคนเก่า (คอร์ด)
ศิลปิน : GOOD MOOD
เนื้อร้อง/ทำนอง : อุทัย บุนทรีรัตน์
เรียบเรียง : วรวิทย์ สายสุทธิวงษ์
For Work: 062-594-0666,098-962-6154

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend