คอร์ดเพลง ใช้เวลา tinn (ติณณ์ นภาลัย)

  
Text   
คอร์ดเพลง ใช้เวลา ศิลปิน tinn (ติณณ์ นภาลัย) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D A Bm F#m G Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A/C# | Bm A | E A | D |

D 
  บางเรื่อง
A/C# 
เราต้องใช้
Bm 
เวลา 
 
 
A 
 
  เพื่อเ
G 
รียนรู้
A 
มันเป็นอย่าง
D 
ไร
D 
  ความเสีย
A/C# 
ใจเรื่องธรร
Bm 
มดา 
 
 
A 
 
  
E 
กว่าจะผ่านพ้น
A 
ไป 
 
ต้องใช้เว
D 
ลา

G 
ร้องไห้จนไม่เห
A 
ลือน้ำตา
 
ไม่อ
F#7 
ยากมีลมหา
Bm 
ยใจ 
 
 
A 
 
ใช้เว
E 
ลา 
 
ใช้เว
A 
ลา..

 
แม้ยังเ
D 
จ็บ 
 
ยังเสี
A/C# 
ยใจ
 
เจ็บจน
Bm 
ลุกขึ้นยืนไ
F#m 
ม่ไหว
G 
ทำอะไรก็ร้อ
D 
งไห้ 
 
ช่าง
C 
มันไม่เป็น
A 
ไร
 
แผลที่เ
D 
จ็บ 
 
เกิน
A/C# 
รับไหว
 
แต่ใน
F#7 
สักวันจะจางและหา
Bm 
ยไป
A 
 
E/G# 
 
เมื่อ
Em 
เธอใช้เว
A 
ลาจนเข้า
D 
ใจ 
 
 
Dsus4 
 
D 

INSTRU | D A/C# Bm A | G F#m Em D |

D 
  ทุกๆ
A/C# 
ครั้งที่ยังมี
Bm 
น้ำตา 
 
 
A 
 
E/G# 
 
  
Em 
ปล่อยให้เว
A 
ลารักษา
D 
หัวใจ 
 
 
Dsus4 
 
D 

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G G#dim | A |
INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | E/G# A | D Dsus4 D |

G 
ร้องไห้จนไม่เห
A 
ลือน้ำตา
 
ไม่อ
F#7 
ยากมีลมหา
Bm 
ยใจ 
 
 
A 
 
ใช้เว
E 
ลา 
 
ใช้เว
A 
ลา..

 
แม้ยังเ
D 
จ็บ 
 
ยังเสี
A/C# 
ยใจ
 
เจ็บจน
Bm 
ลุกขึ้นยืนไ
F#m 
ม่ไหว
G 
ทำอะไรก็ร้อ
D 
งไห้ 
 
ช่าง
C 
มันไม่เป็น
A 
ไร
 
แผลที่เ
D 
จ็บ 
 
เกิน
A/C# 
รับไหว
 
แต่ใน
F#7 
สักวันจะจางและหา
Bm 
ยไป
A 
 
E/G# 
 
แค่
Em 
เธอใช้เว
A 
ลา..

 
แม้ยังเ
D 
จ็บ 
 
ยังเสี
A/C# 
ยใจ
 
เจ็บจน
Bm 
ลุกขึ้นยืนไ
F#m 
ม่ไหว
G 
ทำอะไรก็ร้อ
D 
งไห้ 
 
ช่าง
C 
มันไม่เป็น
A 
ไร
 
แผลที่เ
D 
จ็บ 
 
เกิน
A/C# 
รับไหว
 
แต่ใน
F#7 
สักวันจะจางและหา
Bm 
ยไป
A 
 
E/G# 
 
เมื่อ
Em 
เธอใช้เว
A 
ลาจนเข้าใจ

INSTRU | D A/C# | Bm F#m |

G 
อดทนให้เว
D 
ลาพัด
C 
พาน้ำตา
A 
ไป
 
แผลที่เ
D 
จ็บ 
 
เกิน
A/C# 
รับไหว
 
แต่ใน
F#7 
สักวันจะจางและหา
Bm 
ยไป 
 
 
A 
 
E/G# 
 
เมื่อ
Em 
เธอใช้เว
A 
ลาจนเข้า
D 
ใจ 
 
 
Dsus4 
 
D 
 
แค่เ
G 
ธอใช้เว
G6 
ลา..

OUTRO | D |


บางเรื่องเราต้องใช้เวลา เพื่อเรียนรู้มันเป็นอย่างไร
ความเสียใจเรื่องธรรมดา กว่าจะผ่านพ้นไป
ต้องใช้เวลา

ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตา ไม่อยากมีลมหายใจ
ใช้เวลา ใช้เวลา

แม้ยังเจ็บ ยังเสียใจ เจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหว
ทำอะไรก็ร้องไห้ ช่างมันไม่เป็นไร
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
เมื่อเธอใช้เวลาจนเข้าใจ

( ดนตรี )

ทุกๆครั้งที่ยังมีน้ำตา ปล่อยให้เวลารักษาหัวใจ

ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตา ไม่อยากมีลมหายใจ
ใช้เวลา ใช้เวลา

แม้ยังเจ็บ ยังเสียใจ เจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหว
ทำอะไรก็ร้องไห้ ช่างมันไม่เป็นไร
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
แค่เธอใช้เวลา..

แม้ยังเจ็บ ยังเสียใจ เจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหว
ทำอะไรก็ร้องไห้ ช่างมันไม่เป็นไร
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
เมื่อเธอใช้เวลาจนเข้าใจ

อดทนให้เวลาพัดพาน้ำตาไป
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
เมื่อเธอใช้เวลาจนเข้าใจ
แค่เธอใช้เวลา..

มิวสิควิดีโอ ใช้เวลา tinn (ติณณ์ นภาลัย)

เพลง : ใช้เวลา (คอร์ด)
ศิลปิน : tinn (ติณณ์ นภาลัย)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Tin Napalai
เรียบเรียง : Tin Napalai, WANYAi, Parinya Kesdee
ติดต่องานศิลปิน : 080-298-2493

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend