คอร์ดเพลง ค่ำคืนนั้น Hard Boy

  
Text   


C#m 
ขอโทษสักกี่ครั้ง 
 
 
A 
ยังไม่ดังพอ
 
จะ
B 
ขอให้เธออ
G#m 
ภัยโฮ.. โว้.. โ
A 
อ..
 
ต้องมาชดใ
B 
ช้ด้วยความเจ็บช้ำ

INSTRU | C#m A | F#m G#m |
INSTRU | C#m A | F#m G#m |

 
แค่คืนเ
C#m 
ดียวที่เหงาๆ 
 
และมีเ
A 
ขาเข้ามาหา
 
แค่สบ
B 
ตาก็แทบจะทนไม่
G#m 
ไหว
 
โอ้
C#m 
เธอช่างยั่วยวน 
 
ต่อให้
A 
รู้ว่าไม่ควร
 
แต่ก็
F#m 
ชวนปั่นป่วนไป
G#m 
ทั้งใจ

 
พยา
C#m 
ยามจะไม่คิด 
 
ทำไม่ไ
A 
ด้เลยสักนิด
 
เข้ามา
B 
ชิดจนใครเล่าจะ
G#m 
ทนไหว
 
ต่อให้
C#m 
มีคนในใจ 
 
แต่ก็เผ
A 
ลอลืมมันไป
 
ว่ามีใ
F#m 
ครที่ฉันรัก
G#m 
อยู่

F#m 
ไม่บอก
G#m 
ก็รู้ 
 
จะลงเอยอย่าง
C#m 
ไหน
F#m 
เธอคงจะ
G#m 
ไม่ 
 
อภัยให้
A 
ฉัน.. 
 
 
B 

 
ค่ำ คืน  
C#m 
นั้น.. 
 
ที่ฉันทำผิดพ
A 
ลั้งลงไป
 
เป็นเ
F#m 
พราะฉันนั้นยั้งใจไ
G#m 
ม่ทัน
 
และ คืน  
C#m 
นี้.. 
 
ที่ฉันต้องมา
A 
นั่งเสียใจ
 
เพราะ
F#m 
ฉันคงไม่มีวัน 
 
จะไ
G#m 
ด้เธอนั้น
C#m 
คืนมา

 
ไม่
C#m 
คิดไม่ฝัน 
 
ว่าฉันจะโ
A 
ง่อย่างนี้
 
มีรัก
B 
ดีๆ 
 
กับคนที่ดีแต่ก็
G#m 
ยังมีคนอื่น
 
แค่เว
C#m 
ลาเพียงชั่วคืน 
 
ทำให้
A 
รักที่ยั่งยืน
 
กลายเป็น
F#m 
ฟืนถูกเผาม
G#m 
ลาย..

F#m 
ไม่บอก
G#m 
ก็รู้ 
 
จะลงเอยอย่าง
C#m 
ไหน
F#m 
เธอคงจะ
G#m 
ไม่ 
 
อภัยให้
A 
ฉัน.. 
 
 
B 

 
ค่ำ คืน  
C#m 
นั้น.. 
 
ที่ฉันทำผิดพ
A 
ลั้งลงไป
 
เป็นเ
F#m 
พราะฉันนั้นยั้งใจไ
G#m 
ม่ทัน
 
และ คืน  
C#m 
นี้.. 
 
ที่ฉันต้องมา
A 
นั่งเสียใจ
 
เพราะ
F#m 
ฉันคงไม่มีวัน 
 
จะไ
G#m 
ด้เธอนั้น
C#m 
คืนมา

A 
  ต่อให้ฉัน
B 
ขอโทษเธอกี่
C#m 
ครั้ง
A 
  ก็ต้องชดใ
B 
ช้ด้วยความเจ็บ
G#m 
ช้ำ

INSTRU | C#m A | F#m G#m |
INSTRU | C#m A | F#m G#m |
INSTRU | C#m | C#m | A | A |
INSTRU | F#m | F#m | G# | G# |
INSTRU | C#m | C#m | A | A |
INSTRU | F#m | F#m | G# | G# |

 
ค่ำ คืน  
C#m 
นั้น.. 
 
ที่ฉันทำผิดพ
A 
ลั้งลงไป
 
เป็นเ
F#m 
พราะฉันนั้นยั้งใจไ
G#m 
ม่ทัน
 
และ คืน  
C#m 
นี้.. 
 
ที่ฉันต้องมา
A 
นั่งเสียใจ
 
เพราะ
F#m 
ฉันคงไม่มีวัน 
 
จะไ
G#m 
ด้เธอนั้น
C#m 
คืนมา

 
ค่ำ คืน  
C#m 
นั้น..
 
(ที่ฉันทำผิด
A 
พลั้งลงไป)  
F#m 
 
G#m 
 
และ คืน  
C#m 
นี้..
 
(ที่ฉันต้องมา
A 
นั่งเสียใจ) 
 
 
F#m 
 
G#m 
 
ค่ำ คืน  
C#m 
นั้น..
 
(ที่ฉันทำผิด
A 
พลั้งลงไป) 
 
 
F#m 
 
G#m 
 
และ คืน  
C#m 
นี้..
 
(ที่ฉันต้องมา
A 
นั่งเสียใจ) 
 
 
F#m 
 
G#m 

OUTRO | C#m | A | F#m | G#m |


ขอโทษสักกี่ครั้ง ยังไม่ดังพอ จะขอให้เธออภัย
โว้ โอ โอ.. ต้องมาชดใช้ด้วยความเจ็บช้ำ

( ดนตรี )

แค่คืนเดียวที่เหงาเหงา และมีเขาเข้ามาหา
แค่สบตาก็แทบจะทนไม่ไหว
โอ้เธอช่างยั่วยวน ต่อให้รู้ว่าไม่ควร
แต่ก็ชวนปั่นป่วนไปทั้งใจ
พยายามจะไม่คิด ทำไม่ได้เลยสักนิด
เข้ามาชิดจนใครเล่าจะทนไหว
ต่อให้มีคนในใจ แต่ก็เผลอลืมมันไป
ว่ามีใครที่ฉันรักอยู่

ไม่บอกก็รู้จะลงเอยอย่างไหน
เธอคงจะไม่อภัยให้ฉัน

ค่ำคืนนั้น ที่ฉันทำผิดพลั้งลงไป
เป็นเพราะฉันนั้นยั้งใจไม่ทัน
และคืนนี้ ที่ฉันต้องมานั่งเสียใจ
เพราะฉันคงไม่มีวันได้เธอนั้นคืนมา

ไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะโง่อย่างนี้
มีรักดีๆ กับคนที่ดีแต่ก็ยังมีคนอื่น
แค่เวลาเพียงชั่วคืน ทำให้รักที่ยั่งยืน
กลายเป็นฟืนถูกเผามลาย

ไม่บอกก็รู้จะลงเอยอย่างไหน
เธอคงจะไม่อภัยให้ฉัน

ค่ำคืนนั้น ที่ฉันทำผิดพลั้งลงไป
เป็นเพราะฉันนั้นยั้งใจไม่ทัน
และคืนนี้ ที่ฉันต้องมานั่งเสียใจ
เพราะฉันคงไม่มีวันจะได้เธอนั้นคืนมา

ต่อให้ฉันขอโทษเธอกี่ครั้ง
ก็ต้องชดใช้ด้วยความเจ็บช้ำ

( ดนตรี )

ค่ำคืนนั้น ที่ฉันทำผิดพลั้งลงไป
เป็นเพราะฉันนั้นยั้งใจไม่ทัน
และคืนนี้ ที่ฉันต้องมานั่งเสียใจ
เพราะฉันคงไม่มีวันจะได้เธอ..

ค่ำคืนนั้น.. (ที่ฉันทำผิดพลั้งลงไป)
และคืนนี้.. (ที่ฉันต้องมานั่งเสียใจ)
ค่ำคืนนั้น.. (ที่ฉันทำผิดพลั้งลงไป)
และคืนนี้.. (ที่ฉันต้องมานั่งเสียใจ)

มิวสิควิดีโอ ค่ำคืนนั้น Hard Boy

เพลง : ค่ำคืนนั้น (คอร์ด)
ศิลปิน : Hard Boy
Lyrics: Pirapat Poopat
Arranged: Hard Boy
ติดต่องานศิลปิน : 086-669-6099

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend