คอร์ดเพลง ขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหม Hangman Trees

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | A | G | Bm A |
INTRO | D | A | G | Bm A |

Bm 
  เคยได้รับ
A 
รู้ 
 
เบาหวานขึ้น
G 
ตาทำให้ตาบอด
Bm 
  ความรักของ
A 
ฉันก็คงขึ้น
G 
ตาหนักมาตลอด
Bm 
  ทำใจให้
A 
จำ 
 
อย่างฉันคงต้อง
G 
ช้ำไม่มีใครกอด
Bm 
  ติดอยู่กับภาพเ
A 
ดิมๆ 
 
เหล่า
G 
นั้น
 
  ทุกๆ วันเหมือนคนมืดบอด
 

Em 
  แล้วเธอก็เดินเข้ามา 
 
ชน
G 
คนปิดตาให้ลุกสู้
Em 
  และเธอก็อยู่ 
 
ดูอยู่ห่า
A 
งๆ 
 
จนฉันเริ่มหวั่นไหว

D 
  ขยับเข้ามาใกล้ๆ 
 
กับ
A 
ฉันอีกนิดจะได้ไหม
G 
  จะส่งหัวใจ 
 
ที่มันเต้นอยู่ข้า
Bm 
งใน 
 
ให้เธอได้
A 
รู้
D 
  เอื้อมมือเธอมา 
 
ให้ฉันได้
A 
จับสัมผัสดู
 
  นี่
G 
ฉันไม่ได้ฝันไป 
 
ลืม
Bm 
ตาและเริ่มต้นใ
A 
หม่..กับเธอ

INSTRU | Bm A | G | Bm A | G |

Bm 
ขอบคุณ
A 
นะ ที่เข้ามา เติมเ
G 
ต็มบางอย่างที่ปิดอยู่
Bm 
ได้เปิดใ
A 
จ ได้กล้าพอ ก่อน
G 
นั้นมืดบอดไม่รับรู้

Em 
  แล้วเธอก็เดินเข้ามา 
 
ชน
G 
คนปิดตาให้ลุกสู้
Em 
  และเธอก็อยู่ 
 
ดูอยู่ห่า
A 
งๆ 
 
จนฉันเริ่มหวั่นไหว

D 
  ขยับเข้ามาใกล้ๆ 
 
กับ
A 
ฉันอีกนิดจะได้ไหม
G 
  จะส่งหัวใจ 
 
ที่มันเต้นอยู่ข้า
Bm 
งใน 
 
ให้เธอได้
A 
รู้
D 
  เอื้อมมือเธอมา 
 
ให้ฉันได้
A 
จับสัมผัสดู
 
  นี่
G 
ฉันไม่ได้ฝันไป 
 
ลืม
Bm 
ตาและเริ่มต้นใ
A 
หม่..กับเธอ

INSTRU | Bm | G | Bm | G | ( 2 Times )

D 
  ขยับเข้ามาใกล้ๆ 
 
กับ
A 
ฉันอีกนิดจะได้ไหม
G 
  จะส่งหัวใจ 
 
ที่มันเต้นอยู่ข้า
Bm 
งใน 
 
ให้เธอได้
A 
รู้
D 
  เอื้อมมือเธอมา 
 
ให้ฉันได้
A 
จับสัมผัสดู
 
  นี่
G 
ฉันไม่ได้ฝันไป 
 
ลืม
Bm 
ตาและเริ่มต้นใ
A 
หม่..กับเธอ

D 
  ขยับเข้ามาใกล้ๆ 
 
กับ
A 
ฉันอีกนิดจะได้ไหม
G 
  จะได้ไหม.. 
 
 
Bm 
A 
D 
  เอื้อมมือเธอมา 
 
ให้ฉันได้
A 
จับสัมผัสดู
 
  นี่
G 
ฉันไม่ได้ฝันไป 
 
ลืม
Bm 
ตาและเริ่มต้นใ
 
หม่..กับเธอ


เคยได้รับรู้ เบาหวานขึ้นตาทำให้ตาบอด
ความรักของฉันก็คงขึ้นตาหนักมาตลอด
ทำใจให้จำ อย่างฉันคงต้องช้ำไม่มีใครกอด
ติดอยู่กับภาพเดิมๆ เหล่านั้น
ทุกๆ วันเหมือนคนมืดบอด

แล้วเธอก็เดินเข้ามา ชนคนปิดตาให้ลุกสู้
และเธอก็อยู่ ดูอยู่ห่างๆ จนฉันเริ่มหวั่นไหว

ขยับเข้ามาใกล้ๆ กับฉันอีกนิดจะได้ไหม
จะส่งหัวใจ ที่มันเต้นอยู่ข้างใน ให้เธอได้รู้
เอื้อมมือเธอมา ให้ฉันได้จับสัมผัสดู
นี่ฉันไม่ได้ฝันไป ลืมตาและเริ่มต้นใหม่..กับเธอ

( ดนตรี )

ขอบคุณนะ ที่เข้ามา เติมเต็มบางอย่างที่ปิดอยู่
ได้เปิดใจ ได้กล้าพอ ก่อนนั้นมืดบอดไม่รับรู้

แล้วเธอก็เดินเข้ามา ชนคนปิดตาให้ลุกสู้
และเธอก็อยู่ ดูอยู่ห่างๆ จนฉันเริ่มหวั่นไหว

ขยับเข้ามาใกล้ๆ กับฉันอีกนิดจะได้ไหม
จะส่งหัวใจ ที่มันเต้นอยู่ข้างใน ให้เธอได้รู้
เอื้อมมือเธอมา ให้ฉันได้จับสัมผัสดู
นี่ฉันไม่ได้ฝันไป ลืมตาและเริ่มต้นใหม่..กับเธอ

( ดนตรี )

ขยับเข้ามาใกล้ๆ กับฉันอีกนิดจะได้ไหม
จะส่งหัวใจ ที่มันเต้นอยู่ข้างใน ให้เธอได้รู้
เอื้อมมือเธอมา ให้ฉันได้จับสัมผัสดู
นี่ฉันไม่ได้ฝันไป ลืมตาและเริ่มต้นใหม่..กับเธอ

ขยับเข้ามาใกล้ๆ กับฉันอีกนิดจะได้ไหม
จะได้ไหม..
เอื้อมมือเธอมา ให้ฉันได้จับสัมผัสดู
นี่ฉันไม่ได้ฝันไป ลืมตาและเริ่มต้นใหม่..กับเธอ

มิวสิควิดีโอ ขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหม Hangman Trees

เพลง : ขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหม (คอร์ด)
ศิลปิน : Hangman Trees
เนื้อร้อง/ทำนอง : กัญชยณะ บุรี
เรียบเรียง : สมนึก ท่าชี
FB : Mindlight Records

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend